Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

INFRA Slovakia

Našli sme 13 titulov

Sykavky zábavne

Mária Košútová, INFRA Slovakia (2018)
Trénovanie správnej výslovnosti hlások S, Z, C, Š, Ž, Č

Logopedický materiál na trénovanie správnej výslovnosti hlások S, Z, C, Š, Ž, Č. Pracovný zošit je určený pre deti od 3 do 6 rokov a pre staršie deti s poruchami zvukovej roviny reči. Prináša užitočné informácie, pracovné listy, 180 obrázkov na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,95€
9,25€

Rozprávková grafomotorika (Valachová) [SK]

Daniela Valachová, , INFRA Slovakia (2015)
Odborno-metodická publikácia obsahuje zrozumiteľne podané teoretické východiská o grafomotorike, užitočné rady, edukačné...

Odborno-metodická publikácia obsahuje zrozumiteľne podané teoretické východiská o grafomotorike, užitočné rady, edukačné aktivity na rozvoj grafomotorických zručností predškolákov, ktoré sú motivované rozprávkou, sprevádzané básňami, piesňami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,95€
12,97€

Šikovný jazýček

Mária Košútová, INFRA Slovakia (2018)
Logopédia zábavne

Logopédia zábavne - hra pre deti od 3 do 7 rokov. 90 pevných kariet a námety na 11 hier od logopedičky. Logopedický materiál rozvíja: slovnú zásobu detí, pamäťové schopností a pozornosť, fonematické (sluchové) uvedomovanie, gramatiku, výslovnosť Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,49€
18,13€

Rozcvičme si jazýček

Martina Zubáková, INFRA Slovakia (2018)
Ilustrovaná logopedická rozcvička

Pracovný zošit pripraví artikulačné orgány detí na ľahšie zvládnutie výslovnosti náročných hlások predovšetkým Č, Š, Ž, C, S, Z, L, R. Je venovaný najmä deťom vo veku 3 6 rokov, ktoré ešte nemajú osvojenú čistú výslovnosť. Prostredníctvom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,89€
6,41€

Matematické cvičenia pre dyskalkulikov (Růžena Blažková) [SK]

Růžena Blažková, INFRA Slovakia (2013)
Súbor overených pracovných listov na prácu so žiakmi s dyskalkúliou na.. Súbor overených pracovných listov na prácu so...

Súbor overených pracovných listov na prácu so žiakmi s dyskalkúliou na 1. stupni ZŠ. Publikácia obsahuje v teoretickej časti odpovede na otázky o príčinách neúspechu žiakov v matematike, ponúka tipy, ako pomôcť žiakom s poruchami učenia. Praktické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,95€
12,97€

Grafomotorika s krtkom Vrtkom (Lenka Tilešová)

Lenka Tilešová, Daniela Valachová, INFRA Slovakia (2015)
Rozvoj grafomotoriky predškolákov pomocou výtvarných aktivít Odborno-metodická publikácia pre učiteľky materských škôl a...

Odborno-metodická publikácia pre učiteľky materských škôl a rodičov prináša súbor netradičných aktivít na rozvíjanie grafomotorických zručností 5- až 6-ročných detí rozdelených podľa ročných období, ktoré sú motivované postavičkou krtka Vrtka. Ponúka.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
12,00€

Cvičenia pre deti

Daniela Guzová, INFRA Slovakia (2018)
Vyrovnávacie, dýchacie a relaxačné pohybové činnosti v predprimárnom období

Vyrovnávacie, jogové, dýchacie a relaxačné pohybové činnosti zamerané na rozvoj správneho držania tela pre 4- až 7-ročné deti. Všetky cviky sú zobrazené na fotografiách. Cvičenia sú motivované zvieratkami, doplnené o riekanky, rozprávky, relaxačnú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,80€
14,69€

Bodka a čiarka - Hra s ceruzkou

Daniela Valachová, INFRA Slovakia (2016)
Pracovný zošit na rozvoj grafomotorických zručností pre deti od 3 rokov

Pracovný zošit formátu A3 je určený na podporu rozvíjania grafomotorických zručností detí od troch rokov, ako aj starších detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. BODKA A ČIARKA HRA S CERUZKOU ponúka iný uhol pohľadu na proces rozvíjania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,40€
5,95€

V našej škôlke 2: Od jari do zimy

Kira Páczerová, INFRA Slovakia (2016)
Nové piesne a hudobno-pohybové hry pre deti

Spevník prináša úplne nové autorské piesne s notovými záznamami na upriamenie pozornosti detí (napr. Slniečko nás volá, Rozcvičíme prstíky...), piesne o prírode (napr. Premeny počasia, Najkrajšia zem...), piesne o ľuďoch a o svete... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,90€
5,49€

Spoznávame zvieratká so včielkou Bee-Bot

Publikácia = metodická príručka ponúka učiteľkám materských škôl v praxi osvedčené aktivity, ako sa didaktické karty "SPOZNÁVAME ZVIERATKÁ 1, 2" dajú rôznymi spôsobmi využiť pri spoznávaní zvierat prostredníctvom programovateľnej hračky Bee-Bot... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,59€
4,27€

Spevník. V našej škôlke

Mimoriadne obľúbený spevník. Spevník obsahuje 22 originálnych autorských piesní a hudobno-pohybových hier s témami zvieratká (Húsenička Katka, Lev a myš, Lesné zvieratká...), rastlinky (Snežienka, Kde rastie ovocie...), rôzne príležitosti (Pred jedlom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,59€
4,27€

Bodka a čiarka v rozprávkach

Daniela Valachová, INFRA Slovakia (2017)
Pracovný zošit na zdokonaľovanie grafomotorických zručností pre 5 až 6-ročné deti

Pracovný zošit je jedinečný a výnimočný vo viacerých hľadiskách. Metodická časť je určená učiteľom a rodičom a obsahuje krátke a odborné usmernenie, ako zošit používať. Ku každému pracovnému listu je pripravené krátke metodické odporúčanie, ktoré.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,40€
5,95€

Detské muzikály

Kira Páczerová, INFRA Slovakia (2017)
Originálne hudobno-dramatické hry pre deti

Spevník prináša päť originálnych komplexných hudobno-dramatických hier zložených z troch až štyroch hudobných nápevov a jednoduchých básní: Jesenná oberačka, Ako sa zvieratká pripravujú na zimu, Darček pre mamičku, Poďme sa hrať na školu, Červená... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,90€
9,21€