🔥Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Kniha Matematika pre štvrtákov (učebnica) - Miroslav Belic, Janka Striežovská

Matematika pre štvrtákov (učebnica)


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,70€
Zľava 7%
5,30€

Alternatívna odporúčaná učebnica z matematiky pre 4. ročník ZŠ.

Učebnica pre žiaka Matematika pre štvrtákov je základným materiálom na prácu vo štvrtom ročníku. Obsah plne korešpondujú s požiadavkami na obsahový štandard a plnenie výkonového štandardu iŠVP, s platnými prierezovými a medzipredmetovými prepojeniami, napr. Národný štandard finančnej gramotnosti. Reflektuje na potrebu prípravy žiakov na TESTOVANIE 5 a pracuje s kontextovými úlohami v rozšírenom rozsahu.

Autori vychádzajú z vlastnej odbornej učiteľskej praxe, zo štúdia moderných didaktík matematiky a z požiadaviek slovenských učiteľov.

Učebnica obsahuje v prvej časti aritmetické učivo a v druhej geometrické učivo. Časti a kapitoly sú farebne odlíšené a strany obsahujú odkazy na strany pracovného zošita. Úvod každého učiva obsahuje výkladovú, resp. oboznamovaciu časť s problémom a nasleduje séria úloh, pomocou ktorých sa žiaci do problematiky vnárajú a postupne si učivo osvojujú. Spracovanie učebnice je prehľadné a poskytuje dostatočné množstvo rôznorodých úloh, aby bolo možné diferencovať prácu na vyučovaní. Súbor piktogramov umožňuje ľahkú orientáciu v učebnici. Každá téma sa väčšinou končí overovacou stranou, ktorá pomáha pedagógovi určiť mieru zvládnutia problematiky žiakmi.


Dôraz je kladený predovšetkým na individuálny prístup, predstavivosť a možnosť získať poznatky zážitkovo, pomocou manipulácie s predmetmi a rozvíjaním predstavivosti. Učebnica je nielen dobrým vodidlom na vyučovaní, ale aj zdrojom informácií a výziev na ďalšiu prácu.

Učebnica je súčasťou súboru autorov M. Belic – J. Striežovská: Matematika pre štvrtákov, ktorá je súčasťou ucelenej didaktickej série Matematika pre prvý stupeň ZŠ. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 176×250 mm ISBN: 9788081461606 Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách