🛸⚔️ Osláv deň Star Wars! Nech ťa akčná sila sprevádza

Kniha Ruská gramatika 2 -

Ruská gramatika 2

Procvičovací sešit pro ZŠ a víceletá gymnázia

Taktik (2021)

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,59€

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia. Důraz je kladen na témata: pozdravy, rodina, zvířata a národnosti. Žáci si je důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních.

Sešit je zpracován moderní a atraktivní formou, která žáky zaujme.
 • v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů
 • obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů
 • součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám


Obsah:
 • 3., 6. a ?7. pád jednotného čísla podstatných jmen vazby...
 • 3. ,6. a? 7. pád osobních zájmen
 • slovesa
 • Zvratná slovesa
 • Slovesa se skupinou
 • Budoucí čas nedokonavých sloves – časování slovesa v budoucím čase
 • Konstrukce se slovesem
 • Příslovce časová
 • Skloňování – řadové číslovky, přídavná jména tvrdá, zájmena
 • Opakovací test
 • Řešení

Jazyk: ruština Rok vydania: 2021 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788075633293 Počet strán: 44 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách