🔥 Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána!

Ostravská univerzita

Našli sme 257 titulov

Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův

Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův

V 15. století vznikl nepříliš známý, nicméně myšlenkově hodnotný "Dopis proti filosofii", sepsaný anonymním židovským autorem, patrně v některém aškenázském filosofickém centru ve střední Evropě... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,97€

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho

Během vrcholného a pozdního středověku narůstal zájem o logická bádání a další filosofické disciplíny. V 1. polovině 14. století do vývoje logiky výrazně zasáhl i anglický mistr známý pod jménem Walter Burley... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,90€

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny

Práce Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny završuje plánovaný čtyřdílný cyklus slovníkových monografií, věnovaných problematice srovnávací frazeologie severoslovanských jazyků, které dosud nebyla věnována... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,90€

Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory

Rod pánů z Lichtenštejna přišel na Moravu v roce 1249 a usadil se zde. Kniha mapuje hospodářské a rodové dějiny Lichtenštejnů na Moravě od jejich příchodu až do osudné Bílé hory. Všímá si jednotlivých hospodářských aspektů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,33€
17,05€

Meditace o městě, krajině, umění

Kniha Meditace o městě, krajině, umění. Olomouc 1919-1989 navazuje na předchozí autorovu publikaci Meditace o architektuře. Olomouc - Brno - Hradec Králové 1815-1915 (2016). Její záběr se sice zúžil na jediné město, ale na druhé... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
40,88€
38,02€

Česko - polský frazeologický slovník

Česko - polský frazeologický slovník

Publikace Česko-polský frazeologický slovník je prvním česko-polským frazeologickým slovníkem vydaným v České republice. Uvádí téměř šest a půl tisíce frekventovaných frazeologických jednotek všech typů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,07€

Principy a cesty školní výuky české literatury

Principy a cesty školní výuky české literatury

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,14€

Area Slavica 2

Area Slavica 2

Publikace Area Slavica 2 obsahuje 18 dílčích kapitol vzniklých na základě příspěvků z konference konané na OU v r. 2017, které se zúčastnili čeští i zahraniční slavisté. Dílčí texty se vztahují k jednomu ústřednímu tématu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,30€

Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

Nicole Horáková, Ostravská univerzita (2019)
8. česko-slovenské sociologické dny v Ostravě 15.11.2017

Koncept „střední Evropy“ je chápán v disciplínách příbuzných sociologii jako geopolitický, historický, kulturní či ekonomický konstrukt označující makroregion, jehož hranice nejsou pevně dané a navíc závislé na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,73€

Dáša Lasotová

Guziur Cieslar, Ostravská univerzita (2019)
Čtení v obrazech

Publikace představuje intermediální díla ostravské výtvarnice Dáši Lasotové (*1951), jež od 80. let 20. století tvoří významnou součást severomoravského konceptuálně zaměřeného umění, pro něž se vžilo pojmenování slezský... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,46€
12,52€

Studia Slavica XXIII/1

Studia Slavica XXIII/1

Jedná se o další z řady periodik s literárněvědnou a jazykovědnou tématikou. Příspěvky se soustřeďují na polskou, ruskou a ukrajinskou literaturu. V oblasti jazykovědy je tentokrát pozornost zaměřena na srovnávací... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,18€

Krajina

Krajina

, Ostravská univerzita (2012)
Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění

Kolektivní monografie navazuje na publikaci Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění z roku 2011. Mezioborovou perspektivu získává především díky pohledům estetika Karla Stibrala, antropologa a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,52€

Black or green Land?

Black or green Land?

Petr Popelka, Renáta Popelková, Monika Mulková, Ostravská univerzita (2016)
Předkládaná publikace vznikla jako závěrečný výstup tříletého výzkumného grantového projektu (GAČR P410/12/0487), který byl...

Předkládaná publikace vznikla jako závěrečný výstup tříletého výzkumného grantového projektu (GAČR P410/12/0487), který byl financován Grantovou agenturou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,86€

Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848

Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848

Publikace představuje sondu do problematiky nobilitací nové šlechty (1848-1918). Pozornost se soustředí na osoby, které se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,50€

Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů

Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů

Monografie je věnována synchronnímu popisu ruštiny na počátku 21. století. Současný stav ruského jazyka je poznamenán mnoha vývojovými tendencemi, mimo jiné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,76€

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci

Antonín Dolák, Ostravská univerzita (2016)
Kolektivní monografie se zabývá moderními koncepcemi subjektu. Domníváme se, že kategorie "subjektu" je pro západní myšlení...

Kolektivní monografie se zabývá moderními koncepcemi subjektu. Domníváme se, že kategorie "subjektu" je pro západní myšlení klíčová už od zakladatele... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,33€

Koleje a město

Koleje a město

Michaela Závodná, Ostravská univerzita (2016)
Předkládaná práce se zabývá problematikou budování městské dopravy v typologicky různorodých moravských a slezských městech...

Předkládaná práce se zabývá problematikou budování městské dopravy v typologicky různorodých moravských a slezských městech (Brno, Ostravsko, Olomouc, Opava, Těšín)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,31€

Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících

Tematika ústavní péče, či šířeji náhradní výchovné péče, je jednou z těch oblasti, které stále představují z řady pohledů aktuální a významnou problematiku. Péče o děti, u kterých... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,39€
10,59€

Lumír Dokoupil

Lumír Dokoupil

Ostravská univerzita (2015)
Z díla historického demografa

Lumír Dokoupil - jméno neodmyslitelně spjato s Pedagogickou fakultou v Ostravě, potažmo od roku 1991 Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,09€

Ordo et paupertas

Ordo et paupertas

Daniela Rywiková, Roman Lavička, Ostravská univerzita (2018)
Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění

Kniha je již druhou kolektivní monografií věnovanou sdruženému klášteru minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Přináší... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,52€