📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Menta Media

Našli sme 22 titulov

Medzigeneračné mosty

Medzigeneračné mosty

Dvacáté století bývá označováno různě. Některými názvy bychom se mohli před budoucími pokoleními chlubit a na jiná by bylo lépe zapomenout. Nepochybně je to však století výrazného prodlužování lidského života... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,85€

Prepodobný Justín Popovič

Prepodobný Justín Popovič

Svätých milujúci čitateľ! Dostáva sa ti do rúk kniha, v ktorej sa budeme zaoberať skúmaním života a teologického diela veľkého srbského teológa, svätca a filozofa, prepodobného otca archimandritu Justína Čelijského (Popoviča)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,64€

Rozprávky zo života abecedy

Rozprávky zo života abecedy

Predslov učiteľom a rodičom Vytvoriť detskú knihu, doplnkovú učebnicu pre žiakov 1. ročníka zameranú na nácvik čítania a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Malá kniha írskych mýtov

Malá kniha írskych mýtov

Veľké mýtické rozprávania z írskeho folklóru zostávajú zložito vpletené do sŕdc a myslenia írskeho národa. Mocné, romantické, tragické – uchovávajú ducha hrdinského sveta a odrážajú nezlomnosť človeka v nekonečnom boji so slepým osudom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,42€

Základy pravoslávnej viery II.

Základy pravoslávnej viery II.

Thomas Hopko, Menta Media (2013)
Bohoslužby

Zámerom publikácií, zhrnutých do zväzku Základy pravoslávnej viery, je poskytnúť bežnému čitateľovi základné a úplné informácie o viere a živote Pravoslávnej cirkvi. Zväzok pozostáva zo štyroch častí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,55€

🍎 Vypredané
5,00€

Kvapky duše

Kvapky duše

Názov zbierky Kvapky duše je veľmi príznačný, pretože duša je jedným z hlavných motívov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,71€

Personalistická etika Jána Pavla II.

Personalistická etika Jána Pavla II.

Ľudovít Andrej Tobiáš, Menta Media (2012)
Predslov Karol Wojtyła, blahoslavený Ján Pavol II., pápež a hlavný reprezentant Katolíckej cirkvi, bude stále patriť...

Wojtyła bol osobnosťou s prenikavými názormi, ktoré utváral a formoval počas svojho neľahkého života a ktoré sú samou svojou hĺbkou závažné natoľko, že sa oplatí nimi zaoberať... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,86€

SLON - texty pre poradenstvo, supervíziu a ďalšie vzdelávanie

SLON - texty pre poradenstvo, supervíziu a ďalšie vzdelávanie

"Počas jedného vzdelávacieho kurzu, ktorý sa zaoberal otázkami komunikácie a kooperácie, sedeli raz večer účastníci a školitelia spolu a hrali sa..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,42€

Základný kameň slovenského futbalu

Základný kameň slovenského futbalu

Mám dobrý pocit, lebo slovenská futbalová história je čoraz bohatšia o fakty z minulosti. Po údajoch, ktoré hovoria o tom, že prvý náš zväz vznikol v roku 1919, ale s maďarským názvom Slovenszkoi labdarúgó Szovetség, a tiež po skutočnosti, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
27,50€

Enter 2

Enter 2

Richard Kitta, Dalimír Stano, Ján Gavura, Menta Media
„Ovocie z najvýchodnejších landartových záhrad.“ Jozef Suchoža / Martyna Wolna / Jozef Tušan / Martin Tomori / Michal...

„Ovocie z najvýchodnejších landartových záhrad.“ Jozef Suchoža / Martyna Wolna / Jozef Tušan / Martin Tomori / Michal... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Vybrané kapitoly zo sociológie pre sociálnych a charitatívnych pracovníkov a pracovníčky

Vybrané kapitoly zo sociológie pre sociálnych a charitatívnych pracovníkov a pracovníčky

Každý človek má potrebu združovať sa s inými ľuďmi a hľadá medzi nimi pocit bezpečia. Nikto nemôže byť dlho sám... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,57€

Erby biskupov v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Erby biskupov v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Na Slovensku doteraz vyšli v osobitnej monografii - "Košickí biskupi" od Petra Zubka a Ľuboša Hromjáka spracované iba erby rímskokatolíckych biskupov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,00€

Prvá spoveď

Prvá spoveď

V. Maľagin, Menta Media
Rozprávanie o malom Alexejovi

Ráno babka zobudila Alexeja ešte trochu skôr ako minule. Jesť nechcel, vypil iba pohár čaju s cukrom. Zobral udicu, červíky a vybral sa z domu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Deťom o duši

Deťom o duši

Príbehy pre deti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,05€

Daniel v jame levov

Daniel v jame levov

František Krajňák, Menta Media (2009)
...alebo Neskartované pamäti národa

Píšem tieto úvahy, pretože som ŠtB zažil na vlastnej koži, a viem svedčiť možno trochu viac ako iní. Som kňaz a moja skúsenosť je jednou zo svedectiev života cirkvi v totalitných časoch... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,57€

Základy pravoslávnej viery I.

Základy pravoslávnej viery I.

Thomas Hopko, Menta Media (2012)
Vierouka

Zámerom publikácií, zhrnutých do zväzku Základy pravoslávnej viery, je poskytnúť bežnému čitateľovi základné a úplné informácie o viere a živote Pravoslávnej cirkvi. Zväzok pozostáva zo štyroch častí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,22€

Kazuistika v sociálnej práci

Kazuistika v sociálnej práci

Ján Hučík, Alena Hučíková, Menta Media (2010)
Okolnosti života a individuálne osobitosti klienta sú východiskové informácie pre každého pracovníka v oblasti sociálnej...

Okolnosti života a individuálne osobitosti klienta sú východiskové informácie pre každého pracovníka v oblasti sociálnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,14€

Hermeneutický zmysel posvätných spisov kresťanstva

Hermeneutický zmysel posvätných spisov kresťanstva

Pojem hermeneutiky sa dotýka všetkých humanitných vied, pretože v týchto vedách ide o pochopenie. To ovplyvňuje aj jej rozdelenie podľa jednotlivých oblastí skúmania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,86€

Medzigeneračné mosty

Medzigeneračné mosty

Monografia vznikla ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0410/08 - Medzigeneračné vzťahy- starý rodič ako zdroj sociálnej a emocionálnej opory mladých ľudí pri hľadaní zmyslu života a projektu Specifického výzkumu UHK č. 2130/2008 ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€