💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Modrý Peter

Našli sme 125 titulov

Jazver

Žena v poézii Evy Luky je iracionálna, raz vyčkávajúca, pasívna, a inokedy spod kontroly sa vymaňujúca bytosť. Opúšťa odcudzený, nespoľahlivý, civilizovaný svet, v ktorom sa ľudské stalo neľudským. Preniká do magického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,00€
6,51€

Pirátske rozprávky

Pirátske rozprávky sú prvou rozprávkovou knihou poetky Veroniky Dianiškovej a to takou, z ktorej môžu mať pri čítaní spoločný zážitok deti aj ich rodičia. Dianišková pri tvorbe textu s ľahkosťou a prirodzenosťou využila detský... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Autumnal Furniture

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Dni

Zbierka básní básnika Jána Buzássyho (1935) s ilustráciami Igora Bencu (1958). Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,00€
3,72€

Kôra nežne praská

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,00€
3,72€

Šesť hier

Šesť hier Karola Horáka je výberom z autorovej tvorby. Prvé dve z nich (Džura, Živý nábytok) súvisia s hnutím alternatívneho ("študentského") divadla na Slovensku v 70. rokoch. Druhú skupinu hier tvoria texty, ktoré sa realizovali v posledných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,00€
4,65€

Zo spoločnej zimy

Poézia, ktorá sa nerodila ľahko. Báseň ako pohyb „zrkadielkom v oku jašterice“. O krutosti a nehe medzi ňou a ním. A o tom, ako sa bolesť v nás mení na vrúcnosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,00€
3,72€

Od „poézie vecí“ k „poetike vecnosti“

Zoltán Rédey, Modrý Peter (2017)
(Lyrika Štefana Strážaya)

Rédeyova monografia sa zameriava na interpretáciu, resp. výklad lyriky Štefana Strážaya, ktorý svojím básnickým dielom predstavuje ojedinelú a celkom osobitú výrazovú polohu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,00€
7,44€

Platforma

Najevidentnejším posunom v poézii, ktorá sa konfrontovala nielen s vývojom osobnostného zrenia autora, so skúsenosťami vo vzťahu so svetom, ale aj s literárnou tradíciou, resp. fascináciou možnými interpretáciami sveta, je v novej Chmelovej zbierke... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,00€
6,51€

Socha odpočinku

Imre Oravecz, Modrý Peter (2007)
vybrané básne

Autorovu poéziu charakterizuje komunikatívnosť a pevná tvarová zomknutosť. Obsahy, ktoré sa jeho básne usilujú čitateľovi sprostredkovať sú nadčasové a medzikultúrne. V týchto neistých a často aj znehodnocujúcich, demytizujúcich a dekonštruujúcich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,95€
4,60€

Eseje

Súbor esejí Františka Andraščíka. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,27€
7,69€

23. ulica sa končí v nebi

Kenneth Patchen, Modrý Peter (2006)
vybrané básne

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,61€
5,22€

Nahé myšlienky

Róbert Gál, Modrý Peter (2014)
Kniha aforizmov a miniatúrnych básní v próze.

Kniha minimalistických reflexií, sentencií, ktoré sa pohybujú na kĺzavej hranici medzi maximami a aforizmami. Gál pomaly dozrieva do štádia minimalistického textu na ináč prázdnej bielej strane papiera. Najväčším umením aforistu je dosiahnutie takého... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,00€
5,58€

Ja, Ikarus

Alden Nowlan, Modrý Peter (2008)
vybrané básne

Zbierka básní zosnulého kanadského básnika Aldena Nowlana. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,61€
5,22€

Básne

František Andraščík, Modrý Peter (2011)
Vydanie Básní Františka Andraščíka nadväzujej na edíciu jeho Esejí (vybral, zostavil, predslov a edičnú poznámku napísal Ján...

Vydanie Básní Františka Andraščíka nadväzujej na edíciu jeho Esejí (vybral, zostavil, predslov a edičnú poznámku napísal Ján Zambor, Levoča: Modrý Peter, edícia Sivá brada, 2006) a vydavateľsky kompletizuje jeho literárny odkaz. Prináša výber z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,00€
13,02€

Medzi látkou a témou

Stanislav Rakús, Modrý Peter (2011)
Obraz postvy autora a jeho stvárňujúcej, sebareflexnej iniciatívy, náročné a pritom čitateľné predvádzanie zložitého...

Obraz postavy autora a jeho stvárňujúcej, sebareflexnej iniciatívy, náročné a pritom čitateľné predvádzanie zložitého tvorivého procesu v jeho zápase o slovo, detail a každú čiastočku epického bytia, to všetko pôsobí ako vzopätie namierené bez... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,00€
5,58€

Obrov brat

Zbierka rozprávok Jána Milčáka ilustrovaných Juliánou Chomovou. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,00€
5,58€

Nedostižný Edo a jeho detektívne príbehy

Jednotlivé príbehy knihy vychádzajú v USA ako samostatné brožované vydania, našim vydavateľským úsilím bolo spojiť niekoľko príbehov do jednej knihy. „Nedostižný Edo“ je príkladom pozitívneho amerického bestselleru, u detských, ale aj dospelých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,00€
5,58€

Hra ako divadlo

Predkladaná publikácia predstavuje výber vychádzajúci nielen z bibliografie Karola Horáka ale aj z fondov niektorých divadelných vedcov zaoberajúcich sa osobnosťou i dielom spomínaného autora(Miron Pukan: Doslov ku Komorným hrám, Dagmar Inštitorisová... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,00€
5,58€

Na hranici

Radoslav Passia, Modrý Peter (2014)
(Slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál) Východné Karpaty v stredoeurópskych literatúrach.

Východné Karpaty v stredoeurópskych literatúrach. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,00€
5,58€