🌸 Majáles knižných zliav 📚

Modrý Peter

Našli sme 148 titulov

Pirátske rozprávky

Pirátske rozprávky sú prvou rozprávkovou knihou poetky Veroniky Dianiškovej a to takou, z ktorej môžu mať pri čítaní spoločný zážitok deti aj ich rodičia. Dianišková pri tvorbe textu s ľahkosťou a prirodzenosťou využila detský... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,55€

Deti píšu Bohu

Listy v tejto knihe predstavujú tú časť detského sveta, ktorú si deti vyhradzujú na mimoriadne úvahy a želania. Ich obsah je vyjadrený v presvedčeniach, túžbach, otázkach a pochybnostiach, takých naliehavých a prirodzených pre každé dieťa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,60€
5,61€

Z rozprávaní, úvah a rozhovorov

Stanislav Rakús, Modrý Peter
Publikácia predstavuje výber z bezmála 150 rozhovorov, úvah a rozprávaní prof. PhDr. Stanislava Rakúsa, DrSc. (1940),...

Publikácia predstavuje výber z bezmála 150 rozhovorov, úvah a rozprávaní prof. PhDr. Stanislava Rakúsa, DrSc. (1940),... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,90€
5,87€

Šesť hier

Šesť hier Karola Horáka je výberom z autorovej tvorby. Prvé dve z nich (Džura, Živý nábytok) súvisia s hnutím alternatívneho ("študentského") divadla na Slovensku v 70. rokoch. Druhú skupinu hier tvoria texty, ktoré sa realizovali v posledných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,00€
4,25€

Kôra nežne praská

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,40€
3,74€

Obrov brat

Zbierka rozprávok Jána Milčáka ilustrovaných Juliánou Chomovou. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,60€
5,61€

Medzi látkou a témou

Stanislav Rakús, Modrý Peter (2011)
Obraz postvy autora a jeho stvárňujúcej, sebareflexnej iniciatívy, náročné a pritom čitateľné predvádzanie zložitého...

Obraz postavy autora a jeho stvárňujúcej, sebareflexnej iniciatívy, náročné a pritom čitateľné predvádzanie zložitého tvorivého procesu v jeho zápase o slovo, detail a každú čiastočku epického bytia, to všetko pôsobí ako vzopätie namierené bez... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,00€
5,10€

Nedostižný Edo a jeho detektívne príbehy

Jednotlivé príbehy knihy vychádzajú v USA ako samostatné brožované vydania, našim vydavateľským úsilím bolo spojiť niekoľko príbehov do jednej knihy. „Nedostižný Edo“ je príkladom pozitívneho amerického bestselleru, u detských, ale aj dospelých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,60€
5,61€

Podstata rieky

Najnovšia básnická zbierka Miroslava Brücka. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,50€
4,68€

Každým ránom si

Básnická tvorba Jána Gavuru. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,50€
4,68€

Hotel Oáza

Miroslav Brück, Modrý Peter (2015)
Vystúpil som vyššie, aby som vychutnal výhľad na rozparený rybník, kostolné veže a dymiace komíny moravskej elektrárne....

Vystúpil som vyššie, aby som vychutnal výhľad na rozparený rybník, kostolné veže a dymiace komíny moravskej elektrárne. Roztvorená náruč rovinatej krajiny odnášala Brčkove urážky do diaľav, už som sa na nikoho nehneval a zľahka som splynul s vyváženým.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,80€
4,40€

Olmécke madony

Mária Šustrová, Modrý Peter (2022)
Obdivuhodné matky detí s chromozómom lásky

Vyrovnať sa s inakosťou dieťaťa s Downovým syndrómom nie je ľahké. Autorka vo svojej monografii opisuje silu matiek, ktoré sa starajú od narodenia po najvyšší vek o svoje malé či veľké dieťa s Downovým syndrómom. Vyzdvihuje úžasnú silu, ktorú matky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,79€
8,32€

Od „poézie vecí“ k „poetike vecnosti“

Zoltán Rédey, Modrý Peter (2017)
(Lyrika Štefana Strážaya)

Rédeyova monografia sa zameriava na interpretáciu, resp. výklad lyriky Štefana Strážaya, ktorý svojím básnickým dielom predstavuje ojedinelú a celkom osobitú výrazovú polohu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,80€
7,48€

Fragment (rytierskeho) lesa

Ivan Štrpka, Modrý Peter (2017)
Druhé, rozšírené vydanie

Druhé vydanie je rozšírené o časť "Trilok" s básňami "Miesta, kde boli kiná, ktoré zanikli", "Zachovajte paniku", "Neznáme... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
9,35€

23. ulica sa končí v nebi

Kenneth Patchen, Modrý Peter (2006)
vybrané básne

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,17€
5,24€

Ja, Ikarus

Alden Nowlan, Modrý Peter (2008)
vybrané básne

Zbierka básní zosnulého kanadského básnika Aldena Nowlana. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,20€
5,27€

Na hranici

Radoslav Passia, Modrý Peter (2014)
(Slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál) Východné Karpaty v stredoeurópskych literatúrach.

Východné Karpaty v stredoeurópskych literatúrach. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,60€
5,61€

Nahé myšlienky

Róbert Gál, Modrý Peter (2014)
Kniha aforizmov a miniatúrnych básní v próze.

Kniha minimalistických reflexií, sentencií, ktoré sa pohybujú na kĺzavej hranici medzi maximami a aforizmami. Gál pomaly dozrieva do štádia minimalistického textu na ináč prázdnej bielej strane papiera. Najväčším umením aforistu je dosiahnutie takého... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,60€
5,61€

Zo spoločnej zimy

Poézia, ktorá sa nerodila ľahko. Báseň ako pohyb „zrkadielkom v oku jašterice“. O krutosti a nehe medzi ňou a ním. A o tom, ako sa bolesť v nás mení na vrúcnosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,40€
3,74€

Socha odpočinku

Imre Oravecz, Modrý Peter (2007)
vybrané básne

Autorovu poéziu charakterizuje komunikatívnosť a pevná tvarová zomknutosť. Obsahy, ktoré sa jeho básne usilujú čitateľovi sprostredkovať sú nadčasové a medzikultúrne. V týchto neistých a často aj znehodnocujúcich, demytizujúcich a dekonštruujúcich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,45€
4,63€