Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Petr Hlaváček

Našli sme 26 titulov

Evropa!!?

Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze (2014)
Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989

Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo "Celá Evropa na nás hledí!", dosvědčující, že se vznikající české politické elity... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,45€
8,40€

Proměny františkánské tradice

Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze (2020)
Od teologie a filosofie ke kultuře a umění

Kolektivní monografie je členěna do tří tematických bloků. V prvním oddíle nazvaném Theologia et Philosophia je zaraženo šest studií, a sice tři teologické (S. Hlaváč, L. Nosek, B. J. Štivar), zaměřené na nejstarší dějiny františkánství, a následně tři... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
18,15€
9,80€

Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“

Petr Hlaváček, Filosofia (2016)
Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelektuální, ba i válečné stýkání se a potýkání s jinakostí představuje...

Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelektuální, ba i válečné stýkání se a potýkání s jinakostí představuje základní komponentu evropské a obecně západní identity. Právě v těchto časech Evropané a Zápaďané... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,25€
5,80€

Zmizelé Čechy - Kadaň

Pod společným označením Zmizelé Čechy a Zmizelá Morava a Slezsko vychází edice, která má připomenout zaniklou tvář měst i celých regionů se zřetelem na jejich historický či umělecký význam a na sílu genia loci, na jehož... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
15,90€
10,50€

Čtrnáct svatých pomocníků

Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze (2015)
K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi

Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální klima 13. až 16. století.<br> <br> Kult zpočátku variabilní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
20,90€
14,50€

Bruncvík a víla / Bruncwik und die Nymphe

Heinz Duchhardt, Petr Hlaváček, Winfried Eberhard, Filozofická fakulta UK v Praze (2010)
Z konce 14. století pochází pozoruhodný literární „dialog s Evropou“, staročeská Kronika o Bruncvíkovi, legendárním českém...

Z konce 14. století pochází pozoruhodný literární „dialog s Evropou“, staročeská Kronika o Bruncvíkovi, legendárním českém... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
9,90€
6,80€

Fenomén soutoku

Petr Hlaváček, Petr Meduna, Novela Bohemica (2020)
Příběh říční krajiny na soutoku Vltavy a Berounky

Soutok Vltavy a Berounky na jižním okraji Prahy představuje dávnou křižovatku cest i výrazné ohnisko české mentální topografie. Stejně tak pražské jihozápadní předpolí od Lahovic a Zbraslavi až po Černošice a Kazín je svéráznou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
19,69€
14,30€

České vize Evropy?

Petr Hlaváček, Academia (2014)
Projekt evropské integrace Evropská unie prožívá svou krizi, která je zároveň novou šancí k promýšlení budoucnosti. Evropa...

Projekt evropské integrace Evropská unie prožívá svou krizi, která je zároveň novou šancí k promýšlení budoucnosti. Evropa opět hledá svou politickou a kulturní identitu, své místo ve světě. Editor oslovil takřka pět desítek autorů a autorek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
21,73€
16,80€

Kacířská univerzita

Povědomí o tradici pražské utrakvistické univerzity a jejím pedagogickém, vědeckém a obecně kulturním a politickém působení od 15. do 17. století je v širší veřejnosti nevelké a rovněž v akademické obci se ještě dnes můžeme setk Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
10,45€
7,60€

Otevřená univerzita

Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze (2019)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918–1938–1948

Doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané v listopadu 2019 na Filozofické fakultě UK. Právě tato fakulta prošla od roku 1918 bouřlivou transformací reagující na vzdělávací potřeby a rostoucí sebevědomí mladého... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
10,45€
7,80€

Profesorská republika

Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze (2018)
Osobnosti FF UK v meziválečném Československu

Kniha Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném Československu vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2018 na FF UK u příležitosti 100. výročí obnovení české státnosti ve formě Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,45€
7,90€

Bělorusko mimo Bělorusko

Petr Hlaváček, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu

Kniha vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2016 na FF UK. Prostřednictvím biogramů významných osobností někdejší běloruské exilové komunity připomíná pražské akademické obci i... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,45€
6,40€

Vytěsněná elita

Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze (2013)
Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze

Fotografii na obálce pořídila roku 1941 v protektorátní Praze agentura Centropress. Publikována byla v antisemitské knize Tajemství pražského hřbitova (Praha 1942), která je překladem části kontroverzního románu Biarritz, jehož autorem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
10,45€
6,80€

Žatec

Petr Hlaváček, Jiří Kopica, Paseka (2010)
Pod společným označením Zmizelé Čechy/Zmizelá Morava a Slezsko připravuje nakladatelství Paseka svazky z různých oblastí...

Pod společným označením Zmizelé Čechy/Zmizelá Morava a Slezsko připravuje nakladatelství Paseka svazky z různých oblastí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
15,90€
11,50€

Karlštejnsko v pověstech

Karlštejn, klenot mezi českými hrady založený naším nejvýznamnějším panovníkem, vstoupil během staletí do legend a pověstí. Tři desítky těch nejznámějších, věnovaných nejen královskému útočišti, ale také jeho blízkému... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
16,39€
12,20€

Rozdělený svět

Proč nastal po roce 1945 český „rozvod“ se Západem? Jaký byl život za „železnou oponou“? Hrozí nám opět rozdělení světa a nová „studená válka“? Stojíme před novým rozkolem Evropy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
18,10€
13,70€

Via Media

David R. Holeton, Jaroslav Pánek, Peter Morée, Petr Hlaváček, Filosofia (2017)
Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin k poctě Zdeňka V. Davida

Kniha "VIA MEDIA. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin" vychází jako 8. svazek ediční řady Europaeana Pragensia, a to u příležitosti 85. narozenin Zdeňka V. Davida, významného českoamerického historika zabývajícího... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
10,45€
6,80€

(Ne)šťastná Ukrajina

Mychajlo Fesenko, Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze (2015)
Kniha (Ne)štastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945 vznikla na základě stejnojmenné...

Kniha (Ne)štastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945 vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané na FF UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,45€
8,10€

Západ, nebo Východ?

Petr Hlaváček, Academia (2016)
České reflexe Evropy 1918-1948 Vedle tzv. české otázky byla ve 20. století souběžně reflektována i naše „evropská...

Vedle tzv. české otázky byla ve 20. století souběžně reflektována i naše „evropská otázka“, kterou intenzivně diskutovaly tehdejší politické, intelektuální a kulturní elity. Iniciační osobností byl v tomto ohledu Tomáš G. Masaryk se svou knihou Nová... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
38,23€
28,90€

Demokracie a občanské ctnosti

Petr Hlaváček, Academia (2021)
K životnímu jubileu Petra Pitharta

Petr Pithart (*1941) je nepřehlédnutelnou intelektuální a politickou osobností českých dějin a českého usilování o svobodu a demokracii. Formálním vzděláním právník a z hlediska vyššího povolání aktivní občan čili politik se ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
49,23€
35,29€