🔥 Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána!

Fortuna

Našli sme 500 titulov

Základy psychologie, sociologie

Ilona Gillernová, Jiří Buriánek, Fortuna (2004)
Základy společenských věd I. - FORTUNA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 160 str. - ISBN: 80-7168-749-9 - Knih

Trojdílná učebnice pro gymnázia a další střední školy seznamuje studenty se základy vybraných společenských věd důležitých pro jejich osobní orientaci ve společnosti i pro přípravu na pomaturitní studium. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,23€
7,65€

Angličtina pro jazykové školy I

E. Zábojová, J. Peprník, S. Nangonová, Fortuna (2004)
Angličtina pro jazykové šk.I. - FORTUNA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 304 str. - ISBN: 80-7168-732-4 - Kni

Angličtina pro jazykové šk.I. - FORTUNA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 304 str. - ISBN: 80-7168-732-4 - Kni Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,88€
8,26€

Výtvarná výchova

Marie Fulková, Marie Novotná, Fortuna (1999)
pro 6. a 7. ročník základní školy a víceletá gymnázia

Výtvarná výchova pro 6. a 7.r. - pro 6. a 7.ročník základní školy a víceletá gymnázia - FORTUNA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná b Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,43€
9,70€

Ekologie pro gymnázia

Jiří Šlégl, Fortuna (2002)
Ekologie FORTUNA - pro gymnázia - FORTUNA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 160 str. - ISBN: 80-7168-828-2 - K

V první části učebnice se autoři zaměřili na vysvětlení klasických i nových ekologických termínů. Druhá část se zabývá vlivem člověka na životní prostředí. Učebnice obsahuje i vlastní názory autorů na řešení problémů životního prostředí.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,40€
8,74€

Biologie člověka pro gymnázia

Ivan Novotný, Michal Hruška, Fortuna (2015)
Učebnice je přepracovaná a rozšířená v souladu s požadavky platných osnov pro gymnázia. Koncepce učiva představuje lidský...

Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkční a fungující celek. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,40€
8,74€

Němčina pro samouky s klíčem

Veronika Bendová, Drahomíra Kettnerová, Fortuna (2008)
Učebnice pro samostudium obsahuje lexikální minimum pro základní komunikaci. V sedmém vydání, upraveném podle nových...

Učebnice pro samostudium obsahuje lexikální minimum pro základní komunikaci. V sedmém vydání, upraveném podle nových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,51€
14,42€

Malý slovník výtvarného umění

FORTUNA - Jazyk: CZ - ISBN: 80-7168-329-9 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,73€
5,33€

Genetika pro gymnázia

Jan Šmarda, Fortuna (2010)
Nejen ti, kteří budou studovat na přírodovědeckých nebo lékařských fakultách, ale všichni vzdělaní středoškoláci se budou...

Nejen ti, kteří budou studovat na přírodovědeckých nebo lékařských fakultách, ale všichni vzdělaní středoškoláci se budou stále častěji setkávat s pojmy z genetiky. V souladu s tímto dynamicky se rozvíjejícím vědním oborem je aktuálně zpracována... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,41€
7,82€

Technologie přípravy pokrmů 3

Hana Sedláčková, Fortuna (2008)
Technologie přípravy pokr.3 2v - Učebnice pro střední odborná učiliště a pro hotelové školy - Edice: Učebnice - FORTUNA - Jazyk:

Pětidílný komplet učebnic určený pro SOU, obor kuchař - kuchařka i obor kuchař - číšník, a pro hotelové školy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,76€
7,22€

Biologie rostlin pro gymnázia

Jan Kincl, Fortuna (2008)
Biologie rostlin 6v FORTUNA - pro gymnázia - FORTUNA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 256 str. - ISBN: 978-80

Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,40€
8,74€

Obecná biologie

Václav Kubišta, Fortuna (2004)
pro gymnázia

Obecná biologie FORTUNA - pro gymnázia - FORTUNA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 104 str. - ISBN: 80-7168-71 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,92€
5,51€

Metodická příručka k výuce přirodovědy na 1. stupni ZŠ

Metodická příručka k výuce přirodovědy na 1. stupni ZŠ

Příručka uvádí rozbor obsahu učiva, které odpovídá standardům určeným pro 1.stupeň základní školy, náměty vhodných metod... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,65€

Metodická příručka k výuce Českého jazyka

Učitelé zde najdou vysvětlení použité metody čtení, tedy analyticko-syntetické metody bez tvorby slabik, a také správné postupy výuky čtení touto metodou. Kromě toho se mohou inspirovat konkrétními nápaditě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,77€
6,30€

Diktáty a pravopisná cvičení pro 4. ročník ZŠ

Diktáty a pravopisná cvičení pro 4. ročník ZŠ

První ze čtyř dílů řady procvičovacích diktátů a pravopisných cvičení klade důraz na hravost a formou zajímavých cvičení vybízí žáky k aktivitě. Obsahuje úryvky textů známých spisovatelů a básníků pro děti. Každá publikac Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,14€

Ochrana člověka za mimořádných událostí: Živelní pohromy

Josef Herink, Václav Balek, Fortuna (2018)
Pro zeměpis a přírodopis na ZŠ

Učebnice poskytuje informace k získání znalostí a dovedností potřebných při ochraně člověka v případě mimořádných událostí s cílem splnit pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,53€
3,28€

Příklady z managementu a jejich řešení

Jaromír Veber, Fortuna (1998)
Pro střední školy a pro veřejnost

Obsahem učebnice je přehled manažerských funkcí, technik a dalších činností souvisejících s řízením. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,50€
5,12€

Ochrana člověka za mimořádných událostí Sebeochrana a vzájemná pomoc

Eva Marádová, Fortuna (2002)
pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ

Učebnice poskytuje informace k získání znalostí a dovedností potřebných při ochraně člověka v případě mimořádných událostí a je určena do hodin občanské a rodinné výchovy na druhém stupni základních škol. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,53€
3,28€

To jsem já

Publikace má pět částí: Knihu veršů, Knihu epigramů a čtyřverší, Knihu povídek, Knihu úvah, Knihu soudniček. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,17€
8,53€

Základy praktické chemie 2 Pracovní sešit

Pavel Beneš, Fortuna (2010)
pro 9.ročník základní školy

Pracovní sešit je plný a rozmanitých úkolů a pomáhá žákům k ověřování a upevňování učiva. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,00€
3,72€

Matematika pro 8. ročník ZŠ

V učebnici pro 8. ročník najdete tato témata: druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, mocniny s přirozeným mocnitelem, kruh a kružnice, výrazy, válec, lineární rovnice, konstrukční úlohy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,05€
6,56€