🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Beáta Balogová

Našli sme 12 titulov

Medzigeneračné mosty

Medzigeneračné mosty

Dvacáté století bývá označováno různě. Některými názvy bychom se mohli před budoucími pokoleními chlubit a na jiná by bylo lépe zapomenout. Nepochybně je to však století výrazného prodlužování lidského života... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,85€

O zmysle života

O zmysle života

Múdrosť, toto slovo sa najčastejšie spája s vekom a veľmi často sa zamieňa so slovom inteligencia. Ak by sme chceli dôjsť k určitému zovšeobecneniu, potom môžeme povedať, že inteligencia veľmi úzko súvisí s vekom a poznaním, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

Pokyny na vypracovanie seminárnej, ročníkovej, bakalárskej diplomovej a rigoróznej práce v študijných odboroch Sociálna práca a andragogika

Pokyny na vypracovanie seminárnej, ročníkovej, bakalárskej diplomovej a rigoróznej práce v študijných odboroch Sociálna práca a andragogika

Písomné práce na odboroch Andragogika a Sociálna práca majú študentkám a študentom napomôcť k odbornému rastu a zrelosti. Úlohou všetkých typov prác je viesť študentov a študentky k osvojeniu si základov vedeckej práce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,57€

Múdrosť veku - vek múdrosti

Múdrosť veku - vek múdrosti

Múdrosť, toto slovo sa najčastejšie spája s vekom a veľmi často sa zamieňa so slovom inteligencia. Ak by sme chceli dôjsť k určitému zovšeobecneniu, potom môžeme povedať, že inteligencia veľmi úzko súvisí s vekom a poznaním... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,50€

Vybrané kapitoly zo sociológie pre sociálnych a charitatívnych pracovníkov a pracovníčky

Vybrané kapitoly zo sociológie pre sociálnych a charitatívnych pracovníkov a pracovníčky

Každý človek má potrebu združovať sa s inými ľuďmi a hľadá medzi nimi pocit bezpečia. Nikto nemôže byť dlho sám... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,57€

Seniori v spektre súčasného sveta

Monografia Vybrané sociálne problémy seniorov v kontexte sociálnej pedagogiky vznikla ako súbor čiastkovo publikovaných príspevkov a realizovaných empirických výskumov so zámerom komplexnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€
4,65€

Seniori

Seniori

Dôvodom na napísanie tejto knihy je môj odborný i ľudský záujem o starších ľudí. Ako vysokoškolská učiteľka som zistila, že študenti o senioroch, starnutí a starobe veľmi málo vedia, napriek tomu, že aj ich sa to koniec koncov bezprostredne dotýka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,57€

Vnitrocírkevní komunikace Čechů, Slováků a Romů

Vnitrocírkevní komunikace Čechů, Slováků a Romů

Beáta Balogová, Eva Pavlíková, Albert-Peter Rethmann, Vyšehrad (2008)
Příspěvek náboženských aktivit k integraci Romů

Příspěvek náboženských aktivit k integraci Romů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

Seniori

Seniori

Dôvodom na napísanie tejto knihy je môj odborný i ľudský záujem o starších ľudí. Ako vysokoškolská učiteľka som zistila, že študenti o senioroch, starnutí a starobe veľmi málo vedia, napriek tomu, že aj ich sa to koniec koncov bezprostredne dotýka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,30€

Vademecum sociálnej práce

Vademecum sociálnej práce

Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,00€

Medzigeneračné mosty

Medzigeneračné mosty

Monografia vznikla ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0410/08 - Medzigeneračné vzťahy- starý rodič ako zdroj sociálnej a emocionálnej opory mladých ľudí pri hľadaní zmyslu života a projektu Specifického výzkumu UHK č. 2130/2008 ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Senioři v krizových situacích

Senioři v krizových situacích

Beáta Balogová, Lenka Kvašňáková, Portál (2016)
Manuál pro pomáhající profese Záměrem manuálu je formulovat východiska pro práci s vybranými podskupinami seniorské...

Záměrem manuálu je formulovat východiska pro práci s vybranými podskupinami seniorské populace jakožto klienty pomáhajících profesionálů. Za užití jednotných základních principů a koncepčních východisek autorky v knize soustředí praktické informace pro... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,64€