📚 Knižná akcia každý mesiac

Filozofická fakulta UK v Praze

Našli sme 172 titulov

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně

Petr Kaleta, Filozofická fakulta UK v Praze (2018)
Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR

Kniha historika a slavisty Petra Kalety se zabývá otázkami politického života lužickosrbského etnika v době od vzniku NDR v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,87€
8,88€

Myslet

Daniela Šterbáková, Filozofická fakulta UK v Praze (2016)
Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z...

Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,23€
7,41€

Interpretační sémantika

Tomáš Koblížek, Filozofická fakulta UK v Praze (2016)
Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice.<br> Na jedné straně se...

Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice. Na jedné straně se v ní předpokládá, že význam každé výpovědi závisí na jazykovém systému, který mluvčí svou promluvou realizuje. Na druhé straně je v ní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,58€
9,52€

Jak čtou Romové

Kateřina Šormová, Filozofická fakulta UK v Praze (2016)
Studie Jak čtou Romové je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního...

Studie Jak čtou Romové je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního jedince je zcela klíčový; výsledky výzkumů naznačují, že lidé s rozvinutými gramotnostními dovednostmi mají zvýšenou pravděpodobnost.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,65€
7,79€

Růže chuti přerozkošné

Kateřina Smyčková, Filozofická fakulta UK v Praze (2015)
Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně...

Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože mohou byt pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,28€
10,15€

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941

Milan Sovilj, Filozofická fakulta UK v Praze (2017)
Kniha se zabývá velmi složitými československo-jugoslávskými vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím...

Kniha se zabývá velmi složitými československo-jugoslávskými vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím začátku. V této době už Československo jako nezávislý stát neexistovalo a Jugoslávie balancovala mezi zájmy.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,92€
15,23€

Jedna si jedina moja domovina?

Ondřej Žíla, Filozofická fakulta UK v Praze (2014)
Etnodemografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013

Monografie podrobně analyzuje rozdílný populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny (Muslimů - Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie a změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,92€
15,23€

Kultura a totalita

První svazek celkem pětidílného kolektivního projektu, který pracuje s pojmem "totalita" v jeho širokém významu, jak s ním operují obory jako filozofie, dějiny umění či teorie literatury. Na materiálu umělecké kultury především... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,57€
16,71€

Podoby skazu

Hana Kosáková, Filozofická fakulta UK v Praze (2019)
K jedné linii moderní prozaické tvorby

Kniha přibližuje jeden z fenoménů narativní strategie, který ruský literární vědec Boris M. Ejchenbaum na počátku 20. století pojmenoval termínem „skaz“ a spojil s oblastí spontánního mluveného vyprávění. Výklad je rozdělen do... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,69€
11,42€

Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí

Práce sleduje hlavní principy komunikačního přístupu k vyučování druhého jazyka s ohledem na jejich základ v přímé orální metodě. Postupy a komponenty obvyklé v komunikačním vyučování jsou popsány v kontrastu s postupy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,05€
6,35€

Evropa!!?

Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze (2014)
Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989

Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo "Celá Evropa na nás hledí!", dosvědčující, že se vznikající české politické elity... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,93€
8,04€

Kultura a totalita II.

Předkládaná kniha je druhým výstupem několikasvazkového komplexu, který na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy „totálních“ forem a rámců, které... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,57€
16,71€

Zápas o východní Středomoří

Jan Koura, Filozofická fakulta UK v Praze (2013)
Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945-1953

Řecko a Turecko patří mezi státy, jejichž historii významně poznamenala studená válka. Jejich geostrategická výjimečnost, ještě zvýrazněná výsledky světového konfliktu z let 1939–1945, zapříčinila, že „zápas“ mezi Spojenými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,58€

Pod ochranou protektorátu

Radka Šustrová, Filozofická fakulta UK v Praze (2012)
Projekt Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–1945

Letecké bombardování Německa spojeneckými silami v roce 1940 podnítilo nacistické představitele k obnovení projektu, jenž vešel do povědomí pod názvem Erweiterte Kinderlandverschickung („vysílání dětí na venkov“, KLV). Práce je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,27€

Dvacáté století 2009/1

, Filozofická fakulta UK v Praze (2010)
The Twentieth century

Časopis, vydávaný od roku 2004 jako ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavem světových dějin FF UK v Praze, vychází od roku 2009 v nové grafické podobě a koncepci. Obsahuje studie českých i zahraničních odborníků, kteří... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,46€

Literární onomastika

Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,87€
12,48€

Jazyk jako fetiš

Václav Velčovský, Filozofická fakulta UK v Praze (2019)
Texty o Češích a českých Němcích 1880-1948

Cílem této edice je demonstrovat stereotypní uvažování o češtině a němčině, vnímání jejich role ve společnosti a rovněž vztah jazyka a státní moci. Vybrali jsme 85 textů či jejich souborů z let 1880-1945, které byly vytvořeny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,63€
15,87€

Horizonty kognitivně - kulturní lingvistiky II.

Lucie Šťasná, Filozofická fakulta UK v Praze (2019)
Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa

V předkládaném svazku autorky a autoři navazují na knihu Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích (2017). Kolektiv (částečně proměněný) tentokrát exponuje trojí téma´... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,60€
14,04€

O ozbrojeném boji v západní Evropě

Mikuláš Pešta, Filozofická fakulta UK v Praze (2018)
Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě

Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomoci východisek transnacionálních studii, která byla v souvislosti s tímto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,51€
13,96€

Na cestě k modernosti

Nicholas Sawicki, Filozofická fakulta UK v Praze (2014)
Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910

Osma byla jedním z nejvýznamnějších uměleckých sdružení utvářejících se v Praze na počátku 20. století. Patřili do ní Vincenc Beneš, Friedrich Feigl, Emil Filla, Max Horb, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Willi Nowak, Emil Pittermann... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,99€
10,79€