👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Aleš Haman

Našli sme 13 titulov

Kontexty a konfrontace

Aleš Haman, ARSCI (2010)

Soubor literárněvědných studií převážně z let 2004-07 je rozdělen na čtyři části: obecné teoretické stati, literární historie 19. a 20. století a recenze cizích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
18,81€
17,87€

Český a slovenský literární parnasismus

Peter Turček, Aleš Haman, Host (2015)
Monografie navazuje na knihu České literární romantično (Host 2012). Soustředí se na literaturu vycházející z francouzského...

Monografie navazuje na knihu České literární romantično. Soustředí se na literaturu vycházející z francouzského Parnasu a představující v českém prostředí jeden z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,40€
15,25€

Literatura v průsečíku pohledů

Aleš Haman, ARSCI (2003)
Teorie/Historie/Kritika

Soubor studií významného současného literárního historika a kritika je členěn na tři zdánlivě různorodé části - teorie, historie, kritika. V jeho podání se tyto tři zřetele prolínají a doplňují... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,71€
10,17€

Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera (e-kniha)

Literární vědec, historik a kritik, emeritní profesor estetiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Aleš Haman shrnul do své nové knihy texty, které od konce padesátých let po současnost věnoval dílu „tří stálic“... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€
9,80€

Trvání v proměně

Trvání v proměně

Aleš Haman, ARSCI (2010)
Česká literatura devatenáctého století

Druhé, revidované vydání Trvání v proměně znamená kontinuitu novodobé české literatury v jejích stylových proměnách. Kniha nenabízí jen fakta o autorech a dílech, nýbrž seznamuje čtenáře i se souvislostmi literárního a společenského dění... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,86€

Kritické úvahy o západní literární teorii

Tři autoři - VŠ učitelé a literární vědci - komentují trendy v literárněvědném myšlení ovládajícím druhou polovinu 20. století na Západě, a poskytují tak obraz pohybu, jaký se v tomto oboru udál... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,61€
11,03€

Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera

Aleš Haman, Karolinum (2014)
Literární vědec, historik a kritik, emeritní profesor estetiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Aleš Haman...

Literární vědec, historik a kritik, emeritní profesor estetiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Aleš Haman shrnul do své nové knihy texty, které od konce padesátých let po současnost věnoval dílu „tří stálic“ české literatury posledních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,68€
15,51€

Východiska a výhledy

Aleš Haman, Torst (2001)
Jádro souboru Hamanových studií leží v pracech o české próze 19. století a první poloviny století 20. Souborné pohledy na...

Jádro souboru Hamanových studií leží v pracech o české próze 19. století a první poloviny století 20. Souborné pohledy na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,50€
4,19€

Mácha redivivus 1810 - 2010

Aleš Haman, Radim Kopáč, Academia (2010)
Sborník připomíná významné výročí české literatury a kultury: dvě stě let od narození Karla Hynka Máchy. Povaha publikace je...

Sborník připomíná významné výročí české literatury a kultury: dvě stě let od narození Karla Hynka Máchy. Povaha publikace je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,70€
19,25€

Struktury a funkce

Herta Schmid, Aleš Haman, Karolinum (2012)
Profesorka Herta Schmidová, působící donedávna v Ústavu slavistiky při Filozofické fakultě univerzity v Postupimi, patří k...

Profesorka Herta Schmidová, působící donedávna v Ústavu slavistiky při Filozofické fakultě univerzity v Postupimi, patří k vzácným odborníkům, kteří ve své vědecké práci věnovali pozornost nejen významným zjevům českého písemnictví ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,21€
18,80€

Osudy moderního umění

Osudy moderního umění

Aleš Haman, Pulchra (2012)
Studie předního českého estetika, literárního vědce, historika a kritika Aleše Hamana se snaží postihnout vývojové proměny...

Nová studie předního českého estetika, literárního vědce, historika a kritika Aleše Hamana se snaží postihnout vývojové proměny umění, zejména výtvarného, od impresionismu po tzv. postmodernu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,35€

🍎 Vypredané
6,06€
5,64€

Úvod do studia literatury a interpretace díla

Úvod do studia literatury a interpretace díla

Aleš Haman, (1999)

Publikace je užitečnou pomůckou především pro studující bohemistiky a učitele češtiny, ale také pro širokou veřejnost... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,77€