📚 Horúce knižné zľavy

Lexikografia, preklad a teologický slovník


🍎 Vypredané
6,00€

Dr. Edita Hornáčková Klapicová si vo svojej publikácii Lexikografia, preklad a teologický slovník vytýčila za cieľ predstaviť slovensko-španielsko-anglický teologický slovník, ktorý by používateľom neprinášal len preklady ekvivalentov v príslušných jazykoch, ale mal aj svoju systémovú dimenziu. Vďaka svojim jazykovým znalostiam a filologickej príprave mohla poukázať aj na sémantickú, slovotvornú, frazeologickú a etymologickú problematiku biblizmov v uvedených jazykoch.
V rámci svojho výkladu približuje aj historickú, vzdelanostnú a jazykovú situáciu v jednotlivých obdobiach vývinu slovenčiny, pričom zabieha aj do problematiky terminologógie a terminografie, ktorá s tým súvisí, a venuje sa aj klasifikácii slovníkov, dejinám slovenskej lexikografie i prekladom Biblie. Osobitne sa venuje typologickej, štruktúrnej a sociálnej charakteristike anglického a španielskeho jazyka, aby výsledky svojich výkladov demonštrovala vo výberovom slovníku, orientovanom na terminológiu rôznych odborov kresťanskej terminológie. Práca môže poslúžiť študentom a iným záujemcom najmä z oblasti translatológie a teológie.
Posudok práce od Prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 Rozmer: 145×205 mm ISBN: 9788081130298 Počet strán: 216 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách