🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

Jitka Meluchová

Našli sme 5 titulov

Účtovné súvzťažnosti

Odborná publikácia Účtovné súvzťažnosti: Najčastejšie problémy praxe predstavuje svojím rozsahom, komplexnosťou a aktuálnosťou jedinečnú a originálnu publikáciu. Autorky systematicky a veľmi podrobne vysvetľujú súvzťažné účtovanie a ďalšie súvislosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
42,07€
37,86€

Účtovníctvo a výkazníctvo poisťovní podľa IFRS a solventnosti II

Poisťovne v členských štátoch EÚ prešli významnými zmenami súvisiacimi s nastavením novej úrovne riadenia rizík, kapitálových požiadaviek a prísnejších pravidiel dohľadu, ktoré ustanovila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,50€
16,65€

Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní

Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní

Jitka Meluchová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2004)
Prepracované a doplnené vydanie

Publikácia sa zaoberá jednou zo špecifických oblastí ekonomiky – komerčným poisťovníctvom a účtovníctvom poisťovní. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,27€

Účtovníctvo - nadobúdanie zručností z podvojného účtovníctva

Účtovníctvo - nadobúdanie zručností z podvojného účtovníctva

Cieľom predkladanej publikácie je zachytiť a premietnuť do príkladov zmeny, ktoré nastali v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov po schválení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,20€

Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS

Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS

Jitka Meluchová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Publikácia oboznamuje s pravidlami účtovania, oceňovania, vykazovania a zverejňovania výsledkov v účtovnej závierke...

Publikácia oboznamuje s pravidlami účtovania, oceňovania, vykazovania a zverejňovania výsledkov v účtovnej závierke... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,80€