☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Ostravská univerzita

Našli sme 233 titulov

Dáša Lasotová

Guziur Cieslar, Ostravská univerzita (2019)
Čtení v obrazech

Publikace představuje intermediální díla ostravské výtvarnice Dáši Lasotové (*1951), jež od 80. let 20. století tvoří významnou součást severomoravského konceptuálně zaměřeného umění, pro něž se vžilo pojmenování slezský... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,46€
12,52€

Black or green Land? (Petr Popelka; Renata Popelková; Monika Mulková) [CZ]

Black or green Land? (Petr Popelka; Renata Popelková; Monika Mulková) [CZ]

Petr Popelka, Renáta Popelková, Monika Mulková, Ostravská univerzita (2016)
Předkládaná publikace vznikla jako závěrečný výstup tříletého výzkumného grantového projektu (GAČR P410/12/0487), který byl...

Předkládaná publikace vznikla jako závěrečný výstup tříletého výzkumného grantového projektu (GAČR P410/12/0487), který byl financován Grantovou agenturou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,86€

Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání

Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání

Kolektivní monografie Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání prezentuje pohledy na vědu, které přesahují hranice tradiční filozofie vědy, ale zároveň tento rámec zcela... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,86€

Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících

Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících

Tematika ústavní péče, či šířeji náhradní výchovné péče, je jednou z těch oblasti, které stále představují z řady pohledů aktuální a významnou problematiku. Péče o děti, u kterých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,00€

Cesty vznikají tak, že po nich jdeme

Cesty vznikají tak, že po nich jdeme

Monografie se týká problematiky české církevní slovanštiny a snah o její obnovení ve dvacátém století. Ideovým otcem těchto snah byl olomoucký slavista a teolog... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
0,90€

Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii (Ondřej S

Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii (Ondřej S

Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Ostravská univerzita (2017)
Publikace představuje výsledky výzkumného šetření, konkrétně faktory a okolnosti, které ovlivnily frekventanty...

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,21€

Koleje a město (Michaela Závodná) [CZ]

Koleje a město (Michaela Závodná) [CZ]

Michaela Závodná, Ostravská univerzita (2016)
Předkládaná práce se zabývá problematikou budování městské dopravy v typologicky různorodých moravských a slezských městech...

Předkládaná práce se zabývá problematikou budování městské dopravy v typologicky různorodých moravských a slezských městech (Brno, Ostravsko, Olomouc, Opava, Těšín)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,31€

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci (Antonín Dolák) [CZ]

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci (Antonín Dolák) [CZ]

Antonín Dolák, Ostravská univerzita (2016)
Kolektivní monografie se zabývá moderními koncepcemi subjektu. Domníváme se, že kategorie "subjektu" je pro západní myšlení...

Kolektivní monografie se zabývá moderními koncepcemi subjektu. Domníváme se, že kategorie "subjektu" je pro západní myšlení klíčová už od zakladatele... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,33€

Memento mori středověkých reformních postil

Memento mori středověkých reformních postil

Jana Grollová, Ostravská univerzita (2017)
Obraz života a smrti v písemné tradici českého středověkého kazatelství

Kniha seznamuje čtenáře s literárním vývojem středověkého kazatelství. Zařazuje jej do historického rámce a nově se zaměřuje... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,58€

Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848 (Tomáš Krejčík, Richard Psík)

Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848 (Tomáš Krejčík, Richard Psík)

Publikace představuje sondu do problematiky nobilitací nové šlechty (1848-1918). Pozornost se soustředí na osoby, které se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,50€

Lumír Dokoupil

Lumír Dokoupil

Ostravská univerzita (2015)
Z díla historického demografa

Lumír Dokoupil - jméno neodmyslitelně spjato s Pedagogickou fakultou v Ostravě, potažmo od roku 1991 Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,09€

Praktické implikace moderních pojetí subjektu

Praktické implikace moderních pojetí subjektu

Monografie se zabývá současnými pojetími subjektu ve filozofii, vědě a umění. Tato současná pojetí jsou dále aplikovaná na konkrétní praktické problémy. Autoři uvažují, jak... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,24€

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví

Cílem této publikace je dát studentům široký teoretický přehled o laboratorních metodách sloužících k objektivizaci expozic lidí vnějším fyzikálním a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,13€

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny

Práce Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny završuje plánovaný čtyřdílný cyklus slovníkových monografií, věnovaných problematice srovnávací frazeologie severoslovanských jazyků, které dosud nebyla věnována... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,90€

Area Slavica 2

Area Slavica 2

Publikace Area Slavica 2 obsahuje 18 dílčích kapitol vzniklých na základě příspěvků z konference konané na OU v r. 2017, které se zúčastnili čeští i zahraniční slavisté. Dílčí texty se vztahují k jednomu ústřednímu tématu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,30€

Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

Nicole Horáková, Ostravská univerzita (2019)
8. česko-slovenské sociologické dny v Ostravě 15.11.2017

Koncept „střední Evropy“ je chápán v disciplínách příbuzných sociologii jako geopolitický, historický, kulturní či ekonomický konstrukt označující makroregion, jehož hranice nejsou pevně dané a navíc závislé na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,73€

Česko - polský frazeologický slovník

Česko - polský frazeologický slovník

Publikace Česko-polský frazeologický slovník je prvním česko-polským frazeologickým slovníkem vydaným v České republice. Uvádí téměř šest a půl tisíce frekventovaných frazeologických jednotek všech typů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
20,07€

Krajina

Krajina

, Ostravská univerzita (2012)
Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění

Kolektivní monografie navazuje na publikaci Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění z roku 2011. Mezioborovou perspektivu získává především díky pohledům estetika Karla Stibrala, antropologa a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,52€

Studia Slavica XXIII/1

Studia Slavica XXIII/1

Jedná se o další z řady periodik s literárněvědnou a jazykovědnou tématikou. Příspěvky se soustřeďují na polskou, ruskou a ukrajinskou literaturu. V oblasti jazykovědy je tentokrát pozornost zaměřena na srovnávací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,18€

Lumír 150 [CZ]

Viktor Velek, Ostravská univerzita (2016)
Česko-německá publikace mapuje 150letou historii Českoslovanského zpěváckého spolku "Lumír" ve Vídni formou monografických...

Česko-německá publikace mapuje 150letou historii Českoslovanského zpěváckého spolku „Lumír“ ve Vídni formou monografických profilů spolkových sbormistrů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,52€
14,36€