🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

M.B. Benjan

Našli sme 9 titulov

Problémy pri liečení a pri liečení sa

M.B. Benjan, Benjan (2011)
Je až neuveriteľné, koľko chýb a omylov sa vyskytuje v naj­dô­le­ži­tej­­šej oblasti me­dicíny – pri liečení chorých. Autor...

Je až neuveriteľné, koľko chýb a omylov sa vyskytuje v naj­dô­le­ži­tej­­šej oblasti me­dicíny – pri liečení chorých. Autor... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,00€
4,65€

Kultúra Západu v agónii

M.B. Benjan, Benjan (2007)
o európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev

1. Aké boli cesty európskeho umenia a myslenia? Aké premeny postihli filozofické ná­zory a umelecké štýly za posledné pol­tisícročie (od talianskeho quttrocenta po "moderniz­mus" 20. sto­­ročia)? – 2. Čo je a aký je humanizmus?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,65€
8,97€

Výber zo zápiskov chlapca, muža, starca

Výber zo zápiskov chlapca, muža, starca

„Zápisky“ sú príbehom života, prežitého síce nie nejako „dobrodružne“, ale napriek tomu sú poučné – najmä opisom mnohých „pádov a vstávaní“, a tiež neustáleho hľadania, a postupného nachádzania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,50€

Po najťažšom úseku cesty kráčal s nami nielen Alzheimer

Táto kniha je viac než autobiografia – je to takmer „reportáž“, dokumentárny záznam o „dlhom odchádzaní“ blízkej, milovanej osoby, o jej postupnom menení sa v priebehu šiestich rokov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,00€
4,65€

Starnutie a staroba

M.B. Benjan, Benjan (2017)
príčiny, príznaky, problémy (a prevencia niektorých problémov)

Proti veku (starobe, resp. starnutiu) naozaj niet lieku. Kto sa domnieva, že ťažkosti, spôsobené degeneratívnymi a involučnými zmenami jeho orgánov a tkanív na­trvalo odstráni nejakým prostriedkom – chemickým (liekom) alebo fyzikálnym... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Viera ateistov a synkretistov verzus viera kresťanov

Kniha sa zaoberá veľkým sve­toná­zoro­vým sporom a ponúka odpo­vede na výhrady (obvinenia) "kri­tikov" (nepria­teľov) kresťanskej vie­ry; je rozdelená na štyri časti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,85€
3,58€

Semper reformanda

M.B. Benjan, Benjan (2009)
Malý príspevok k reštaurovaniu "veľkej budovy" - k naplneniu odkazu k veľkej úlohe kresťanov

Už názov knihy napovedá, o čo v nej ide: o poukázanie na vážne poškodenia (deformácie) budovy kresťanského učenia, a to s cieľom prispieť aspoň malým dielom k jej prepotrebnému reštaurovaniu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,00€
13,02€

Starnutie a staroba

Starnutie a staroba

M.B. Benjan, Benjan (2010)
Príčiny, príznaky, problémy (a prevencia niektorých problémov)

"Staroba –choroba!" "Proti veku nieto lieku!" Naozaj platia tieto príslovia (alebo, ak chcete, "ľudové sentencie")? Je v nich veľa pravdy, ale nemožno ich brať doslovne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Starnutie a staroba

Starnutie a staroba

M.B. Benjan, Benjan (2009)
Príčiny, príznaky, problémy (a prevencia niektorých problémov)

"STAROBA - CHOROBA" a "PROTI VEKU NIETO LIEKU" Naozaj platia tieto príslovia (alebo, ak chcete, "ľudové sentencie")? Je v nich veľa pravdy, ale nemožno ich brať doslovne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,50€