📚 Knižná akcia každý mesiac

Příklady a úlohy z chemického inženýrství III


🍎 Vypredané
15,78€

Toto skriptum slouží studentům všech fakult VŠCHT. Bezprostředně navazuje na učebnice chemického inženýrství. Zde uveďme skripta: Neužil L., Míka V.: Chemické inženýrství I, VŠCHT Praha 1998[1] a Míka V., Neužil L.: Chemické inženýrství II, VŠCHT Praha 1999[2]. Ve skriptu Chemickoinženýrské výpočty se uplatňují teoretické vztahy k řešení chemickoinženýrských problémů. Skriptum se skládá ze dvou částí. V první jsou obsaženy dva oddíly, A-Výpočtové vztahy a B-Úlohy. V oddílu A jsou vzorce potřebné k výpočtům a vysvětluje se v něm vhodná výpočtová metodika řešení problémů. Oddíl B slouží k procvičení studované látky a k získání sběhlosti ve výpočtech. Každá úloha má pouze konkrétní zadání problému a výsledek výpočtu. Ten je uváděn pro kontrolu správnosti výpočtu. Řešením těchto úloh si může student ověřit, zda danou látku pochopil. Ve druhé části je oddíl C-Příklady. Obsahuje úplná výpočtová řešení jednotlivých zadání. Doplňuje výklad na cvičeních a studentům umožňuje pochopit uplatnění výpočtových vztahů prostřednictvím kompletních řešení daných problémů. Skriptum je doplněno potřebnými grafy, tabulkami, seznamem symbolů s vysvětlením jejich významu a další doplňkovou literaturou, kde student najde další informace. Z doplňkové literatury je nutno uvést zejména skriptum Holeček O.: Chemickoinženýrské tabulky, VŠCHT Praha 1997, které je ve všech kapitolách citováno jako [H1].

ISBN: 8070804939 Jazyk: čeština

Zaradené v kategóriách