📚 Veľký knižný výpredaj

Ostravská univerzita

Našli sme 276 titulov

Lumír 150

Viktor Velek, Ostravská univerzita (2016)
Česko-německá publikace mapuje 150letou historii Českoslovanského zpěváckého spolku "Lumír" ve Vídni formou monografických...

Česko-německá publikace mapuje 150letou historii Českoslovanského zpěváckého spolku „Lumír“ ve Vídni formou monografických profilů spolkových sbormistrů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,52€
19,08€

Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících

Tematika ústavní péče, či šířeji náhradní výchovné péče, je jednou z těch oblasti, které stále představují z řady pohledů aktuální a významnou problematiku. Péče o děti, u kterých... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,39€
10,25€

Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848

Publikace představuje sondu do problematiky nobilitací nové šlechty (1848-1918). Pozornost se soustředí na osoby, které se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,24€
19,12€

Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

Nicole Horáková, Ostravská univerzita (2019)
8. česko-slovenské sociologické dny v Ostravě 15.11.2017

Koncept „střední Evropy“ je chápán v disciplínách příbuzných sociologii jako geopolitický, historický, kulturní či ekonomický konstrukt označující makroregion, jehož hranice nejsou pevně dané a navíc závislé na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,03€

Studia Slavica XXIII/1

Studia Slavica XXIII/1

Jedná se o další z řady periodik s literárněvědnou a jazykovědnou tématikou. Příspěvky se soustřeďují na polskou, ruskou a ukrajinskou literaturu. V oblasti jazykovědy je tentokrát pozornost zaměřena na srovnávací... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,94€

Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory

Rod pánů z Lichtenštejna přišel na Moravu v roce 1249 a usadil se zde. Kniha mapuje hospodářské a rodové dějiny Lichtenštejnů na Moravě od jejich příchodu až do osudné Bílé hory. Všímá si jednotlivých hospodářských aspektů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,33€
16,50€

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů

Hlavním cílem publikace je zachycení komplexního souboru relací vyskytujících se v lexikálním materiálu sémantické oblasti řemesel (klíčové pojmy: řemeslo, řemeslník), včetně v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,39€

Area Slavica 2

Area Slavica 2

Publikace Area Slavica 2 obsahuje 18 dílčích kapitol vzniklých na základě příspěvků z konference konané na OU v r. 2017, které se zúčastnili čeští i zahraniční slavisté. Dílčí texty se vztahují k jednomu ústřednímu tématu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,01€

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho

Během vrcholného a pozdního středověku narůstal zájem o logická bádání a další filosofické disciplíny. V 1. polovině 14. století do vývoje logiky výrazně zasáhl i anglický mistr známý pod jménem Walter Burley... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,68€

Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův

Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův

V 15. století vznikl nepříliš známý, nicméně myšlenkově hodnotný "Dopis proti filosofii", sepsaný anonymním židovským autorem, patrně v některém aškenázském filosofickém centru ve střední Evropě... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,18€

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny

Práce Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny završuje plánovaný čtyřdílný cyklus slovníkových monografií, věnovaných problematice srovnávací frazeologie severoslovanských jazyků, které dosud nebyla věnována... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,74€

Bekyně a kazatelé

Jana Rywiková, Daniela Grollová, Ostravská univerzita (2022)
Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.-16.století

Kniha vychází z nového interpretačního pohledu na ženská laická hnutí v českých zemích ve středověku a v odmítnutí jednoduchého výkladu v tradiční osnově řád/hereze se snaží přispět k vykreslení různého přístupu, a to jak ve vizích o realizaci... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,36€
22,82€

Gynekologická cytologie

Gynekologická cytologie

Skriptum Gynekologické cytologie je určeno pro potřeby cytotechnologů a dále studentů lékařských i nelékařských oborů se zaměřením na gynekologickou cytologii. Zpracovaný materiál vychází z několikaleté praxe v rámci... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,38€

Black or green Land?

Black or green Land?

Petr Popelka, Renáta Popelková, Monika Mulková, Ostravská univerzita (2016)
Předkládaná publikace vznikla jako závěrečný výstup tříletého výzkumného grantového projektu (GAČR P410/12/0487), který byl...

Předkládaná publikace vznikla jako závěrečný výstup tříletého výzkumného grantového projektu (GAČR P410/12/0487), který byl financován Grantovou agenturou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,10€

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci

Antonín Dolák, Ostravská univerzita (2016)
Kolektivní monografie se zabývá moderními koncepcemi subjektu. Domníváme se, že kategorie "subjektu" je pro západní myšlení...

Kolektivní monografie se zabývá moderními koncepcemi subjektu. Domníváme se, že kategorie "subjektu" je pro západní myšlení klíčová už od zakladatele... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,18€

Šlechticův žid - žid šlechticem

Šlechticův žid - žid šlechticem

Publikace se věnuje problematice židovské elity a židovské šlechty v habsburské monarchii s důrazem na české země. Autoři jednotlivých kapitol pojednávají především o ekonomických, společenských a kulturních vztazích židovského obyvatelstva s nežidovskou Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,96€

Ordo et paupertas

Ordo et paupertas

Daniela Rywiková, Roman Lavička, Ostravská univerzita (2018)
Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění

Kniha je již druhou kolektivní monografií věnovanou sdruženému klášteru minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Přináší... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,58€

Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů

Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů

Monografie je věnována synchronnímu popisu ruštiny na počátku 21. století. Současný stav ruského jazyka je poznamenán mnoha vývojovými tendencemi, mimo jiné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,91€

Mluva uživatelů a výrobců drog

Mluva uživatelů a výrobců drog

Lucie Radková, Jana Rausová, Ostravská univerzita (2015)
Práce sleduje dva základní cíle. Jednak nabízí čtenářům originální, autentický, aktuální a v rámci možností ucelený, dosud...

Práce sleduje dva základní cíle. Jednak nabízí čtenářům originální, autentický, aktuální a v rámci možností ucelený, dosud nepublikovaný jazykový materiál z prostředí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,25€

Koleje a město

Koleje a město

Michaela Závodná, Ostravská univerzita (2016)
Předkládaná práce se zabývá problematikou budování městské dopravy v typologicky různorodých moravských a slezských městech...

Předkládaná práce se zabývá problematikou budování městské dopravy v typologicky různorodých moravských a slezských městech (Brno, Ostravsko, Olomouc, Opava, Těšín)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,06€