📚 Horúce knižné zľavy

Renáta Šínová

Našli sme 11 titulov

Rodičovská odpovědnost

Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, Leges (2017)
Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních...

Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,25€
18,83€

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
41,83€
38,90€

Manželství

Ondřej Šmíd, Renáta Šínová, Leges (2014)
úpravy hmotněprávní, zakotvené v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a zároveň z nové úpravy procesní,...

Monografie se podrobně věnuje institutu manželství z hlediska právního. Vychází z nové úpravy hmotněprávní, zakotvené v novém občanském zákoníku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,47€
19,04€

Praktikum civilního procesu (1. část)

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Leges (2016)
První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je...

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,65€
15,48€

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Renáta Šínová, , Leges (2013)
Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři...

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a to s přihlédnutím k zahraničním právním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,92€
16,38€

Řízení ve věcech rodinněprávních

Renáta Šínová, , Leges (2010)
Monografie Řízení ve věcech rodinněprávních představuje první publikaci věnovanou pouze tématu řízení ve věcech rodinného...

Monografie Řízení ve věcech rodinněprávních představuje první publikaci věnovanou pouze tématu řízení ve věcech rodinného... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,20€
16,93€

Civilní proces

Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
37,55€
35,67€

Praktikum civilního procesu

Praktikum civilního procesu

Praktikum je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Kapitoly se zaměřují na jednotlivé instituty, druhy a stadia civilního procesu (např. příslušnost, právní moc, opravné prostředky, vykonávací řízení)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,22€

Sbírka klauzurní prací a zadání žalob, jiných podání a odvolání z civilního práva procesního

Sbírka klauzurní prací a zadání žalob, jiných podání a odvolání z civilního práva procesního

Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Leges (2011)
Publikace je cennou studijní pomůckou v tzv. klauzurním způsobu výuky v němž jsou znalosti studentů získané v průběhu studia...

Publikace je cennou studijní pomůckou v tzv. klauzurním způsobu výuky v němž jsou znalosti studentů získané v průběhu studia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,45€

Doručování v civilním soudním řízení

Doručování v civilním soudním řízení

Renáta Šínová, , Leges (2009)
Praktická příručka v reakci na změnu právní úpravy doručování provedenou novelami občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb. a...

Praktická příručka v reakci na změnu právní úpravy doručování provedenou novelami občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb. a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,25€

Praktikum civilního procesu

Praktikum civilního procesu

Klára Hamuľáková, Jana Křiváčková, Renáta Šínová, Leges (2012)
Příručka určená k procvičování aplikace norem civilního procesu na případy z praxe obsahuje řešené vzorové případy, příklady...

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,92€