Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostravská univerzita

Našli sme 189 titulov

Muzikologické studie

Muzikologické studie

Soubor 17 muzikologických studií hudebního vědce Karla Steinmetze dříve otištěných v časopisech a sbornících. Statě jsou zařazeny do tří monografických celků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,66€

Šlechticův žid - žid šlechticem

Šlechticův žid - žid šlechticem

Publikace se věnuje problematice židovské elity a židovské šlechty v habsburské monarchii s důrazem na české země. Autoři jednotlivých kapitol pojednávají především o ekonomických, společenských a kulturních vztazích židovského obyvatelstva s nežidovskou Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,43€

Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků

Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků

Monografie Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků reprezentuje finální výstup projektu Grantové agentury České republiky č. P407/11/0380 s názvem „Prosociální chování a jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,43€

Základy biomechaniky sportu a tělesných cvičení

Základy biomechaniky sportu a tělesných cvičení

Obsahem tohoto studijního textu jsou pouze vnější síly a jejich účinek na pohyb a deformace lidského těla, náčiní a nářadí. Cílem publikace je poskytnout základní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,20€

Modernizace církve

Marek Vařeka, Aleš Zářický, Ostravská univerzita (2019)
Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu

Publikace pojednává o stěžejních aspektech modernizačního procesu v katolické církvi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
22,05€
20,51€

Stroje a zařízení

Stroje a zařízení

Tento studijní text je určen především pro studenty bakalářského studijního oboru realizovaného kombinovanou formou „Učitelství odborných předmětů“ ve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,99€

Obtížnost profesních činností v učitelství pro mateřské školy

Obtížnost profesních činností v učitelství pro mateřské školy

Jde o monografii zpracovanou z výsledků výzkumu. V dílčím výzkumném šetření jsme aplikovali výzkumný nástroj vytvořený v předchozím výzkumném... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,35€

Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů

Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů

Monografie je věnována synchronnímu popisu ruštiny na počátku 21. století. Současný stav ruského jazyka je poznamenán mnoha vývojovými tendencemi, mimo jiné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,76€

Čeština na rozcestí

Čeština na rozcestí

Publikace těží z výsledků výzkumu Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize, navazuje na ně, zobecňuje je a vyvozuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,77€

Škola dramatickou hrou

Škola dramatickou hrou

Eva Machková, Ostravská univerzita (2019)
Dramatická výchova v primární škole

Kniha je určena nejen učitelům na prvním stupni ZŠ, ale také vychovatelům družinách, stejně jako vedoucím zájmových kroužků... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,10€

Erós a jeho metamorfózy

Erós a jeho metamorfózy

Význam termínu erós se proslavil v pojetí Freudovy interpretace. Freud poukázal na podobnost mezi Platónovým erótem a jeho pojetím sexuality. Je však třeba připomenout, že... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,94€

Marketing ve vzdělávání

Marketing ve vzdělávání

Skriptum se skládá ze sedmi kapitol, které jsou zaměřeny na základy marketingu, identitu a poslání organizace, marketingové analýz, marketingový mix, školní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,21€

Projektové řízení

Projektové řízení

Studijní opora Projektové řízení si klade za cíl seznámit studenty s problematikou projektového řízení. Ve studijním textu je postupováno od jednoduššího ke... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
4,86€

Funkční stylistika ruského jazyka (Nedomová, Zdeňka) [CZ]

Funkční stylistika ruského jazyka (Nedomová, Zdeňka) [CZ]

Zdeňka Nedomová, Ostravská univerzita (2014)
Skriptum je určeno posluchačům bakalářského i navazujícího magisterského studia oboru Ruský jazyk (Ruština ve sféře...

Skriptum je určeno posluchačům bakalářského i navazujícího magisterského studia oboru Ruský jazyk (Ruština ve sféře podnikání, Ruský jazyk a literatura aj.)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,75€

O pojmu logického vyplývání (Etchemendy John) [CZ]

O pojmu logického vyplývání (Etchemendy John) [CZ]

John Etchemendy, Ostravská univerzita (2014)
Monografie představuje překlad Etchemendyho knihy věnované kritice Tarského definice logického vyplývání. Překlad je doplněn...

Monografie představuje překlad Etchemendyho knihy věnované kritice Tarského definice logického vyplývání. Překlad je doplněn poznámkami a doslovem. Etchemendyho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,71€

Mezi dětstvím a dospělostí

Mezi dětstvím a dospělostí

Mária Vašutová, Michal Panáček, Ostravská univerzita (2013)
Vybrané kapitoly z psychologie adolescence

Publikace s názvem Mezi dětstvím a dospělostí vymezuje základní otázky psychologie adolescence – periodizaci vývoje, vývojové úkoly, kognitivní změny, tělesný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
4,63€

Somatické parametry dorostenců jako faktor sportovní výkonnosti ve fotbalu (Petr

Somatické parametry dorostenců jako faktor sportovní výkonnosti ve fotbalu (Petr

Kniha se zaměřuje na somatické parametry a jejich vliv na sportovní výkon ve fotbale. Teoretickým východiskem je zařazení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,73€

Realizace multikulturní výchovy a vzdělávání v MŠ prostřednictvím etnické hudby

Realizace multikulturní výchovy a vzdělávání v MŠ prostřednictvím etnické hudby

V teoretické i praktické části jsme se zabývaly tématikou multikulturní výchovy a vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole. V teoretické části jsme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,83€

Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu

Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu

Radoslav Daněk, Ostravská univerzita (2014)
Přeměna tradiční řemeslné malovýroby v moderní průmyslovou velkovýrobu (1830-1948)

Publikace se věnuje problematice proměny významného odvětví potravinářství - pivovarnictví. Na příkladu průmyslového Ostravska sleduje proces zprůmyslnění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,37€

Aktuální otázky sociálního podnikání v České republice (Šárka Dořičáková, René P

Aktuální otázky sociálního podnikání v České republice (Šárka Dořičáková, René P

Tato monografie se věnuje aktuálním otázkám sociálního podnikání v České republice. Cílem předkládané publikace je odpovědět... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,31€