❄️Veľké knižné upratovanie!

Ekosociálne prístupy v sociálnej práci

Je oceňujúce, že autorky monografie si za predmet spracovania zvolili práve Ekosociálne prístupy v kontextoch sociálnej...

Jana Levická, • Oliva (2012)

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
Zľava 7%
12,09€

Je oceňujúce, že autorky monografie si za predmet spracovania zvolili práve Ekosociálne prístupy v kontextoch sociálnej práce. Významnosť tohto autorského počinu spočíva v tom, že centrom pozornosti v priestore ekologického prístupu sa stáva človek a všetky realizované kroky smerujú k človeku. Autorky sa sústreďuje najmä na filozofické a metodologické problémy človeka ako objektu a subjektu sociálnej práce aj v kontextoch ekosociálnej problematiky. Sociálna práca sa tak približuje k hraniciam exaktného poznania človeka ako objektu skúmania a ďalší vývoj sociálnej práce je limitovaný sformulovaním kvalitatívne novej teórie a metodológie sociálnej práce, ktorá by postihla i ľudskú subjektivitu (tak na strane klienta, ako aj sociálneho pracovníka). Predloženú monografiu možno hodnotiť pozitívne jednak po obsahovej, ale aj po formálnej stránke. Interpretačné prístupy a ich pluralita v reflexii a analýze problematiky patrí k pozitívnej stránke spracovanej problematiky. A tak autorkám želám, aby táto odborná publikácia, ako to sami v úvode naznačili „prispela k tomu, aby sa v slovenskom prostredí posilnil odborný diskurz zameraný na ekosociálne prístupy v sociálnej práci – ich vývoj a aktuálny stav“. doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 ISBN: 9788089332144 Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 238 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách