🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ - Mojmír Beňo, Alena Zuziková

Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ


🍌 Odosielame o 5 dní.
25,33€
Zľava 5%
24,06€

Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela, ktoré ustanovenia slovenského zákona o DPH sleduje v kontexte s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Autori publikácie „Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ pripravili pre odbornú verejnosť dielo, ktoré zoskupuje najrelevantnejšie rozsudky a uznesenia Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH a priraďuje ich k príslušným ustanoveniam zákona o DPH. Viac ako 400 spracovaných rozsudkov a uznesení Súdneho dvora EÚ poskytuje čitateľovi možnosť rýchlo sa oboznámiť s podstatou jednotlivých rozsudkov, s ich odkazmi a zdrojmi.

Unikátny spôsob spracovania publikácie, jej špecifi cké zameranie, ako aj vysoká odbornosť jej autorov sú zárukou, že ide o mimoriadne kvalitnú odbornú pomôcku, ktorú prednostne ocenia odborníci profesijne prichádzajúci do kontaktu s problematikou DPH.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 175×247 mm ISBN: 9788057100478 Počet strán: 672

Zaradené v kategóriách