❄️Veľké knižné upratovanie!

Erika Brtáňová

Našli sme 10 titulov

Literárnohistorické kolokvium III.

Erika Brtáňová, Ústav slovenskej literatúry SAV (2017)
Súbor štúdií k problematike barokovej poetiky a kultúry je v poradí tretím výstupom z cyklického projektu odborných...

Súbor štúdií k problematike barokovej poetiky a kultúry je v poradí tretím výstupom z cyklického projektu odborných stretnutí s názvom Literárnohistorické kolokvium, ktorého... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
4,00€

Pamäť literárnej vedy

Erika Brtáňová, Oľga Vaneková, Ústav slovenskej literatúry SAV (2013)
Ján Mišianik, Jozef Minárik

Literárni historici Jozef Minárik a Ján Mišianik za sebou zanechali úctyhodné vedecké dielo, ktoré je dodnes podnecujúce a inšpiratívne, a v mnohých ohľadoch stále východiskové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
4,00€

Literárnohistorické kolokvium

Zborník obsahuje štúdie z dvoch pracovných stretnutí slovenských literárnych historikov, ktoré boli zamerané na odborné problémy súvisiace s interpretáciou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,23€

Na margo staršej literatúry

Erika Brtáňová, Kalligram (2012)
Kniha približuje situáciu v staršej slovenskej literatúre v rozmedzí 11. až 18. storočia z hľadiska vývoja relevantných...

Kniha Na margo staršej literatúry približuje situáciu v staršej slovenskej literatúre v rozmedzí II. až I8. storočia z hľadiska vývoja relevantných žánrov ako legenda, traktát, román a kázeň. V centre pozornosti sú predovšetkým špecifiká dobovej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
4,99€

Literárnohistorické kolokvium IV.

Tretí zväzok Literárnohistorického kolokvia uzaviera sériu pohľadov do staršej slovenskej literatúry. Zborník prináša súbor... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
5,00€

Jonáš Záborský

Erika Brtáňová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2015)
Profesionálny život spisovateľa Jonáša Záborského (1812-1876) bol spojený s kňažskou službou, ktorej dôležitou súčasťou bola...

Profesionálny život spisovateľa Jonáša Záborského (1812-1876) bol spojený s kňažskou službou, ktorej dôležitou súčasťou bola služba slovom. Práve túto časť Záborského povolania odkrýva jeho dvojzväzková kazateľská... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,00€
13,95€

Pamäť literárnej vedy

Zborník vznikol pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Ambruša (1914 - 1993), jedného z najuznávanejších odborníkov v oblasti textológie a editorstva. Poukazuje na dôležitosť a význam jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,50€
8,84€

Pamäť literárnej vedy: Gizela Gáfriková

Zborník približuje osobnosť literárnej vedkyne Gizely Gáfrikovej (1945 2014), dlhoročnej pracovníčky Ústavu slovenskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,60€
10,79€

Z dejín kázňovej prózy I.

Výskum kázňovej prózy, ktorý sa v minulej dobe – až na výnimky – nepociťoval ako zásadný a dôležitý, sa po roku 1989 znovu naštartoval a sľubne rozvinul. Pretože výskumné podlžnosti sú stále značné, k ich vyrovnaniu má prispieť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,50€
6,75€

Slovo Pánovo zostáva naveky

Erika Brtáňová, VEDA (2018)
Z kázňovej tvorby slovenských spisovateľov 18.-19. str.

Publikácia prináša dvanásť ukážok kázňovej prózy autorov, ktorí formovali tvár modernej slovenskej literatúry. Pre celistvosť jej obrazu je dôležité poznať aj kázňovú tvorbu. Lebo tá vplýva na estetické prežívanie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,50€
8,84€