❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Lektorské zručnosti - Michal Oláh,

Lektorské zručnosti


🍎 Vypredané
11,50€

Metodický manuál ktorý držíte v rukách vznikol v rámci realizovaného projektu Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom: Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na úseku sociálnych vecí a rodiny, sektorový operačný program : "Ľudské zdroje".

Jeho cieľom je rozvinúť a zdokonaliť lektorské a konzultačné schopnosti, posilniť sebadôveru pri vystupovaní v pozícii lektora, resp. konzultanta. Čitateľovi pomôže precvičiť vlastné lektorské vystúpenie na požadovanej profesionálnej úrovni, vedieť identifikovať rizikové faktory lektorského procesu, zvoliť primerané vyučovacie metódy, vypracovať učebné pomôcky a efektívne využiť didaktickú techniku. Zámerom manuálu od kolektívu autorov pozostávajúceho zo sociálneho pracovníka, pedagóga a psychológov je pripraviť záujemcov na vlastnú lektorskú prezentáciu a získať spätnú väzbu...

Dúfame, že sa nám zámer, ktorý touto príručkou sledujeme, aspoň trochu podarí. Prajeme všetkým, ktorí budú tento manuál čítať, aby im bola hodnotným a pritom príjemným a zrozumiteľným sprievodcom pri štúdiu i v praxi.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2008 ISBN: 9788089271429 Počet strán: 55 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách