👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Intenzivní medicína


🍎 Vypredané
45,18€

 Monografie předních odborníků není adresována jen medikům, ale poslouží zejména jako základní učebnice v postgraduální přípravě v těch klinických oborech, jejichž součástí je problematika intenzívní medicíny. V současnosti probíhá u nás úsilí, na jehož konci by měl vzniknout nástavbový obor intenzívní medicína podobně, jako je tomu již v řadě zemí s vyspělým zdravotnictvím. Autoři vybrali takové okruhy problémů, se kterými se lze s větší či menší frekvencí na našich pracovištích setkat. Na vybraných tématech pracovala řada odborníků mnoha klinických disciplín.
 OBSAH:
1. Intenzívní medicína - definice, organizační problematika
2. Etické aspekty intenzívní medicíny
3. Základní výkony k zajištění vitálních funkcí
4. Základy monitorování v intenzívní medicíně
5. Respirační insuficience
6. Umělá plicní ventilace a kyslíková terapie
7. Akutní kardiovaskulární problematika v intenzívní medicíně
8. Šok, sepse, multiorgánové selhání
9. Nozokomiální infekce v intenzívní medicíně
10. Gastroenterologická problematika v intenzívní medicíně
11. Akutní renální selhání
12. Hematologická problematika v intenzívní medicíně
13. Úrazy
14. Tonutí a poškození fyzikálními vlivy
15. Akutní intoxikace
16. Neurologická problematika v intenzívní medicíně
17. Neodkladné situace v porodnictví z pohledu intenzívní medicíny
18. Akutní problematika v onkologii
19. Metabolismus a výživa kriticky nemocných
20. Akutní stavy v diabetologii a endokrinologii
21. Pediatrická problematika v intenzívní medicíně
22. Psychiatrická problematika v intenzívní medicíně
23. Přehled nejčastěji užívaných farmak v intenzívní medicíně
Doporučená literatura
Abecední seznam použitých zkratek
Rejstřík
Z recenzí:


Kniha Ševčíka, Černého, Vítovce a kolektivu je velice důležitým dílem, které především zdůrazňuje význam péče v intenzivní medicíně, péče o neodkladné stavy. Je velice dobře zpracována, napsána čistou a jasnou češtinou, dobře rozčleněna.
prof. MUDr. Jaroslav Počta, CSc.
Anesteziologie a neodkladná péče


Důležitost vydání této knihy a zřízení specializačního oboru intenzívní medicína je patrný z příkladu vyspělých zemí, kde se neustále zvyšuje počet intenzívních lůžek a současně dochází ke zkracování hospitalizace u neakutních pacientů. V USA dosahují výdaje za intenzívní péči neuvěřitelných 1-2 % hrubého národního produktu. I u nás budou nutně stoupat výdaje za intenzívní péči, která je poskytována nejenom atestovanými anesteziology, ale také specializovanými internisty a chirurgy. Z těchto důvodů je nutné kvalitní vzdělání těchto lékařů, kteří musejí být schopni efektivně rozhodovat o vynakládaných finančních prostředcích na péči a poskytovat ji v souladu s nejmodernějšími poznatky.
MUDr. Petr Bezdíček
KOMPAS, 3, 2000, č. 4

Jazyk: český Rozmer: 190×280 mm ISBN: 8072620428 Počet strán: 424 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách