🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Veduta

Našli sme 138 titulov

Geografická poloha

, Veduta (2012)
"memo karta" c. 1

Tématická učebná pomôcka pre predmet geografia. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,33€
1,10€

Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě

Kniha čtenáře zavede na střední Šumavu, především do odlehlých oblastí Modravských plání, ale také do krajiny Vchynicko-tetovského kanálu. Vznikla na základě několikaletého projektu, založeného na terénním výzkumu zdejší krajiny a archivním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,45€
15,30€

Býti šlechticem

Ivana Austová, Veduta (2016)
Stěžejními tématy této práce jsou změny v titulatuře, podoba nobilitačního procesu, a v neposlední řadě také zásluhy, díky...

Stěžejními tématy této práce jsou změny v titulatuře, podoba nobilitačního procesu, a v neposlední řadě také zásluhy, díky kterým bylo možné stát se v pobělohorském období, resp. v letech 1627–1657, šlechticem. V této době... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
13,16€
12,24€

Vrbová píšťalka

Tato kniha je průřezem literární tvorby hudebního skladatele, klavíristy, dramatika a spisovatele Ilji Hurníka. Pestrost autorovy literární tvorby ukazuje celkem na šedesát sedm fejetonů, esejí, apokryfů a především povídek. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,28€
10,49€

Základné geografické pojmy

, Veduta (2012)
"memo karta" č. 2

Tématická učebná pomôcka pre predmet geografia. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
1,33€
1,10€

Okolí Českých Budějovic

Jiří Cukr, Veduta (2011)
Průvodce zajímavými místy na Českobudějovicku

Českobudějovicko náleží mezi turisticky velmi přitažlivé oblasti jižních Čech. Stojí zde nejen všeobecně známá a památná místa, ale také stovky dalších méně věhlasných... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,05€
6,56€

Pohyby Zeme a striedanie ročných období

, Veduta (2012)
"memo karta" č. 5

Tématická učebná pomôcka pre predmet geografia. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
1,33€
1,10€

Smil z Lichtenburka

Smil z Lichtenburka († 1269) patřil bezesporu mezi nejmocnější české velmože 13. věku. Původem byl vysoce urozený, patřil do mocného rodového společenství Ronovců, jehož příslušníci ve svém erbu nosili dvě zkřížené černé... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,05€
6,56€

Boleslavský landfrýd 1440 - 1453

Zdeněk Beran, Veduta (2012)
Boleslavský landfrýd je knihou tematicky situovanou na pomezí politických, právních a regionálních dějin. V centru její...

Boleslavský landfrýd je knihou tematicky situovanou na pomezí politických, právních a regionálních dějin. V centru její pozornosti stojí instituce založená v neklidné době polipanského bezvládí k ochraně míru na teritoriu historického Boleslavska... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,20€
12,28€

V jiném světle

Břetislav Ditrych, Veduta (2017)
Co mají společného E. E. Kisch a Alfred Redl, Klementina Hanušová a Miroslav Tyrš, Václav Brožík, Milan Rastislav Štefánik,...

Co mají společného E. E. Kisch a Alfred Redl, Klementina Hanušová a Miroslav Tyrš, Václav Brožík, Milan Rastislav Štefánik, malíř Kamil Lhoták, Alfréd Radok a Blanka Waleská, žena slavného zápasníka Miroslava Frištenská, nebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
11,28€
10,49€

Doudlebsko od jara do zimy

Jan Šimánek, Veduta (2019)
Výroční zvyky, slavnosti a zábavy jihu Čech

Kniha mapuje lidové zvyky, slavnosti a zábavy v národopisné oblasti Doudlebska během kalendářního roku. Autor při jejím psaní vycházel především ze svého bohatého archivu nahrávek vyprávění pamětníků, odborné literatury, kronik a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,51€
14,42€

Putování k horské chatě Paprsek

Zdeněk Gába, Petr Možný, Veduta (2015)
Na starých pohlednicích a fotografiích

Horská chata Paprsek se nachází v Rychlebských horách v severozápadní části Moravy a s celým areálem patří k nejvyhledávanějším místům letní a zimní turistiky v České republice. Pomocí starých pohlednic a fotografií k Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
18,33€
17,05€

Boleslav II.

Joanna Aleksandra Sobiesiak, Veduta (2014)
Kniha věnovaná Boleslavu II. (práce polské historičky Joanny Sobieśak) je tradiční biografií. Pro nedostatek informací o...

Kniha věnovaná Boleslavu II. (práce polské historičky Joanny Sobieśak) je tradiční biografií. Pro nedostatek informací o sledované osobě jsou představeny i dějiny daného období (druhá polovina 10. století), v prostoru českého státu a jeho blízkého... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,03€
11,52€

Historie zámku a panství Třemešek

Kniha seznámí čtenáře s historií panství a zámku Třemešek na šumpersku od doby založení panství, z jeho jednotlivými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
23,03€
21,42€

S údělem prosebníka

Ondřej Tikovský, Veduta (2013)
Restituční úsilí šlechty českého severovýchodu potrestané pobělohorskými konfiskacemi

Pobělohorské období přineslo společnosti českých zemí rozsáhlé změny, přičemž obzvlášť významné zásahy se týkaly šlechty. Mnozí její příslušníci byli potrestáni konfiskací majetku a řada rodů ustoupila z dějinné scény... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,15€
19,67€

Podesní na Šumpersku na starých pohlednicích a fotografiích

V této obrazové publikaci naleznete historické pohlednice a fotografie obcí, které se nacházejí v povodí řeky Desné a v přilehlém údolí řeky Merty. Jsou to Bratrušov, Rejchartice, Nový Malín, Třemešek, Hraběšice, Vikýřovice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,33€
17,05€

Strukturalismus v českém historickém myšlení

Veronika Středová, Veduta (2016)
Kniha představuje české historické myšlení ovlivněné strukturalismem, a to nejen v kontextu historické vědy. Autorka se...

Kniha představuje české historické myšlení ovlivněné strukturalismem, a to nejen v kontextu historické vědy. Autorka se zabývá výraznými osobnostmi českého meziválečného vědeckého kontextu a představuje, místy s přesahem do druhé poloviny 20. století... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
9,35€
8,70€

Militia est vita hominis

Jana Grollová, Veduta (2013)
Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku

Knihu tvoří dvě samostatné studie pojednávající o naukách o sedmi smrtelných hříších a sedmi skutcích milosrdenství a jejich... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,33€
17,05€

Místopis Třeboňska

Kniha se věnuje historii a vlastivědě Třeboňska. Představena jsou zde s mírnými přesahy všechna města, městečka, obce a osady, která v minulosti tvořila třeboňský okres. Každé místo má samostatnou kapitolu, kde se vedle dějin... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,05€
13,07€

Lori – múza Karla Hynka Máchy

Dagmar Štětinová, Veduta (2008)
Knihu o Máchově milence Eleonoře (Lori) Šomkové (1817-1891) napsala autorka s cílem představit veřejnosti tuto tehdy velice...

Knihu o Máchově milence Eleonoře (Lori) Šomkové (1817-1891) napsala autorka s cílem představit veřejnosti tuto tehdy velice... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,92€
10,16€