👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Kira Páczerová

Našli sme 4 titulov

Spevník. V našej škôlke

Mimoriadne obľúbený spevník. Spevník obsahuje 22 originálnych autorských piesní a hudobno-pohybových hier s témami zvieratká (Húsenička Katka, Lev a myš, Lesné zvieratká...), rastlinky (Snežienka, Kde rastie ovocie...), rôzne príležitosti (Pred jedlom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,90€
4,56€

Detské muzikály

Kira Páczerová, INFRA Slovakia (2017)
Originálne hudobno-dramatické hry pre deti

Spevník prináša päť originálnych komplexných hudobno-dramatických hier zložených z troch až štyroch hudobných nápevov a jednoduchých básní: Jesenná oberačka, Ako sa zvieratká pripravujú na zimu, Darček pre mamičku, Poďme sa hrať na školu, Červená... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,90€
9,21€

Tajný život prírody

Tajný život prírody

Kira Páczerová, INFRA Slovakia (2021)
Hudobné hry a piesne pre deti o zvieratách z rôznych ekosystémov

Hudobné hry a piesne pre deti o zvieratách z rôznych ekosystémov Originálne piesne, hudobné hry a dva muzikály zoznámia deti aj s menej známymi zvieratami v ich prirodzenom prostredí (lužný les, vysokohorské prostredie, zmiešaný les)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,50€

V našej škôlke 2: Od jari do zimy

Kira Páczerová, INFRA Slovakia (2016)
Nové piesne a hudobno-pohybové hry pre deti

Spevník prináša úplne nové autorské piesne s notovými záznamami na upriamenie pozornosti detí (napr. Slniečko nás volá, Rozcvičíme prstíky...), piesne o prírode (napr. Premeny počasia, Najkrajšia zem...), piesne o ľuďoch a o svete... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,90€
5,49€