Najväčší filmový VÝPREDAJ skladu je tu!

Mária Šimková

Našli sme 9 titulov

Medzi jedlom a láskou

Mária Šimková, Michal Šimko - Allis (2019)
Tam kdesi, kde sa stretáva láska k životu a výnimočná chuť jedla

Medzi jedlom a láskou, je jedinečná kuchárska kniha, ktorá v sebe spája lásku k životu, jedlu, zdraviu a prírode. V dnešnej dobe konzumizmu a toľkých možností, kniha ponúka jednoduchý pohľad na tú najprirodzenejšiu stravu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,50€
22,79€

Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny

Katarína Gajdošová, Mária Šimková, VEDA (2018)
na báze Slovenského hovoreného korpusu

Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu predstavuje prvé samostatné spracovanie výskytov slov a spojení v ústnej podobe štandardnej slovenčiny. Kolektív autorov z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
25,00€
23,25€

Aktuálne otázky súčasnej syntaxe

Zborník príspevkov z konferencie Aktuálne otázky súčasnej syntaxe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,98€
4,63€

Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu (Radovan Gar

Frekvenčný slovník slovenčiny vychádza po takmer 50 rokoch od prvého vydania slovníka tohto typu na Slovensku (Jozef... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,00€
25,11€

Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume

V súčasnej slovenčine, v jej skúmaní a opise registrujeme mnohé zmeny súvisiace s vývinom celého jazykového spoločenstva i s novými metódami a možnosťami výskumu jazyka a textových útvarov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,20€
12,28€

Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku

Zborník je súborom štúdií pripravených na vedeckú konferenciu Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku, ktorú organizoval Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,24€
4,87€

Stolovanie II (Šimková Mária)

Stolovanie II (Šimková Mária)

Druhá časť učebnice - Stolovanie II je určená pre učebné odbory čašník, servírka, kuchár a hostinský. Cieľom učebnice je príprava žiakov na ukončenie štúdia a na začiatok aktívneho ekonomického života v cestovnom ruchu a hotelierstve... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,40€

Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics

Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics

This text was developed and has been used as a basic study material for courses on corpus linguistics taught at the Charles University in Prague over the last couple of years... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,90€

Stolovanie I - 2. vydanie (Gustav Salač, Mária Šimková)

Stolovanie I - 2. vydanie (Gustav Salač, Mária Šimková)

Gustav Salač, Mária Šimková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2008)
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre 1. - 2. ročník učebných odborov čašník, servírka a pre 2. -3....

Prvá časť učebnice obsahuje tieto kapitoly: História pohostinstva, Zásady hygieny a bezpečnosť pri práci, Inventár, Prípravné práce na pracovisku, Základné spoločenské pravidlá, Osobnosť pracovníka obsluhy, Pravidlá a technika obsluhy,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,09€