🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Jitka Kendíková

Našli sme 21 titulov

Rok I.

Publikace se věnuje problematice společného vzdělávání. Připomíná a představuje důležité legislativní změny, které vešly v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,22€
11,00€

Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Jitka Kendíková, Pasparta (2016)
Druhé vydání úspěšné příručky odráží významné legislativní změn v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími...

Druhé vydání úspěšné příručky odráží významné legislativní změn v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Autoři s bohatou zkušeností z praxe se podrobně věnují inkluzi, všem jejím aspektům... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,58€

Český jazyk

Jitka Kendíková, Raabe CZ (2017)
Příručka Český jazyk z edice Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ, si klade za cíl ukázat...

Příručka Český jazyk z edice Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ, si klade za cíl ukázat vyučujícím českého jazyka možnosti, jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,22€
14,60€

Kuliferdo ide do školy 3

Pracovný zošit Kuliferdo ide do školy 3 umožňuje deťom upevňovať si svoje poznatky a školské predpoklady v oblasti jemnej a hrubej motoriky, zrakového a sluchového vnímania, koordinácie ruky a oka, tvorivosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,10€

Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole 2

Jitka Kendíková, Pasparta (2021)
Pracovní listy s metodickými pokyny pro výuku vlastivědy

Soubor pracovních listů je určen pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci se při práci s listy naučí lépe orientovat v problematice učiva předmětu vlastivěda. Pochopí základní pojmy, seznámí se s českými pověstmi,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,34€
9,31€

A proč ne?

Jitka Kendíková, Jan Mazel, Jan Sládek, Pasparta (2014)
A proč ne! je výjimečnou knihou, jejíž obsah tvoří rozhovor ředitelky Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského Jitky Kendíkové se...

A proč ne! je výjimečnou knihou, jejíž obsah tvoří rozhovor ředitelky Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského Jitky Kendíkové se studenty Adamem a Honzou na téma integrace spolužáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o téma aktuální, často... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,34€
9,31€

Školák se speciálními vzdělávacími potřebami

Publikace Školák se speciálními vzdělávacími potřebami přináší nápady, jak pracovat s těmito žáky v průběhu plnění školní docházky, a to jak ve výuce, tak mimo ni... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
16,50€

Česká škola a žáci ze zahraničí

Jitka Kendíková, Raabe (2013)
Průvodce vzdělávání českých žáků v zahraničí a cizinců na českých školách

Publikace je určena pro ředitele a pedagogy českých škol, kteří mají mezi svými žáky-cizince či české děti žijící v zahraničí. Věnuje se žákům, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, a problémům, jež mohou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,57€
16,71€

Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole 4 - přírodověda

Jitka Kendíková, Pasparta (2022)
Pracovní listy s metodickými pokyny pro výuku přírodovědy

Soubor 20 pracovních listů je určen pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem na prvním stupni ZŠ. Slouží zejména k rozvoji slovní zásoby z oblasti přírodovědy. Publikace je rozdělena do tematických kapitol, které... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,81€
9,73€

Rozšiřující nápravná cvičení - český jazyk a literatura

Publikace rozšiřuje portfolio materiálů pro výuku dětí s SVP na druhém stupni ZŠ. Proto přináší učitelům, speciálním pedagogům i rodičům další pracovní listy z gramatiky, slohu i literatury. Práce s těmito materiály žákům pomáhá prohlubovat jejich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,22€
14,60€

Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami

Jitka Kendíková, Raabe (2017)
KuliFerda a jeho svět - praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny

Na počátku příručka nabízí teoretický úvod rozdělený na dvě části. První obsahuje především základní definice používaných pojmů. Jsou v něm také informace o legislativě spojené se vzděláváním dětí se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
16,50€

ADHD krok za krokem

Jitka Kendíková, Raabe (2019)
Vše, co potřebujete vědět o ADHD.

Publikace přináší komplexně zpracovanou problematiku ADHD. Přestavuje základní vymezení této poruchy, možnosti podpůrných a organizačních opatření či jejich financování, včetně ukázek dokumentů souvisejících se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,69€
15,02€

Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole

Jitka Kendíková, Pasparta (2020)
Pracovní listy s metodickými pokyny pro začleňování žáků s OMJ

Soubor 30 pracovních listů je určen pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci se při práci s listy naučí lépe orientovat ve školním prostředí a pochopí organizaci i způsob výuky v české škole. Zároveň si také ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,34€
9,31€

Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole 3 - matematika

Jitka Kendíková, Pasparta (2022)
Pracovní listy s metodickými pokyny pro výuku matematiky

Soubor 18 pracovních listů je určen pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem na prvním stupni ZŠ. Slouží zejména k rozvoji slovní zásoby z oblasti matematiky - aritmetiky i geometrie. Žáci se při práci s listy seznámí se ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,81€
9,73€

Vademecum asistenta pedagoga

Vademecum asistenta pedagoga

Jitka Kendíková, Pasparta (2016)
Asistent se stává stále častěji součástí výuky na základních i středních školách. Praxe však přináší stále více otázek, na...

sistent se stává stále častěji součástí výuky na základních i středních školách. Praxe však přináší stále více otázek, na které chybějí odpovědi. Jaká je přesně role asistenta? Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem? Jak může... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,75€

Legislativa ADHD pro školy a poradny

Legislativa ADHD pro školy a poradny

Příručka je praktickým pomocníkem ředitelů, učitelů a poradenských pracovníků v oblasti ADHD. Přináší nejen přehled nezbytné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,59€

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga

Publikace Asistent pedagoga se věnuje problematice asistentů pedagoga a tématům souvisejícím s těmito pracovníky. Příručka Asistent pedagoga přináší soubor pěti nezávislých statí, jež spolu tematicky souvisí. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,16€

Vademecum asistenta pedagoga

Vademecum asistenta pedagoga

Přestože se s asistenty pedagoga setkáváme v mateřských, základních i středních školách a tato pracovní pozice je již nějakou dobu legislativně ukotvena, stále se vynořují různorodé pochyby a kladou zajímavé otázky. Jaká je přesn Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,69€

Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Jitka Kendíková, Pasparta (2013)
V současné době se v běžných českých základních i středních školách vzdělává poměrně velké množství žáků se speciálními...

V současné době se v běžných českých základních i středních školách vzdělává poměrně velké množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Aby jim daná škola mohla vytvořit vhodné podmínky pro uskutečňování jejich vzdělávání v patřičné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,34€

Řečové a komunikační obtíže

Řečové a komunikační obtíže

Publikace Řečové a komunikační obtíže čtenáře informuje jednak o tom, jak komunikovat s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, tak o specifikách jeho vlastní komunikace. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,16€