📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Petr Bartůněk

Našli sme 28 titulov

Můžeme to, co umíme?

Petr Bartůněk, Radek Ptáček, Mladá fronta (2019)
Kontroverzní témata mezi současnou medicínou a etikou

Editoři publikace Můžeme to, co umíme, doc. Petr Bartůněk a prof. Radek Ptáček, založili tradici konferencí a monografií pod názvem Etika a komunikace v medicíně. Již osm let přední odborníci z řad lékařů, psychologů, právníků, teologů a dalších... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,49€
15,34€

Lékař a pacient v moderní medicíně

Lékař a pacient v moderní medicíně (e-kniha)

Radek Ptáček, Petr Bartůněk, , Grada (2015)
Etické, právní, psychologické a klinické aspekty

První domácí monografie, která se zaměřuje na různé aspekty vztahu lékaře a pacienta. Téma zpracovali naši přední odborníci, publikace vychází v Edici celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Etické problémy medicíny na prahu 21. století (e-kniha)

Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Je rozdělena do čtyř tematických celků. První analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,44€

Naděje v medicíně

Naděje v medicíně (e-kniha)

Další z řady publikací České lékařské komory editorů prof. Radka Ptáčka a doc. Petra Bartůňka, které se věnují etickým a psychologickým aspektům současné medicíny a jsou spjaty se stejně zaměřenými konferencemi. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,22€

Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech

Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech (e-kniha)

Další z oceňovaných publikací ČLK editorů doc. Bartůňka a prof. Ptáčka, v rámci edice dalšího vzdělávání ČLK. Do knihy opět přispěli přední odborníci z medicínských i nemedicínských oborů. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,74€

Informovaný souhlas

Petr Bartůněk, Galén (2017)
Etické. právní, psychologické a klinické aspekty

Informovaný souhlas pacienta je v současné době nezbytnou součástí jakéhokoliv poskytování zdravotních služeb. Je to úkon,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,45€
15,30€

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas (e-kniha)

Petr Bartůněk, Galén (2017)
Etické. právní, psychologické a klinické aspekty

Informovaný souhlas pacienta je v současné době nezbytnou součástí jakéhokoliv poskytování zdravotních služeb. Je to úkon, který má velmi široký kontext, a to nejen právní, tak jak je v současné době převážně vnímán. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,61€

Lyme carditis

Anglicky psaná monografie je zaměřena na jeden z méně častých projevů multiorgánového onemocnění tzv. lymeské borreliózy, totiž postižení srdce. U malého procenta takto nemocných dochází k rozvoji onemocnění, které označujme jako lymeská karditida... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Lege artis v medicíně

Lege artis v medicíně (e-kniha)

Předkládaná publikace je dalším dílem spojeným se sérií publikací na téma „Etika a komunikace vámedicíně“. Jedná se o monografickou publikaci, která skládá fakta, poznatky a názory významných reprezentantů daných oborů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,71€

Etika a komunikace v medicíně

Etika a komunikace v medicíně (e-kniha)

Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
26,53€

Eutanazie pro a proti

Otázka „eutanazie ano, či ne" prochází historií medicíny. Vede cestami práva, filozofie, náboženství, etiky, psychologie i obecného kulturního kontextu. A je zkoumána prizmatem individuálního pohledu každého z nás, v závislosti na našem jedinečném... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,49€
15,34€

Lymeská borelióza

Lymeská borelióza (e-kniha)

Petr Bartůněk, , Grada (2013)
4., přepracované a doplněné vydání

Kolektiv našich předních oborníků aktualizoval, rozšířil a plně přepracoval již 4. vydání této mimořádně úspěšné a čtenáři požadované knihy.První vydání vyšlo již vároce 1996, tedy vádobě, kdy byl vánaší zemi... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Eutanazie - pro a proti

Eutanazie - pro a proti (e-kniha)

Kniha Eutanazie - pro a proti představuje zcela unikátní dílo, na jehož sepsání se podíleli přední domácí autoři. Jde o ucelenou monografii, která diskutuje problematiku eutanazie, asistované smrti a dalších jevů v relativně... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,71€

Lymeská borelióza

Lymeská borelióza

Kniha je doplněna instruktivními barevnými fotografiemi nejčastějších kožních projevů. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,65€

Lymeská borelióza

Petr Bartůněk, , Grada (2013)
Kolektiv našich předních oborníků aktualizoval, rozšířil a plně přepracoval již 4. vydání této mimořádně úspěšné a čtenáři...

Kolektiv našich předních oborníků aktualizoval, rozšířil a plně přepracoval již 4. vydání této mimořádně úspěšné a čtenáři požadované knihy. První vydání vyšlo již v roce 1996, tedy v době, kdy byl v naší zemi zaznamenán dosud největší počet hlášených... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,26€
5,82€

Eutanazie – pro a proti

Eutanazie – pro a proti

Publikace Eutanazie - pro a proti představuje výjimečné a v domácí odborné literatuře ojedinělé dílo. V jistém smyslu je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,08€

Svěřte se odborníkovi... To se nasmějete

Svěřte se odborníkovi... To se nasmějete

Třetí doplněné vydání Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,57€

Kontroverze současné medicíny

Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Mladá fronta (2017)
Monografie Kontroverze v současné medicíně se zaměřuje na aktuální kontroverzní etické otázky medicíny. V první části, do...

Monografie Kontroverze v současné medicíně se zaměřuje na aktuální kontroverzní etické otázky medicíny. V první části, do které je zařazena i kapitola o evidence... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,99€
17,66€

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Radek Ptáček, Petr Bartůněk, , Grada (2014)
Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do...

Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí. Jsou zde probrány... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,98€

Naděje v medicíně

V pořadí již desátá monografie České lékařské komory na téma etiky, komunikace a psychologie v medicíně se věnuje významu naděje v jednotlivých lékařských oborech a rozebírá aspekty naděje v širším smyslu a v eticko-psychologických... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,15€
26,75€