🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Kniha Odhalené tajomstvá chémie - Miroslav Balog, Miroslav Tatarko,

Odhalené tajomstvá chémie


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
Zľava 7%
13,95€

Kniha je multidisciplinárnym dielom, ktorého spoločným menovateľom je chémia. Je spracovaná odborníkmi dlhodobo pracujúcimi v tej-ktorej z mnohých oblastí vedy. Jej cieľom je jednoduchým a pútavým spôsobom vysvetliť čitateľom niektoré zaujímavé trendy v súčasnej chémii, ktorú dnes treba chápať v širšom zmysle, nielen ako klasickú „skúmavkovú“ chémiu, ale - ako sa pokúša vysvetliť táto kniha - aj ako mnohorakú, perspektívnu, zaujímavú a čarovnú vedu.

Kniha je populárnovedecká publikácia určená predovšetkým pre stredoškolských a vysokoškolských študentov so záujmom poznania súčasnej chémie. (Druhé doplnené vydanie.)

Obsah knihy:
1. Biochémia - úspešná dcéra chémie
2. Metódy biochemického výskumu
3. Výnimočné enzýmy
4. Krv nie je voda - vlastnosti a využitie krvi pri diagnostike chorôb
5. Biotechnologické využitie mikroorganizmov
6. Mikroorganizmy a zdravie
7. Antibiotiká ako nástroje na potlačenie nežiaducich mikroorganizmov
8. Oxidačný stres a rakovina
9. Mutanty, mutácie a ich dôsledky
10. Klonovanie DNA a organizmov-génové manipulácie
11. Zlúčeniny kovov a živé organizmy-história a súčasnosť
12. Organická chémia v živej prírode
13. Syntéza org.zlúčenín
14. Od Aspirínu k Viagre
15. Kozmetická chémia na prahu tretieho tisícročia
16. Cyklotrónova príprava rádionuklidov
17. Rádiochemické mapovanie tela
18. Nukleárna magnetická rezonancia-jadrá atómov v službách chémie a medicíny
19. EPR spektroskopia
20. Panta rei-večný pohyb atómov
21. Moderná mikroskopia-okno do sveta atómov
22. Nanoštruktúrne kovy s výnimočnými vlastnosťami
23. Polymérne nanokompozity
24. Znovuzrodenie keramiky
25. Sklo okolo nás
26. Fullerény a uhlíkové nanorúrky-nanomateriál budúcnosti
27. Supravodiče
28. Chémia a svetlo
29. Rádioaktívne odpady-čo s nimi ?
30. Globálne problémy životného prostredia-najzávažnejšie problémy

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 160×225 mm ISBN: 9788022416818 Počet strán: 526 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách