❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Etická výchova pre 5. ročník základných škôl - Tatiana Piovarčiová, Darina Gogolová

Etická výchova pre 5. ročník základných škôl

Pracovný zošit


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,60€
Zľava 7%
4,28€

Etická výchova pre 5.ročník ZŠ – dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú vyučovaciu hodinu. Kapitoly korešpondujú s témami učebných osnov. Aktivity sú integrované do príťažlivej celoročnej témy (plavba loďou v oceáne Spoznávanie).

Pracovný zošit pomáha učiteľovi:
 • premyslene organizovať vyučovanie,
 • prehlbovať sociálne a komunikačné zručnosti žiakov,
 • rozvíjať ich tvorivosť, iniciatívnosť, koncentráciu a trpezlivosť,
 • prepájať etickú výchovu s reálnym životom,
 • rešpektovať individualitu a samostatnosť žiakov,
 • upevňovať spoluprácu v triede a priateľstvo medzi žiakmi,
 • napĺňať Bloomovu taxonómiu poznávacích cieľov.

Obsah pracovného zošita
 1. Môj prístav – zoznamovanie sa a stanovenie pravidiel,
 2. Ostrov zrkadliacich jazier – sebapoznanie a pozitívne sebahodnotenie,
 3. Súostrovie porozumenia – verbálna a neverbálna komunikácia,
 4. Polostrov nápadov – tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatívnosť,
 5. Nebezpečné útesy – etické aspekty ochrany prírody,
 6. Ostrov dobrých sŕdc – poznanie a pozitívne hodnotenie iných.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081206399 Počet strán: 64 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách