Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Radoslav Passia

Našli sme 6 titulov

Deväť životov

Gabriela Magová, Radoslav Passia, Kalligram (2015)
Kniha Deväť životov prináša rozhovory s významnými slovenskými prekladateľkami a prekladateľmi a jedným českým prekladateľom...

Kniha Deväť životov prináša rozhovory s významnými slovenskými prekladateľkami a prekladateľmi a jedným českým prekladateľom staršej generácie. Cieľom bolo pomocou obsahovo podobne štruktúrovaných rozhovoroch získať relatívne ucelený obraz o ich... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
5,09€

Na hranici

Radoslav Passia, Modrý Peter (2014)
(Slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál) Východné Karpaty v stredoeurópskych literatúrach.

Východné Karpaty v stredoeurópskych literatúrach. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
5,09€

Spisovateľ ako sociálna rola

Publikácia ponúka prehľad viacerých podôb slovenského a českého spisovateľa. Sústreďuje sa na 20. storočie s rámcovými presahmi do vzdialenejšej minulosti a súčasnosti. Autori v nej uplatnili prístup... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
9,69€

Literárne krajiny Bratislavy

Radoslav Passia, Vladimír Barborík, , VEDA (2023)
Obraz mesta po roku 1918

Kolektívna monografia Literárne krajiny Bratislavy. Obraz mesta po roku 1918 je svojím zameraním ojedinelá a v istom zmysle prvolezecká. Desaťčlenný autorský kolektív v nej podáva výsledky výskumu literárneho obrazu Bratislavy, vytvára a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
25,50€

Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky

Slovenskú literatúru a kultúru nemožno skúmať a interpretovať izolovane od medzinárodného kontextu. Táto kolektívna publikácia poskytuje predstavu o fungovaní, zameraní a problémoch domácej a zahraničnej literárnovednej slovakistiky.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
6,60€

Kontakty literatúry modely identity reprezentácie

Autorský kolektív v zložení Ivana Taranenková, Tibor Pichler, Marianna Koliová, Anikó Dušíková, Marta Fülöpová, Aleksandra Hudymač, Dana Hučková, Michal Habaj, Magdalena Bystrzak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
21,89€
17,60€