Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora M.B. Benjan

Našli sme 20 titulov

Starnutie a staroba

M.B. Benjan, Benjan (2017)
príčiny, príznaky, problémy (a prevencia niektorých problémov)

Proti veku (starobe, resp. starnutiu) naozaj niet lieku. Kto sa domnieva, že ťažkosti, spôsobené degeneratívnymi a involučnými zmenami jeho orgánov a tkanív na­trvalo odstráni nejakým prostriedkom – chemickým (liekom) alebo fyzikálnym... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,60€

Semper reformanda

M.B. Benjan, Benjan (2009)
Malý príspevok k reštaurovaniu "veľkej budovy" - k naplneniu odkazu k veľkej úlohe kresťanov

Už názov knihy napovedá, o čo v nej ide: o poukázanie na vážne poškodenia (deformácie) budovy kresťanského učenia, a to s cieľom prispieť aspoň malým dielom k jej prepotrebnému reštaurovaniu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
14,00€
12,60€

Božie Slovo - Svetlo

Kríza kultúry a morálky, rozmáhanie sa nenávisti, arogancie a ignorantstva sú dôsledky samovražednej deštrukcie – toho každému citlivému človeku zjavného „prítmia“ (a ak sa niečo mimoriadne nestane, čoskoro skutočnej tmy)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Pred bránou exitu a Za bránou transitu

O čom je táto kniha? Ak by sme preložili symbolický jazyk jej názvu do „profánnej reči“, znel by asi takto: „O poslednej fáze života človeka, a o tom čo ho čaká po smrti“... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,00€
8,10€

Viera ateistov a synkretistov verzus viera kresťanov

Kniha sa zaoberá veľkým sve­toná­zoro­vým sporom a ponúka odpo­vede na výhrady (obvinenia) "kri­tikov" (nepria­teľov) kresťanskej vie­ry; je rozdelená na štyri časti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
3,85€
3,47€

základné CNOSTI, VLASTNOSTI a POVINNOSTI kresťanov

Kniha je určená (predovšetkým) kresťanom. Ale tí sú rôzni: jedni veria z presvedčenia, iní sú „kresťan-mi“ viac-menej formálnymi, jedni sú vysoko, iní menej vzdelaní, informovaní (a týka sa to, pochopiteľne, nielen všeobecných vedomostí, ale aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
4,00€
3,60€

Umenie myslieť 2

M.B. BenJan, Benjan (2022)
pootvorenie čiernej skrinky podvedomia

Zatiaľ čo prvý diel umenia myslieť sa venoval poruchám myslenia spôsobeným chybami vedomými, teda aj korigovateľnými vedome (vôľou, sústredením sa na spôsob myslenia, a vyvarovaním sa opakovaných poznaných omylov a chýb), tento druhý diel je zameraný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Návrat k Hospodinovi

Mottom knihy je biblický citát: Navráťte sa, a ja sa navrátim k vám – vraví Hospodin mocností. Vy sa však pýtate: Ako sa máme vrátiť?... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,20€

Premeny (Metanoiózy)

M.B. Benjan, Benjan (2019)
Človek môže byť človekom

Táto kniha je o človeku – o nás ľuďoch. O ktorých, o akých ľuďoch? Sme predsa ľudia rôzni. A práve o tej rôznosti sa tu píše. O tom, akí sme (z hľadiska biologického, filozofického, psychologic-kého i teologického). Tiež o tom, že tá naša rôznosť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
8,28€

Umenie myslieť a rozumieť

M.B. BenJan, Benjan (2022)
1. Myslieť nezmeneným rozumom, 2. Rozumieť zmenenou mysľou

Myslenie je v podstate umenie, žiaľ, v súčasnosti u väčšiny ľudí už „stratené“; myslenie je u nich „zmenené“ (porušené). Našťastie nie nenávratne. Preto je treba pokúsiť sa opäť nájsť ono stratené umenie myslieť. Nahradiť chaos v hlave poriadkom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
9,90€

