🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie III


🍎 Vypredané
13,00€

Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie III jsou základní učební pomůckou pro laboratorní cvičení v rámci předmětu Analytická chemie III ve III. ročníku studia VŠCHT v Praze a dále pro následné úlohy v rámci laboratoří oboru analytická chemie ve IV. a V. ročníku studia. Navazují tak na předmět Laboratorní cvičení z analytické chemie II. Návody obsahují obvykle podrobnější popis teoretických základů jednotlivých úloh pro hlubší pochopení principů používaných metod. Jedná se především o metody spektrometrické (atomovou emisní spektrometrii, spektrometrii, rentgenovou fluorescenční spektrometrii, spektrofluorimetrii, NMR-spektrometrii a Ramanovu spektroskopii), dále pak o metodu elektrochemickou (izotachoforézu) a o specifický typ analytického postupu (průtokovou vstřikovací analýzu). Návody předpokládají znalosti z předchozích přednášek a laboratoří (především z Analytické chemie I a II ), včetně znalostí z oblasti statistického zpracování dat. Kromě obecných principů metod je každá úloha provázena konkrétním návodem s řadou ilustrativních vyobrazení a schémat tak, aby bylo možné návody využít i pro další samostatnou práci na řadě typů přístrojů v rámci projektů řešených při specializačním studiu, resp. v rámci diplomových prací. Kontrolní otázky uvedené pro každou úlohu slouží pro domácí přípravu studentů, pro ověření pochopení problematiky a v neposlední řadě pro úspěšné absolvování jednotlivých úloh. Pomůckou je i přehled používaných symbolů a zkratek uvádějící pro jednotlivé úlohy významné symboly a běžně užívané zkratky.

ISBN: 8070804661 Rozmer: 147×208 mm Počet strán: 136 Jazyk: čeština

Zaradené v kategóriách