⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

Libuše Čeledová

Našli sme 30 titulov

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství (e-kniha)

Učební text přináší studentům zubního lékařství aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty lékařských fakult, ale mohou jej ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Laskavý průvodce po sociálních dávkách

Monografie přibližuje široké veřejnosti co nejjednodušší formou složitý systém dávek sociálního zabezpečení podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a posuzování zdravotního stavu lékaři lékařské posudkové služby pro... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,45€
15,30€

Základní pojmy praktického a posudkového lékařství

Základní pojmy praktického a posudkového lékařství (e-kniha)

Monografie vznikla za spolupráce praktických a posudkových lékařů a těmto odbornostem je také zejména určena. Poznatky a informace zde uvedené však představují užitečnou pomůcku pro činnost i dalších lékařů, zdravotníků a ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (e-kniha)

Učební text přináší studentům aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty, ale také pracovníky ve zdravotních a sociálních službách. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře

Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře (e-kniha)

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Miroslav Bosák, Grada (2015)
Manuál pro praxi v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Publikace je určena všem ošetřujícím, zejména však registrujícím praktickým lékařům. Propojuje lékařskou posudkovou činnost v sociálním zabezpečení a činnost lékařů v oblasti zdravotnictví, protože posudkoví lékaři... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,04€

Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy

Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy (e-kniha)

Základní učebnice pro předmět Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Přináší poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, rizikových faktorů, ekologie a programů podpory zdraví. Poskytuje přehled o základech podpory... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,92€

Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby (Libuše Čeledová) [CZ]

Radek Ptáček, Libuše Čeledová, Karolinum (2011)
Odborná publikace podává přehledné zpracování problematiky stresu a syndromu vyhoření. Věnuje se stresové zátěži, odolnosti...

Publikace podává přehledné zpracování problematiky stresu a syndromu vyhoření. Věnuje se stresové zátěži, odolnosti vůči stresu a míře syndromu vyhoření u lékařských profesí, konkrétně pak u posudkových lékařů.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,82€
6,34€

Základní pojmy praktického a posudkového lékařství [CZ]

Monografie vznikla za spolupráce praktických a posudkových lékařů a těmto odbornostem je také zejména určena. Poznatky a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,93€
8,30€

Social Medicine

Social Medicine (e-kniha)

Libuše Čeledová, Jan Holčík, Karolinum (2019)
An Introduction to New Public Health

Rozsah medicíny se v posledních několika desetiletích rozšířil tak, že zahrnuje nejen zdravotní problémy jednotlivců, ale i komunit. Zdraví je nezbytné pro socioekonomický rozvoj společnosti jako celku... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Sociální gerontologie

Sociální gerontologie (e-kniha)

Rostislav Čevela, Zdeněk Kalvach, Libuše Čeledová, Grada (2012)
Úvod do problematiky

Publikace přináší informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, stejně jako pro občanskou veřejnost konfrontovanou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Křehký pacient a primární péče

Křehký pacient a primární péče (e-kniha)

Publikace poprvé u nás zveřejňuje komplexní přístup ke znevýhodněným, křehkým, závislým lidem se závažným zdravotním postižením. Seznamuje tak odbornou veřejnost s postupně se vyvíjející koncepcí dlouhodobé péče... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
22,84€

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví (e-kniha)

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Grada (2010)
Vybrané kapitoly

Publikace obsahuje nejdůležitější základní poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, prevence a podpory zdraví a z oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. Přináší informace o zdraví... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (Libuše Čeledová

Učební text přináší studentům aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství

Učební text přináší studentům zubního lékařství aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty lékařských fakult, ale mohou jej využít Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,99€
7,43€

Sociální gerontologie

Sociální gerontologie (e-kniha)

Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Jan Holčík, Pavel Kubů, Grada (2014)
Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří

Publikace volně navazuje na monografii Sociální gerontologie — úvod do problematiky a přináší jak nové, tak navazující informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,13€

Úvod do gerontologie

Úvod do gerontologie (e-kniha)

Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu těsnějšího propojení zdravotní a sociální péče, potřebu posílit a prohloubit oblast zdravotně sociálních Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Úvod do gerontologie (Libuše Čeledová) [CZ]

Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu...

Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu těsnějšího propojení zdravotní a sociální péče, potřebu posílit a prohloubit oblast zdravotně sociálních služeb. Učebnice Úvod... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,46€
7,87€

Posudkové lékařství

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,35€
5,91€

Člověk ve zdraví i v nemoci

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, , Karolinum (2018)
Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří

Publikace je společným dílem téměř čtyř desítek autorů – zkušených lékařů. Přináší základní poznatky o prevenci a podpoře... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,90€
17,58€

Člověk ve zdraví i v nemoci

Člověk ve zdraví i v nemoci (e-kniha)

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, , Karolinum (2018)
Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří

Publikace je společným dílem téměř čtyř desítek autorů – zkušených lékařů. Přináší základní poznatky o prevenci a podpoře zdraví ve stáří, o zdravém způsobu života a psychologii stáří i důležité informace z oblasti ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,00€