Nový mesiac = nová 📚 akcia

Ski training – ski touring/Lyžiarsky výcvik - skialpinizmus


🍌 Odosielame o 10 dní.
24,00€
Zľava 10%
21,60€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Učebnica Lyžiarsky výcvik – skialpinizmus vysvetľuje základné techniky lyžovania v neupravenom teréne, použitie skialpinistického výstroja, plánovanie lyžiarskych túr a zásady pohybu na lyžiach. Kapitola o snehu a lavínach má za cieľ vysvetliť zákonitosti vzniku a premeny snehu, vznik lavín a manažment lavínového rizika. Stručne je zhrnutá prvá pomoc pri najčastejších zraneniach, ku ktorým dochádza v zimnom teréne. Záverečné kapitoly sú venované skialpinizmu v národných parkoch a zhrnutiu dôležitých informácií týkajúcich sa skialpinizmu na Slovensku i vo svete.

This textbook explains basic skiing techniques in the free country, proper use of ski touring equipment, planning of ski trips and basic rules of winter touring. Chapter on snow and avalanches attempt to explain the principles of snow formation and metamorphosis, avalanche formation and avalanche risk management. Final chapters are concerned with ski touring guidelines in the national parks and summary of the most important information about ski touring in Slovakia and abroad.

Obsah:

1. Úvod / Introduction 1
1.1 Vznik skialpinizmu / Origins of alpine touring 1
2. Skialpinistický výstroj / Ski touring equipment 3
2.1 Lyže / Skis 5
2.2. Skialpinistické viazanie / Ski touring binding 7
2.3. Skialpinistické topánky / Ski touring boots 9
2.4 Skialpinistické palice / Ski touring poles 9
2.5. Stúpacie pásy / Climbing skins 11
2.6. Stúpacie železá - mačky / Cram pons 11
2.7. Bezpecnostná výbava / Safety eq uipm ent 11
2.8. Ďalší bezpečnostný výstroj / Additional safety equipment 15
2.9 . Lekárnička / First Aid Kit 15
2.10. Ďalší výstroj / Additional equipment 17
Orientácia v teréne / Field navigation 21
3. Technika a taktika výstupu a zjazdu / Techniques and tactis of ascent
and descent 23
3.1. Výstup / Ascent23
3.2. Zjazd / Downhill 33
3.3. Jazda v neupravenom teréne / Off - piste skiing 37
4. Sneh a lavíny / Snow and avalanches51
4.1. Vlastnosti snehu / Snow properties 53
4.2. Lavíny / Avalanches 57
4.3 Testovanie stability snehovej pokrývk y / Testing the snow pack
stability 59
4.4 Manažment lavínového rizika / Avalanche risk management 65
4.5. Lokalizácia obetí lavíny / Localization of avalanche victims 71
4.6. Hľadanie zasypaných osôb / Search for avalanche victims 81
4.7. Hľadanie viacerých osôb / Search for several victims 85
5. Prvá pomoc pri skialpinistických túrach / First aid in ski touring
trips 89
6. Skialpinizmus a ochrana prírody / Ski touring and nature
protection 93
6.1. Pravidlá pre skialpinizmus v slovenských národných parkoch / Ski
touring rules in the Slovak National parks 93
7. Užitočné informácie a linky / Useful information and links 99
8. Použitá literatúra / References 103

Rok vydania: 2008 ISBN: 9788088923152 Rozmer: 160×240 mm Počet strán: 103 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina, angličtina

Zaradené v kategóriách