Nový mesiac = nová 📚 akcia

Jana Levická

Našli sme 3 titulov

Sociálno-právna ochrana pre 3. ročník stredných odborných škôl

Učebnica sa zaoberá sociálno-právnou ochranou, teda možnosťami, ktoré si spoločnosť (štát) veľmi dlhú dobu vytvárala za účelom pomoci a ochrany svojich občanov. Sociálno-právna ochrana občanov je akýmsi preventívnym nástrojom,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,80€
14,22€

Ekosociálne prístupy v sociálnej práci

Jana Levická, , Oliva (2012)
Je oceňujúce, že autorky monografie si za predmet spracovania zvolili práve Ekosociálne prístupy v kontextoch sociálnej...

Je oceňujúce, že autorky monografie si za predmet spracovania zvolili práve Ekosociálne prístupy v kontextoch sociálnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,00€
11,70€

Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume

V súčasnej slovenčine, v jej skúmaní a opise registrujeme mnohé zmeny súvisiace s vývinom celého jazykového spoločenstva i s novými metódami a možnosťami výskumu jazyka a textových útvarov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,20€
11,88€