📚 Horúce knižné zľavy

Marek Vařeka

Našli sme 6 titulov

Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory

Rod pánů z Lichtenštejna přišel na Moravu v roce 1249 a usadil se zde. Kniha mapuje hospodářské a rodové dějiny Lichtenštejnů na Moravě od jejich příchodu až do osudné Bílé hory. Všímá si jednotlivých hospodářských aspektů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,33€
17,05€

České dějiny raného novověku I.

Marek Vařeka, Muni Press (2016)
Doba předbělohorská (1526–1620)

České dějiny raného novověku jsou rozděleny do dvou období: od nástupu Habsburků po bitvu na Bílé hoře a pobělohorské období až zhruba do poloviny 18. století. Publikace mapuje první fázi raně novověké éry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,43€
6,91€

Modernizace církve

Modernizace církve

Marek Vařeka, Aleš Zářický, Ostravská univerzita (2019)
Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu

Publikace pojednává o stěžejních aspektech modernizačního procesu v katolické církvi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,05€

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1742-1848

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1742-1848

Publikace se věnuje problematice modernizace v oblasti zemědělství. Modernizaci v Rakouském Slezsku ukazuje jako dlouhodobý proces, zahájený Marií Terezií, který měl dvě základní fáze a který... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,52€

Středověká města na Moravě a v sousedních zemích

Masarykovo muzeum v Hodoníně a město Hodonín připravili k vydání sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané k výročí 780. let od založení města Hodonína. Na konferenci se sešli přední čeští a slovenští... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,99€
11,15€

Lichtenštejnsko

Marek Vařeka, Libri (2010)
Území na břehu Rýna bylo osídleno od pravěku. Dějiny tohoto malého prostoru vždy determinovala jednak mytická řeka Rýn a z...

Území na břehu Rýna bylo osídleno od pravěku. Dějiny tohoto malého prostoru vždy determinovala jednak mytická řeka Rýn a z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,10€
8,46€