Najväčší filmový VÝPREDAJ skladu je tu!

Kniha Cavalry/Jazdectvo - Tomáš Javorský,

Cavalry/Jazdectvo


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
Zľava 7%
22,32€

Kurz jazdectva je pre strážcov prírody veľmi potrebný, lebo kone môžu pomáhať pri prechode náročným terénom. Študenti sa naučia ako sa o koňa starať, sedlať ho a najmä ako správne jazdiť. Na konci knihy sú uvedené príklady niektorých národných parkov v rôznych krajinách sveta, kde sú kone používané strážcami na ochranu prírody a ekoturistiku.

Course of riding a horse is very useful for nature guards whom the horse can help to orientate in difficult terrain. Students will be taught how to take care of a horse, how to saddle it and the most important how to ride on the horse. Students will be also taught about the history of a horse. At the end of the book there are introduced some national parks in different countries of the world in which are horses used by nature guards for nature protection and for ecotourism.

Obsah:

1.Introduction/ Úvod (Javorský) 4
2. The basic principles of riding/ Základné princípy jazdenia
(Javorský) 8
2.1. The maintenance of native balance/ Udržanie prirodzenej rovnováhy 14
2.2. The stabilization of horse’s rhythm/ Stabilizovanie rytmu koňa 18
2.3. Collecting/ Zhromaždenie 20
2.4. The accuracy of aids/ Presnosť pomôcky 22
2.5. The flexion/ Ohnutie 24
2.6. Feeling the steps/ Vycítenie došľapov 24
2.7. Basic education of a horse/ Základné vzdelávanie koňa 26
2.8. Transmitions/ Prechody 30
2.9. The half parade/ Polovičná zádrž 30
2.10. Taking horse to rein/ Privedenie koňa na oťaž 32
2.11. Halt/ Zastavenie 36
2.12. Jerkins reins/ Pošklbávajúce oťaže 38
2.13. Development of transmittance/ Vypracovanie priestupnosti 42
2.14. The statics and mechanics of movement/ Statika a mechanika pohybu 46
2.15. Movement from place and mechanics of movement/ Pohyb z miesta a mechanika pohybu 48

3. Basic terms of movement/ Základné pojmy pohybu (Javorský) 50
3.1. The basic gaits of horse/ Základné chody koňa 52

4. The motional skill in basic training of riders/ Pohybová
zručnosť v základnom výcviku jazdcov (Javorský) 58
4.1. Progression of own basic training of rider/ Postupnosť vlastného základného výcviku jazdca 58
4.2. Training of the rider in the field/ Výcvik jazdca v teréne 60
5. Questions and answers for the examinations of basic rider
training/ Otázky a odpovede pre skúšku základného výcviku
jazdca (Javorský) 62

6. History of a horse/ História koňa (Živčák) 72
7. History of hucul/ História hucula (Živčák) 76
7.1. Hucul horse families/ Rodiny huculských koní 84
7.2. Hucul breeding in the surrounding countries/ Chov hucula v okolitých
krajinách 86
8. Use of horses for work in open terrain and riding methods/
Využitie koní pri práci vo voľnom teréne a metodika jazdy
(Papšo) 90
8.1. Choosing the horse/ Výber koňa 90
8.2. Choosing the saddle/ Výber sedla 92
8.3. Saddle accesories/ Sedlové doplnky 92
8.4. Stock horse/ Kôň nosič 94
8.5. The rider´s gear and behavior/ Výstroj a správanie jazdca 96
8.6. Types of trips and route planning/ Druhy výjazdov a plánovanie trasy
98
8.7. Orientation and topography/ Orientácia a topografia100
9. Using horses in national parks in the world/ Používanie koní v
národných parkoch vo svete (Jurčovičová) 108
9.1. United States of America/ Spojené Štáty Americké 108
9.2. Other world/ Príklady z iných krajín 118
9.3. Horse guard in EU/ Používanie koní v národných parkoch EU 118
10. CONCLUSION/ ZÁVER (Javorský) 122
REFERENCES/ LITERATÚRA 124

Jazyk: slovenský, anglický Rozmer: 160×240 mm ISBN: 9788088923114 Počet strán: 124 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách