❄️Veľké knižné upratovanie!

Etická výchova pre 9. ročník základných škôl

Pracovný zošit


🍌 Odosielame o 6 dní.
4,60€

Etická výchova pre 9. ročník ZŠ je završuje sériu pracovných zošitov pre 2. stupeň ZŠ a pre 1. – 4. ročník GOŠ. Pracovný zošit pre 9. ročník pomáha učiteľom a učiteľkám premyslene organizovať vyučovanie, čomu prispievajú i Metodické poznámky, ktoré sú voľne dostupné v materiáloch na stiahnutie. Prostredníctvom aktivít a zadaní v pracovnom zošite si žiaci prehlbujú sociálne a komunikačné zručnosti, rozvíjajú si tvorivosť, iniciatívnosť, koncentráciu a trpezlivosť. Zároveň sú navrhnuté tak, aby upevňovali spoluprácu a priateľstvá v triede. Jednotlivé témy obsiahnuté v pracovnom zošite prepájajú etickú výchovu s reálnym životom.

Obsah pracovného zošita

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

O aktívnom počúvaní
O tom, ako povedať svoj názor
Ako viesť dialóg
Diskusia v triede
Ako vyjadriť a prijať kompliment
Ako riešiť konflikty
ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

O zdraví
Ako zostať zdravým
Vzťahy, láska, intimita
Súvislosti vzťahov
O spoločných cieľoch
Životná stratégia: nezištnosť
Praktické činy
ZÁVISLOSTI

O tom, ako závislosť vzniká
Čo je dobré vedieť o látkovej závislosti (nelegálne drogy, alkohol a tabak)
Fámy a fakty o tabaku a kanabise
Čo je dobré vedieť o nelátkových závislostiach
O deštruktívnych spoločenstvách
MASMEDIÁLNE VPLYVY

Masmédiá, médiá a ja
Masmédiá a médiá – definície a špecifiká
Digitálny svet je zaujímavý, je okamžitý. Digitálny svet dáva bezprostredné odmeny
Informačno-komunikačné technológie naše
Internet a sociálne siete

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 ISBN: 9788081207372 Rozmer: 165×230 mm Počet strán: 64 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách