Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Modrý Peter

Našli sme 111 titulov

Mačacia krajina (Stanislav Rakús) [SK]

Stanislav Rakús, Modrý Peter (2016)
Deväť príbehov o obyvateľoch Mačacej krajiny. Nové vydanie, tentoraz pre deti.

Klasické dielo slovenskej literatúry pre deti. Detského čitateľa kniha zaujme predovšetkým svojou komickou absurdnosťou, ktorá má blízko k jeho hravosti a spontánnosti a dospelý čitateľ popri tom všetkom odhalí aj hlboký etický plán, ktorý v sebe tento... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,00€
7,44€

Pani Kurčatová: Ten, kto sa narodí zle

Rozprávková sága, ktorá sa odvoláva na najlepšie knihy tohto žánru (Alica v krajine zázrakov, Čarodej z krajiny OZ, Nevedkove dobrodružstvá, Muminovci a iné). Je to fantastika zakotvená v jazyku a vychádzajúca z reči... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€

Krátka správa o dlhej trase osamelého bežca

Zoltán Rédey, Modrý Peter (2019)
Poézia Ivana Štrpku

Kniha výkladovo uchopuje a interpretuje básnické dielo Ivana Štrpku, ktorý patrí u nás k najznámejším a najpopulárnejším autorom, na druhej strane je však jeho poézia čitateľskou a čiastočne i odbornou verejnosťou prijímaná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
8,00€
7,44€

Medzihry

Ivan Štrpka, Modrý Peter (2019)
Bábky kratšie o hlavu

Štrpkova zbierka Medzihry. Bábky kratšie o hlavu reprezentuje jednu z poeticky, esteticky najsilnejších a najoriginálnejších výrazovo-tematických i významových polôh slovenskej ponovembrovej lyriky.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,00€
9,30€

Medzi realitou a jej znakom

Gabriela Rakúsová, Modrý Peter (2018)
Interpretačné úvahy o knihách

V Rakúsovej druhom výbere z reflexií o dielach našej aj inonárodnej poézie, prózy a teoretickej literatúry ide o typ odborných reflexií, pri ktorých metodologickým východiskom je selekcia takých literárnych diel, ktoré sa dajú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
6,51€

Veľká potreba lampášov

Krátke eseje známeho slovenského spisovateľa Dušana Dušeka hovoria najmä o literatúre a umení. Dušan Dušek je slovenský básnik, prozaik, filmový scenárista, autor rozhlasových hier a literatúry pre deti a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Text a tvár

Branislav Hudec, Modrý Peter (2016)
(Esej o etike čítania / nielen / literárneho textu)

Predkladané úvahy vychádzajú z pôvodne široko koncipovaného vzťahu textu a tváre druhého človeka a sú pojednaním o etike čítania, ktorou sa myslí nie technika, nie hermeneutická metóda, ani akékoľvek moralizovanie ohľadom hodnoty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,00€
9,30€

Ako sa číta obraz (Milčák Peter, Ormandík Marek) [SK]

Peter Milčák, Modrý Peter (2017)
Odpovedať na otázku: Ako sa číta obraz? – teda ako mu rozumieť, ako ho interpretovať – sa najčastejšie podujmú...

Tridsaťšesť autorských interpretácií. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
15,81€

Obrov brat (Ján Milčák) [SK]

Zbierka rozprávok Jána Milčáka ilustrovaných Juliánou Chomovou. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,00€
5,58€

Záhrada: labyrint: hniezdo (Mila Haugová) [SK]

Najnovšia básnická zbierka Mily Haugovej. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,65€

Na hranici (Radoslav Passia) [SK]

Radoslav Passia, Modrý Peter (2014)
(Slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál) Východné Karpaty v stredoeurópskych literatúrach.

Východné Karpaty v stredoeurópskych literatúrach. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,00€
5,58€

Ako tieň na pľúcach

Druhá autorova zbierka variovane nadväzuje na debut Okamih pred dopadom. Jeho typické znaky (difúznosť identity, inakosť rôzneho druhu, úzkosť: nielen z faktu konečnosti života, zrkadlenie sa v roztrieštených plochách okolitého časopriestoru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,00€
5,58€

Básne o počasí (Viktor Suchý) [SK]

Viktor Suchý, Modrý Peter (2017)
Poetika, akú prinášajú básnické miniatúry Viktora Suchého, je veľmi náročná, vyžaduje si od autora neobyčajnú mieru...

Poetika, akú prinášajú básnické miniatúry Viktora Suchého, je veľmi náročná, vyžaduje si od autora neobyčajnú mieru sústredenia, zaujatia javmi, ktoré ho obklopujú. Predstavuje doslova umenie koncentrácie. Výsledkom sú verše, pri ktorých bolo vážené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
6,51€

Nepovinné čítanie (Jozef Špaček)

Jozef Špaček, Modrý Peter (2015)
Kniha obsahuje časopisecky publikované recenzie, ktoré podávajú ucelený obraz o zásadných dielach slovenskej...

Kniha obsahuje časopisecky publikované recenzie, ktoré podávajú ucelený obraz o zásadných dielach slovenskej literatúry. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,00€
5,58€

Svätým mečom (Ladislav Lipcsei)

Ladislav Lipcsei, Modrý Peter (2017)
Básne Ladislava Lipcseia v zbierke Svätým mečom predstavujú svet ako miesto pre zrod afirmatívneho vzťahu ku skutočnosti,...

Básne Ladislava Lipcseia v zbierke Svätým mečom predstavujú svet ako miesto pre zrod afirmatívneho vzťahu ku skutočnosti, kde sa všetko, čo sa má obvykle vnímať ako profánne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
7,00€
6,51€

Mŕtve kvety medzi živými (Peter Milčák)

Peter Milčák, Modrý Peter (2017)
Štyridsaťpäť neliterárnych a literárnych úvah

V súbore textov esejistického charakteru sa prirodzeným spôsobom prejavuje autorovo profesijné zameranie (básnik,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,00€
5,58€

Rozprávkový vláčik (Ján Milčák) [SK]

Starček Albert, starček Florián a starenka strieborná Zuzanka cestujú rozprávkovým vláčikom. Ilustrácie Renáta Milčáková. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
8,27€
7,69€

Medzi látkou a témou (Stanislav Rakús) [SK]

Stanislav Rakús, Modrý Peter (2011)
Obraz postvy autora a jeho stvárňujúcej, sebareflexnej iniciatívy, náročné a pritom čitateľné predvádzanie zložitého...

Obraz postavy autora a jeho stvárňujúcej, sebareflexnej iniciatívy, náročné a pritom čitateľné predvádzanie zložitého tvorivého procesu v jeho zápase o slovo, detail a každú čiastočku epického bytia, to všetko pôsobí ako vzopätie namierené bez... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,00€
5,58€

Karneval v kláštore (Peter Repka) [SK]

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
5,00€
4,65€

Trilógia (Jon Fosse) [SK]

Jon Fosse, Modrý Peter (2014)
Kritikmi vyzdvihovaná trilógia Jona Fosseho Bdenie (2007), Sny Olavove (2012) a Na sklonku dňa (2014), krorá má svoje pevné...

Kritikmi vyzdvihovaná trilógia Jona Fosseho Bdenie (2007), Sny Olavove (2012) a Na sklonku dňa (2014), ktorá má svoje pevné miesto v nórskej literárnej histórii už dnes, je lyrickým rozprávaním o dvoch mladých milencoch, Aslem a Alide, a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
12,00€
11,16€