❄️Aktuálne knižné zľavy

Ján Gavura

Našli sme 13 titulov

The Other Monk

Básnická zbierka The Other Monk je reprezentatívnym výberom z diela slovenského básnika Jána Gavuru. Do výberu sú zahrnuté básne z autorových zbierok Každým ránom si, Besa a Kráľ hlad a básne z rukopisu. V jadre knihy sú básne zachytávajúce básnikovu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,37€

Lyrické iluminácie

Ján Gavura, Občianske združenie Slniečkovo (2010)
Kniha Lyrické iluminácie je výberom autorových literárnych kritík a interpretácií publikovaných v literárnych časopisoch a...

Kniha Lyrické iluminácie je výberom autorových literárnych kritík a interpretácií publikovaných v literárnych časopisoch a tématických zborníkoch. V kritickej reflexii autor zachytáva premeny poetiky v slovenskej poézii po roku 1989 a naznačuje ich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,00€
4,65€

Každým ránom si

Básnická tvorba Jána Gavuru. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,00€
4,65€

Kráľ hlad

Ján Gavura, nositeľ Ceny Ivana Kraska za najlepší debut v slovenčine (Pálenie včiel, 2001), sa po piatich rokoch vracia na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,90€
9,21€

Malá šou obrázkov a veršov

Ján Gavura, Mária Čorejová, Občianske združenie Slniečkovo (2014)
Kniha obsahuje výber zaujímavých vizuálnych básní z domácej tvorby (A. Timková Lazurová, M. Andričík a iní) inšpirované...

Kniha obsahuje výber zaujímavých vizuálnych básní z domácej tvorby (A. Timková Lazurová, M. Andričík a iní) inšpirované svetovou tvorbou (J. B. Kerfoot, D. James, O. Lavie a pod.) a niekoľko vlastných autorských nápadov. Autori básne prispôsobili detskému Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
6,51€

Besa

Tretia básnická zbierka nositeľa ceny I. Krasku za debut prináša okrem básní s tematikou spútanosti s blízkymi aj texty o samote v pomýlenom dave. Súčasťou je aj trinásťdielna báseň - lyrizovaný príbeh o bojovníkovi Aga Ymerim, v ktorom sa rozohráva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,00€
4,65€

TOP 5 - 2010

Ján Gavura, Marta Součková, Richard Kitta, OZ FACE (2012)
Slovenská literárna a výtvarná scéna 2010 v odbornej reflexii

Zjednotený súbor literárnokritických štúdií TOP 5 za rok 2010 plní funkciu medzičlánku medzi literárnou kritikou a literárnou históriou. Žánrovo sa radí k axiologickým typom antológií a hĺbkovými, detailnými konkretizáciami jednotlivých diel vypĺňa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,00€
5,58€

TOP 5 - 2011

Ján Gavura, Marta Součková, Richard Kitta, OZ FACE (2013)
Slovenská literárna a výtvarná scéna 2011 v odbornej reflexii

Zjednotený súbor literárnokritických štúdií TOP 5 za rok 2011 plní funkciu medzičlánku medzi literárnou kritikou a literárnou históriou. Žánrovo sa radí k axiologickým typom antológií a hĺbkovými, detailnými konkretizáciami jednotlivých diel vypĺňa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,58€

Ján Buzássy

Ján Buzássy

Ján Gavura, Kalligram (2008)
Monografia Jána Gavuru je venovaná básnickemu dielu Jána Buzássyho (1935). Autor sleduje Buzássyho tvorbu od jej počiatkov,...

Monografia Jána Gavuru je venovaná básnickemu dielu Jána Buzássyho (1935). Autor sleduje Buzássyho tvorbu od jej počiatkov,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

🍎 Vypredané
5,00€

Enter 2

Enter 2

Richard Kitta, Dalimír Stano, Ján Gavura, Menta Media
„Ovocie z najvýchodnejších landartových záhrad.“ Jozef Suchoža / Martyna Wolna / Jozef Tušan / Martin Tomori / Michal...

„Ovocie z najvýchodnejších landartových záhrad.“ Jozef Suchoža / Martyna Wolna / Jozef Tušan / Martin Tomori / Michal... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Kráľ hlad + darček zadarmo

Kráľ hlad + darček zadarmo

Ján Gavura, Skalná ruža (2017)
špeciálna kolekcia 2 knižných titulov

Kúpte si túto špeciálnu kolekciu a spolu s titulom Kráľ hlad od nás obdržíte aj knižný darček. Potešiť sa tak môžete knihou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,90€

Kultúrne rovnobežky I.

Kultúrne rovnobežky I.

Ján Gavura, , Menta Media (2012)
Svetový básnik, básnik vo svete

V prvom zväzku Kultúrnych rovnobežiek s podtitulom Svetový básnik, básnik vo svete sa stretlo päť literárnych vedcov z európskych univerzít, aby čitateľom bližšie predstavili život a tvorbu významných básnikov ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€