🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity

Našli sme 11 titulov

Ski training – ski touring/Lyžiarsky výcvik - skialpinizmus

Učebnica Lyžiarsky výcvik – skialpinizmus vysvetľuje základné techniky lyžovania v neupravenom teréne, použitie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
24,00€
22,32€

Environmental monitoring/Environmentálny monitoring

Znečisťovanie životného prostredia rôznymi aktivitami človeka ohrozuje živé organizmy a zdravotný stav obyvateľstva. Do akej miery možno zaťažiť krajinný systém bez toho, aby v ňom nevznikali nezvratné negatívne zmeny?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
24,00€
22,32€

Botany - Vascular Plants/Botanika - Cievnaté rastliny

Systematické členenie cievnatých rastlín, prezentované v učebnici, vychádza z kladistických analýz, založených na vyhodnocovaní fylogenetickej príbuznosti rastlín pomocou morfologických a molekulárnych dát... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
12,00€

Molecular ecology/Molekulová ekológia

Molekulárna ekológia je novým biologickým odvetvím, ktoré aplikuje metódy molekulárnej a populačnej genetiky a evolučnej biológie pri odpovediach na základné ekologické otázky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
12,00€

Pastoralism/Pastierstvo

Pastierstvo je dávnou tradíciou, hlboko zakorenenou v histórii ľudstva, ktorá po tisíce rokov stvárňovala prírodnú krajinu. Väčšina trávnatých porastov, ktoré sa dodnes zachovali v Európe, pôvodne vznikli alebo bola udržiavané prostredníctvom pastvy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
22,32€

Zoology - protostomia/Zoológia - prvoústovce

Bezstavovce sú nepochybne najrozmanitejšou a najpestrejšou skupinou organizmov. Taxonomický systém u prvokov a bezstavovcov neustále prebieha veľkými zmenami a je príliš obsiahly, aby ho bolo možné vyčerpávajúco pokryť v rámci tejto učebnice... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
12,00€

Cavalry/Jazdectvo

Kurz jazdectva je pre strážcov prírody veľmi potrebný, lebo kone môžu pomáhať pri prechode náročným terénom. Študenti sa naučia ako sa o koňa starať, sedlať ho a najmä ako správne jazdiť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
24,00€
22,32€

Environmentálna výchova/Environmental education

Environmentálna výchova/Environmental education

V chránených územiach musí environmentálna výchova zohľadniť nielen ciele chránených území, ale tiež globálne environmentálne problémy. Má efektívne využívať prírodné dedičstvo chránených území pre bezprostredný kontakt s prírodou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,80€

Botany - Lower Plants/Botanika - Nižšie rastliny

Botany - Lower Plants/Botanika - Nižšie rastliny

Nižšie rastliny sú z hľadiska poznávania obtiažnou skupinou rastlín. Väčšina z nich je určiteľná len na základe mikroskopických znakov a mnohé z nich sa vyznačujú veľkou premenlivosťou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,00€

Basics of climbing / Základy horolezectva

Basics of climbing / Základy horolezectva

Učebnica Základy horolezectva je stručným prehľadom horolezeckých materiálov a postupov. Kapitola Horolezecký materiál umožňuje pochopiť základné konštrukčné princípy a technické parametre pomôcok využívaných v horolezectve... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,00€

Nature guard/Stráž prírody

Nature guard/Stráž prírody

Strážna služba je veľmi dôležitou súčasťou jednotlivých správ chránených území. Od jej viac či menej kvalitnej činnosti sa odvíja aj vzťah verejnosti k samotnej správe chráneného územia, alebo k Štátnej ochrane prírody SR... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€