❄️Veľké knižné upratovanie!

Etická výchova pre 6. ročník základných škôl

Súbor aktivít pre žiakov


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,60€
Zľava 7%
4,28€

Pracovný zošit tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov. Obsahuje systematicky usporiadané úlohy, ktoré pomáhajú organizovať priebeh vyučovacích hodín. Venuje sa problematike pozitívneho sebahodnotenia a hodnotenia iných, neúcty človeka k človeku, neznášanlivosti, násilia, pomáha riešiť vzťahy k seba aj druhým. Nájdete v nej námety zo starých antických príbehov, ktoré korešpondujú s vyučovaním starovekých dejín v šiestom ročníku. Táto výborná pomôcka pomáha rozvíjať emocionálnu inteligenciu žiakov.

Zámerom autoriek je poskytnúť návod na systematické a efektívne naplnenie vyučovacích hodín etickej výchovy podľa požiadaviek učebných osnov. Pomôže to zvýšiť atraktívnosť a vážnosť predmetu, ktorý je dnes už povinný aj na 1. stupni ZŠ. Autorky pre učiteľov pripravili podrobnú metodickú príručku.
Obsah:
  1. City a ich vyjadrenie
  2. Empatia – vciťovanie
  3. Asertivita ako želateľný spôsob správania
  4. Vzory v histórii a v literatúre
  5. Hrdinovia všedných dní
  6. Prosociálne – nezištné správanie

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 ISBN: 9788081206405 Rozmer: 165×235 mm Počet strán: 64 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách