❄️Aktuálne knižné zľavy

Ostatné učebnice španielčiny

Našli sme 13 titulov

Sedm tváří translatologie

Sedm tváří translatologie (e-kniha)

Publikace seznamuje českého čtenáře s aktuálními translatologickými tématy, jež stojí ve středu zájmu na Pyrenejském poloostrově a která mohou být pro české prostředí metodologicky inspirativní: např. s rolí tlumočníků... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Španělština pro školy

Španělština pro školy (e-kniha)

Barbora Vázquezová, Sonia Bueno-García, Edika (2019)
Aprende espanol con el Búho

Španělština se sovou pro začatečníky! Učebnice je určená pro děti a studenty od 7 do 15 let, kteří začínají se španělštinou. Jejím základem je příběh vyprávěný jednoduchým a současným jazykem. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,45€

Fonetika a fonologie současné španělštiny

Fonetika a fonologie současné španělštiny (e-kniha)

Výrazně přepracované a rozšířené vydání textu publikovaného poprvé v roce 2005 reaguje na nejnovější vývoj v oboru, zejména pak na sérii normotvorných gramatických příruček vydaných španělskou Královskou akademií v letech... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Historia de la lengua espaňola

Historia de la lengua espaňola (e-kniha)

Bohumil Zavadil, Karolinum (2016)
Introducción a la etimología

Publikace navazuje na předchozí autorovy studie z oblasti vývoje španělského jazyka. Na mnoha příkladech dokládá všechny významné fonetické změny, které vedly ke vzniku moderní španělštiny. Velkou výhodou je přehlednost, ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Nová učebnice současné španělštiny - 1. díl

Nová učebnice současné španělštiny - 1. díl (e-kniha)

Ludmila Mlýnková, Olga Macíková, Edika (2020)
Vhodné i pro samouky. B1+

Vše potřebné pro běžnou komunikaci se Španěly Jedná se o učebnici obecné španělštiny, vhodnou pro všechny začátečníky. U této učebnice se předpokládá výuka s učitelem, je vhodná na gymnáziích, obchodních akademiích,... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,54€

Česko-španělský mluvník

Česko-španělský mluvník (e-kniha)

Lingea (2014)

Možná se vám už stalo, že jste potřebovali utvořit konkrétní obrat či větu v cizím jazyce a nevěděli jste si s tím rady, hledání v tematicky uspořádané konverzaci bylo neúspěšné nebo trvalo až příliš dlouho... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,29€

Španělština pro samouky a věčné začátečníky

Španělština pro samouky a věčné začátečníky (e-kniha)

MODERNÍ, PRAKTICKÁ, PŘÍNOSNÁ Učte se současnou španělštinu! Zábavně a zajímavě! S atraktivní učebnicí! Publikace obsahuje 20 lekcí, které tvoří moduly po čtyřech lekcích a každá pátá lekce je opakovací. Lekce začínají... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,42€

Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945–1989

Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945–1989 (e-kniha)

Kolektivní monografie Las relaciones entre Europa Latina y América Latina 1945–1989 přináší studie patnácti českých a zahraničních autorů, kteří se zabývají vztahy střední Evropy a Latinské Ameriky v období studené války. Celý ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Velká španělská gramatika

Velká španělská gramatika (e-kniha)

Olga Macíková, Ludmila Mlýnková, Edika (2010)
Vše, co jste kdy chtěli vědět o španělské gramatice a nikde jste to nenašli

Výkladová část Velká španělská gramatika je souborem dvou na sebe navazujících knih – výkladové části a cvičebnice. Její nedílnou součástí je kvalitní nahrávka namluvená rodilými mluvčími. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,81€

¿QUÉ PASA? Slovník slangu a hovorové španělštiny

¿QUÉ PASA? Slovník slangu a hovorové španělštiny (e-kniha)

Lingea (2014)

Současná hovorová a slangová španělština se velice rychle vyvíjí a mění a díky televizi, filmové tvorbě, internetu a dalším médiím se také rychle šíří do všeobecného povědomí. Z některých slangových termínů se tak časem... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,29€

Cvičebnice španělské gramatiky

Cvičebnice španělské gramatiky (e-kniha)

Ludmila Mlýnková, Edika (2020)
8000 příkladů s řešením na vedlejší straně

Publikace je určena studentům španělštiny, kteří si chtějí procvičit teoretické znalosti jazyka. Cvičebnice je rozdělena podle slovních druhů, nejvíce prostoru je věnováno slovesu a slovesným tvarům. Kapitoly se dále člení... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,57€

Základy ekonomické španělštiny

Základy ekonomické španělštiny (e-kniha)

Olga Macíková, Ludmila Mlýnková, Edika (2020)
Español para economistas

V této praktické a moderní učebnici najdete dostatek materiálů pro osvojení si ekonomické španělštiny v mluvené i písemné podobě. Učebnice je vhodná pro přípravu ke zkoušce z  obchodní španělštiny Madridské obchodní a... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,42€

Caribe hispano y Europa: Siglos XIX y XX

Caribe hispano y Europa: Siglos XIX y XX (e-kniha)

Josef Opatrný, Karolinum (2018)
Dos siglos de relaciones

V předkládané publikaci autoři sledují různorodé vztahy španělsky mluvící části karibského regionu – ostrovů a přilehlých břehů kontinentu – s evropskými zeměmi v posledních dvou stoletích. Pozornost je věnována především.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€