Výber zo zápiskov chlapca, muža, starca

Výber zo zápiskov chlapca, muža, starca

„Zápisky“ sú príbehom života, prežitého síce nie nejako „dobrodružne“, ale napriek tomu sú poučné – najmä opisom mnohých „pádov a vstávaní“, a tiež neustáleho hľadania, a postupného nachádzania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
2,50€

Kultúra Západu v agónii

M.B. Benjan, Benjan (2007)
o európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev

1. Aké boli cesty európskeho umenia a myslenia? Aké premeny postihli filozofické ná­zory a umelecké štýly za posledné pol­tisícročie (od talianskeho quttrocenta po "moderniz­mus" 20. sto­­ročia)? – 2. Čo je a aký je humanizmus?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,65€
8,69€

Problémy pri liečení a pri liečení sa

Problémy pri liečení a pri liečení sa

M.B. Benjan, Benjan (2011)
Je až neuveriteľné, koľko chýb a omylov sa vyskytuje v naj­dô­le­ži­tej­­šej oblasti me­dicíny – pri liečení chorých. Autor...

Je až neuveriteľné, koľko chýb a omylov sa vyskytuje v naj­dô­le­ži­tej­­šej oblasti me­dicíny – pri liečení chorých. Autor... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,00€

Po najťažšom úseku cesty kráčal s nami nielen Alzheimer

Táto kniha je viac než autobiografia – je to takmer „reportáž“, dokumentárny záznam o „dlhom odchádzaní“ blízkej, milovanej osoby, o jej postupnom menení sa v priebehu šiestich rokov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,00€
4,50€

Kvapky Božieho slova na cestu viery

Cesty viery (k Bohu i s Bohom) nie sú stereotypné, nie sú u každého rovnaké, ale predsa len majú mnoho spoločného. Majú predovšetkým rovnaké pravidlá, a tiež sa na nich občas vyskytujú podobné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,25€

Úžasný život s pravou vierou autentického kresťana

M.B. Benjan, Benjan (2020)
prežitý sub specie aeternitatis, bez ortodoxie a dogiem

Autor knihy upozorňuje na to, čo spôsobuje, že sme rôzni, čo nás niekedy rozdeľuje. Niekedy sú to závažné, ba i neprekonateľné veci, inokedy však iba vyslovené banálnosti, často len nedorozumenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,10€

Credo !!!

M.B. Benjan, Benjan (2021)
Veríš? Ale komu, čo, v čo? Vyznávaš? Ale čo, ako?

Latinské slovo CREDO znamená VERÍM. A týka sa každého človeka. Myslíš, ak si náhodou neveriaci, že teba nie? Omyl! Každý človek verí. Rozdiel je iba v tom, komu, čo, resp. v čo verí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,10€

Epilóg epilógov

EPILÓG – doslov, dodatok (doplnenie, dopovedanie), ukončenie, záver, odkaz... Mnoho významov (doslovných, prenesených i vyslovene symbolických) má slovo epilóg... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Starnutie a staroba

Starnutie a staroba

M.B. Benjan, Benjan (2010)
Príčiny, príznaky, problémy (a prevencia niektorých problémov)

"Staroba –choroba!" "Proti veku nieto lieku!" Naozaj platia tieto príslovia (alebo, ak chcete, "ľudové sentencie")? Je v nich veľa pravdy, ale nemožno ich brať doslovne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Starnutie a staroba

Starnutie a staroba

M.B. Benjan, Benjan (2009)
Príčiny, príznaky, problémy (a prevencia niektorých problémov)

"STAROBA - CHOROBA" a "PROTI VEKU NIETO LIEKU" Naozaj platia tieto príslovia (alebo, ak chcete, "ľudové sentencie")? Je v nich veľa pravdy, ale nemožno ich brať doslovne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,50€