Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Knihy vydavateľstva H+H

Našli sme 137 titulov

Klezmeři

Kniha seznamuje čtenáře s napínavými a proměnlivými dějinami klezmeru a klezmorim (klezmerských kapel, souborů) od jeho kořenů ve středověkém Porýní přes východoevropské štetly až po současnost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
15,95€
9,90€

Hřebeny

Štolbovy "Hřebeny" lze nepochybně považovat za jeho opus dosud nejvyzrálejší a nejzdařilejší. Celý cyklus lze chápat jako metaforické podobenství, v němž se základním motivem stává cesta člověka k záchraně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,43€
5,90€

Zkamenělý muž

Eudora Welty, H+H (1997)

Eudora Weltyová je představitelkou tzv. mladší generace jižanských spisovatelů, k nimž se řadí především Truman Capote, Tennessee Williams, Carson McCullersová a Flannery O’Connorová. Reprezentativní povídkový výbor chce českému publiku představit... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
3,30€
2,70€

Německo literární

Německo literární je souborem fejetonů o německých spisovatelích, ale také o jinonárodních slovesných tvůrcích, kteří jistou dobu pobývali v Německu. Vedle německých literátů klade František Všetička důraz rovněž na české... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
19,25€
14,70€

Modální slovesa v angličtině

Názorný přehled a příklady použití všech modálních sloves v angličtině... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,52€
3,01€

Dvakrát zrozený

Milan Kuna, H+H
Život a dílo Karla Reinera

Monografie o hudebním skladateli Karlu Reinerovi (1910-1979) částečně splácí dluh, který má šeská muzikologie vůči těžce zkoušené umělecké generaci, jež prošla dvěma totalitními režimy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
13,75€
8,90€

Z každého z nás postupem let něco zmizí

Knižně publikovaný rozhovor literárního historika Michala Bauera s básníkem a výtvarníkem po jeho návratu z exilu do Prahy je umělcovým ohlédnutím se za uplynulými léty a jakousi bilancí a konfesí. Kolářovo čisté a otevřené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
19,80€
12,70€

Zpráva o Bílém divadle

Kniha je pestrobarevnou mozaikou výpovědí zakladatelů a účastníků divadelního projektu, který vznikl koncem šedesátých let a byl pravděpodobně nejdůslednějším pokusem o uplatnění alternativních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
1,10€
0,96€

Román zasvěcení

Autorka je známá svými pracemi teoretickými i prózami (Podobojí, Kukly, Théta, Město vidím atd.). V tomto díle, kolísajícím stylově mezi esejem a románem, sleduje cestu od mýtu k románu zasvěcení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
5,06€
4,40€

Columm, Vase, Obelisk

Soubor esejí věnovaných významu třech základních architektonických prvků : sloupu, vázy, obelisku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,29€
7,80€

Na prahu štěstí

Blanka Knotková-Čapková, H+H
Antologie současné bengálské poezie

Výbor z tvorby dvanácti moderních bengálských básníků, kteří jsou protagonisty tzv. pothákurovské generace. Dominantní je zde milostná lyrika, ovšem s ohledem na jistou reprezentativnost... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
5,50€
4,79€

Z deníku pěvce - Vilém Přibyl

Průvodce umělcovým hostováním na předních světových scénách, svědectví o Přibylovi člověku, které si rádi přečtou všichni ti, jež si podmanilo jeho svrchované umění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
2,04€
1,77€

Soukromá vernisáž (výbor z poezie)

Bilanční, autorsky promyšlená a umně komponovaná retrospektiva z pěti básnických knih Zdeny Bratršovské, které vyšly v letech 1983 – 1987. Autorka spojovaná s první českou divadelní alternativou, jíž bylo Bílé divadlo z přelomu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
13,20€
9,50€

Champavert, nemorální povídky

Champavert, nemorální povídky

Povídky představitele francouzské romantické frenetické literatury sbližuje agresivní postoj vůči obecným principům morálky. Hrůzostrašné náměty a estetika šoku, ironie, děsivý škleb, krutý smích byly důvodem, proč... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,10€

Třísky v medu

„Proč existují rituály opuštění sebe sama?“ Tento pro autorku signifikantní verš zazní v jedné z básní shrnutých do útlého knižního debutu Třísky v medu. Napětí mezi hledáním vlastní identity a nesnadno proniknutelným... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,90€
7,80€

Funkční somatologie

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
13,70€
11,92€

Romantismus XX. století aneb Márinka od parchantů

Svazek vznikl na podzim 1994 jako dobový deník. Navazuje na Romantismus XX. století od Z. Lorence a J. Istlera, vydaný ilegálně za okupace v roce 1943, na Prolegomena k Romantismu XX... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
3,58€
2,80€

Saunujme i děti

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
6,60€
4,59€

Týden ženy, měsíce roky muže

"Básně píše dlouho. Snad celý život a snad až příliš. Jde tvrdě neúprosně za svým podvědomým cílem, aby slovo básník v jeho případě nebylo titulem, ale pravdou", napsal o J. Novákovi Pavel Vašíček... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,65€
6,67€

Školní krůčky k niternosti

Zdeňka Braumová, H+H (2022)
Poezie v edukaci

Umění má pevné a nenahraditelné místo ve vzdělávacím procesu. Výchovně-vzdělávací charakter má i poezie. Záleží především na učitelích, zda chtějí a dovedou využívat potenciál básní a působit slovem na své žáky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
16,50€
12,10€