📚 Späť do školy so super zľavou!

Kniha Psychologie novorozence - Vivian Pouthas, Francois Jouen

Psychologie novorozence

GRADA - Jazyk: CZ - ISBN: 80-7169-960-8 - Kniha


🍎 Vypredané
25,86€

 Chování novorozence – senzoriální kontinuita či diskontinuita, motorický vývoj, paměť, rozvoj slovního vnímání, schopnost nápodoby atd. – jsou namátkou témata této publikace, jež pokračuje osobitým úhlem pohledu v tradici hlubokého zájmu o první etapu vývoje lidského jedince ze strany vědců.
 Tento zájem se započal až ve 20. století a měl své specifické vrcholy v období 60. let (v souvislosti s tehdy dostupnými technologiemi klinického pozorování perceptivních schopností kojenců) a v 80. letech, kdy se soustředil na otázky, zda poznání novorozenců je pouhé perceptivní jednání, spojené s biologickou adaptací druhu, či komplexní poznávací proces závislý na senzo-motorických schopnostech.
 Tato publikace není pouze vyčerpávajícím katalogem jednotlivých schopností kojence, chce být námětem k otevřené diskuzi nad problémy vzešlými ze studií vypozorovaného chování v prvních měsících života. První část je věnována problémům poznání v období prenatálním a neonatálním, ve druhé se autoři táží na samotnou povahu ontogeneze a snaží se udělat syntézu nejnovějších dosažených výsledků vývojové neurobiologie s důrazem na možný existující vztah mezi zráním nervových struktur a odpověďmi chování, jež lze odpozorovat. Chtějí zjistit, zda je dítě opravdu schopno se učit a izolovat procesy odpovědné za toto učení.
 Závěr je pak věnován aktivitám kojenců, zvláště aktivitě řečové a schopnosti nápodoby.

Jazyk: český Rok vydania: 2000 Rozmer: 170×230 mm ISBN: 8071699608 Počet strán: 288 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách