🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Radek Ptáček

Našli sme 26 titulov

Soukromá a firemní školka od A do Z

Soukromá a firemní školka od A do Z (e-kniha)

Terezie Pemová, Radek Ptáček, , Grada (2013)
Jak založit a provozovat soukromé nebo firemní zařízení předškolní výchovy

Publikace ukazuje čtenáři, že založit školku — ať již soukromou, firemní nebo jinou formu předškolního zařízení, nemusí být vůbec obtížné. Tým zkušených a vzdělaných autorů záoblasti pedagogiky, psychologie, práva... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Můžeme to, co umíme?

Petr Bartůněk, Radek Ptáček, Mladá fronta (2019)
Kontroverzní témata mezi současnou medicínou a etikou

Editoři publikace Můžeme to, co umíme, doc. Petr Bartůněk a prof. Radek Ptáček, založili tradici konferencí a monografií pod názvem Etika a komunikace v medicíně. Již osm let přední odborníci z řad lékařů, psychologů, právníků, teologů a dalších... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,49€
15,34€

Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci

Stáří a nemoc jsou integrální součástí našeho života, a týkají se tedy nás všech. Velmi často ovšem zapomínáme, že se nejedná o izolované fenomény, které lze vždy nějakým způsobem řešit a vyřešit. Naopak v řadě případ Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,46€
11,59€

Lékař a pacient v moderní medicíně

Lékař a pacient v moderní medicíně (e-kniha)

Radek Ptáček, Petr Bartůněk, , Grada (2015)
Etické, právní, psychologické a klinické aspekty

První domácí monografie, která se zaměřuje na různé aspekty vztahu lékaře a pacienta. Téma zpracovali naši přední odborníci, publikace vychází v Edici celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Etické problémy medicíny na prahu 21. století (e-kniha)

Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Je rozdělena do čtyř tematických celků. První analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,44€

Soukromá a firemní školka od A do Z

Terezie Pemová, Radek Ptáček, , Grada (2013)
Jak založit a provozovat soukromé nebo firemní zařízení předškolní výchovy Moderní doba klade velké nároky na...

Moderní doba klade velké nároky na propojování rodinného a pracovního života. Zvyšující se nároky v oblasti pracovní, ale i společenské velmi často neumožňují věnovat rodině tolik času a pozornosti, jak jsme byli zvyklí. Naštěstí už jsou za námi časy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,56€
11,68€

Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby

Radek Ptáček, Libuše Čeledová, Karolinum (2011)
Odborná publikace podává přehledné zpracování problematiky stresu a syndromu vyhoření. Věnuje se stresové zátěži, odolnosti...

Publikace podává přehledné zpracování problematiky stresu a syndromu vyhoření. Věnuje se stresové zátěži, odolnosti vůči stresu a míře syndromu vyhoření u lékařských profesí, konkrétně pak u posudkových lékařů.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,82€
6,34€

Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech

Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech (e-kniha)

Další z oceňovaných publikací ČLK editorů doc. Bartůňka a prof. Ptáčka, v rámci edice dalšího vzdělávání ČLK. Do knihy opět přispěli přední odborníci z medicínských i nemedicínských oborů. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,74€

Naděje v medicíně

Naděje v medicíně (e-kniha)

Další z řady publikací České lékařské komory editorů prof. Radka Ptáčka a doc. Petra Bartůňka, které se věnují etickým a psychologickým aspektům současné medicíny a jsou spjaty se stejně zaměřenými konferencemi. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,22€

Biofeedback v teorii a praxi

Biofeedback v teorii a praxi (e-kniha)

Jediná domácí komplexní publikace k danému tématu v současnosti poskytuje informace z teoretického i aplikovaného hlediska. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Etika a komunikace v medicíně

Etika a komunikace v medicíně (e-kniha)

Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
26,53€

Lege artis v medicíně

Lege artis v medicíně (e-kniha)

Předkládaná publikace je dalším dílem spojeným se sérií publikací na téma „Etika a komunikace vámedicíně“. Jedná se o monografickou publikaci, která skládá fakta, poznatky a názory významných reprezentantů daných oborů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,71€

Zanedbávání dětí

Zanedbávání dětí (e-kniha)

Terezie Pemová, Radek Ptáček, Grada (2016)
příčiny, důsledky a možnosti hodnocení

Publikace se zabývá problematikou jednoho ze společensky nejzávažnějších sociálněpatologických jevů — zanedbáváním dětí. To spolu s týráním a zneužíváním tvoří triádu závažného chování proti dítěti, které následně... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Eutanazie pro a proti

Otázka „eutanazie ano, či ne" prochází historií medicíny. Vede cestami práva, filozofie, náboženství, etiky, psychologie i obecného kulturního kontextu. A je zkoumána prizmatem individuálního pohledu každého z nás, v závislosti na našem jedinečném... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,49€
15,34€

Biofeedback v teorii a praxi

Radek Ptáček, Miroslav Novotný, Grada (2017)
Publikace podává ucelený pohled na skupinu metod biologické zpětné vazby – biofeedback z teoretického i aplikovaného...

Publikace podává ucelený pohled na skupinu metod biologické zpětné vazby – biofeedback z teoretického i aplikovaného hlediska. Skupina autorů s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti výzkumu i praxe uvádí metody biofeedbacku do... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,96€
12,98€

Zanedbávání dětí

Terezie Pemová, Radek Ptáček, Grada (2016)
Zanedbávání dětí je oproti jiným formám nevhodného chování vůči dětem velmi specifické. Jeho identifikace bývá velice...

Zanedbávání dětí je oproti jiným formám nevhodného chování vůči dětem velmi specifické. Jeho identifikace bývá velice problematická a někdy k ní nemusí dojít vůbec. Dítě se tak může dlouhou dobu nacházet v tíživé situaci, kdy nejsou dostatečným... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,96€
11,12€

Eutanazie - pro a proti

Eutanazie - pro a proti (e-kniha)

Kniha Eutanazie - pro a proti představuje zcela unikátní dílo, na jehož sepsání se podíleli přední domácí autoři. Jde o ucelenou monografii, která diskutuje problematiku eutanazie, asistované smrti a dalších jevů v relativně... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,71€

Eutanazie – pro a proti

Eutanazie – pro a proti

Publikace Eutanazie - pro a proti představuje výjimečné a v domácí odborné literatuře ojedinělé dílo. V jistém smyslu je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,08€

Kontroverze současné medicíny

Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Mladá fronta (2017)
Monografie Kontroverze v současné medicíně se zaměřuje na aktuální kontroverzní etické otázky medicíny. V první části, do...

Monografie Kontroverze v současné medicíně se zaměřuje na aktuální kontroverzní etické otázky medicíny. V první části, do které je zařazena i kapitola o evidence... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,99€
17,66€

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Radek Ptáček, Petr Bartůněk, , Grada (2014)
Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do...

Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí. Jsou zde probrány... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,98€