🌸 Majáles knižných zliav 📚

Darina Gogolová

Našli sme 9 titulov

Etická výchova pre 5. ročník základných škôl

Etická výchova pre 5.ročník ZŠ – dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú vyučovaciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
4,17€

Etická výchova pre 9. ročník základných škôl

Etická výchova pre 9. ročník ZŠ je završuje sériu pracovných zošitov pre 2. stupeň ZŠ a pre 1. – 4. ročník GOŠ. Pracovný zošit pre 9. ročník pomáha učiteľom a učiteľkám premyslene organizovať vyučovanie, čomu prispievajú i Metodické poznámky, ktoré... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
4,17€

Etická výchova pre 6. ročník základných škôl

Pracovný zošit tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov. Obsahuje systematicky usporiadané úlohy, ktoré pomáhajú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
4,17€

Ako učiť efektívne

Ako učiť efektívne

Praktický pomocník pri vytváraní pozitívnej sociálnej klímy v triede a pri motivácii žiakov k učeniu sa a práci na hodine. Cieľom publikácie je ponúknuť aktivity na vytváranie pozitívneho školského... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
34,80€

Etická výchova pre 5. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Etická výchova pre 5. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú vyučovaciu hodinu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Etická výchova pre 5. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Etická výchova pre 5. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Tatiana Piovarčiová, Darina Gogolová, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú...

Dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,65€

Etická výchova pre 6. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Etická výchova pre 6. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Darina Gogolová, Orbis Pictus Istropolitana (2006)
Metodickú príručku k súboru aktivít na etickú výchovu pre 6. ročník ZŠ autorky zamerali na charakteristiku cieľov etickej...

Metodickú príručku k súboru aktivít na etickú výchovu pre 6. ročník ZŠ autorky zamerali na charakteristiku cieľov etickej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,70€

Etická výchova pre 6. ročník základných škôl

Etická výchova pre 6. ročník základných škôl

Pracovný zošit tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov. Obsahuje systematicky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,20€

Etická výchova pre 5. ročník základných škôl

Etická výchova pre 5. ročník základných škôl

Dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,72€