📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Robustné riadenie dynamických systémov - Vojtech Veselý, Ladislav Harsányi

Robustné riadenie dynamických systémov


🍎 Vypredané
4,56€

Cieľom tejto publikácie je oboznámiť čitateľov s modernými metódami analýzy a syntézy robustných regulátorov pre SISO a MIMO systémy, ktoré sú vhodné na použitie v inžinierskej praxi. Od čitateľa sa vyžaduje znalosť matematických disciplín a teórie automatického riadenia dynamických systémov v rozsahu prednášanom na technických univerzitách. Publikácia je určená študentom a doktorandom, ktorí sa venujú problematike automatizácie procesov a môže byť užitočná aj pre inžinierov-projektantov pri návrhu robustných regulátorov pre jedno (SISO) a mnohorozmerné (MIMO) systémy.

Z obsahu:

Základné problémy návrhu robustných regulátorov
Metódy analýzy stability neurčitých lineárnych systémov
Robustná stabilita rodiny intervalových polynómov
Stabilita polytopických systémov
Teória malého zosilnenia
Vybrané problémy návrhu robustných číslicových regulátorov
Zovšeobecnená Charitonovova veta
Multilineárne intervalové systémy
Vybrané kapitoly analýzy robustnej stability SISO systémov
Robustné riadenie mnohorozmerných systémov
Návrh robustných regulátorov vo frekvenčnej oblasti
Úvod do LMI
Návrh robustných regulátorov
Návrh robustných regulátorov pre nelineárne systémy
Poznámky k literatúre

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2008 Rozmer: 175×250 mm ISBN: 8022728010 Počet strán: 126 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách