Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl (Zuzana Hirschnerová) [SK] - Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl (Zuzana Hirschnerová) [SK]

Učebnica Nová platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a...


🍌 Odosielame o 7 dní.
6,99€
Zľava 17%
5,80€

Učebnica

Nová platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a je v plnej miere v súlade s požiadavkami ŠVP – ISCED 1 na jazykové vzdelávanie a reflektuje všeobecné požiadavky na zmenu obsahu a koncepcie, ktorú určuje reforma vzdelávania. Obsahuje systematicky sa opakujúce prvky, ktoré žiakom umožnia rýchlo si osvojiť predpísané poznatky.
Jednotlivé úlohy sú zostavené so stúpajúcou náročnosťou, a tak môže učiteľ okamžite diagnostikovať mieru zvládnutia učiva. Učebnica umožňuje osvojiť si jazykové zručnosti a rozvíja komunikačné kompetencie, pričom prvky týchto dvoch jazykových rovín sa prelínajú. Učivo je zostavené tak, aby žiak na konci tretieho ročníka zvládol všetky pojmy a nadobudol všetky kompetencie, ktoré si má osvojiť v treťom ročníku podľa ŠVP a prílohy ISCED 1 v oblasti jazyk a komunikácia. Jazykové učivo sa priebežne opakuje v systémových prvkoch a núti žiaka pracovať samostatne, čím sa podporuje rozvoj čitateľských schopností tak, aby žiak čítal s porozumením.
Autorky v učebnici využili svoje odborné skúsenosti i skúsenosti z dlhoročnej učiteľskej praxe, zároveň v učebnici použili najmodernejšie metódy a trendy vyučovania materinského jazyka. Učebnica je prehľadne graficky spracovaná, osobitne vyčleňuje rubriky venované opakovaniu a práci v skupinách. Prostredníctvom práce s vtipnými obrázkami primeranými veku sa žiaci učia hrovou formou pracovať s ilustráciou, no napríklad i tvoriť texty v časovej následnosti podľa osnovy. Pomocou ilustrácií si zároveň upevňujú novonadobudnuté vedomosti. Učebnica spĺňa všetky predpoklady na moderné, efektívne a pútavé vyučovanie materinského jazyka

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081460272 Počet strán: 120 Väzba: špirálová

Zaradené v kategóriách