🍌 Februárová knižná akcia

Taktik

Našli sme 842 titulov

Úspešná maturita - Anglický jazyk - úroveň B2

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka pre úroveň B2. Podnetom na jej napísanie bola potreba poskytnúť študentom komplexne spracované materiály zamerané... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,90€
10,98€

Úspešná maturita - Slovenský jazyk a literatúra

, Taktik (2019)

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah je koncipovaný do troch častí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,90€
10,98€

Škriatok v pyžamku

Zuzana Kubašáková, Taktik (2018)
a iné rozprávky

Knižka rozprávok pre malých aj veľkých obsahuje situačné rozprávky, zamerané na rôzne výchovné problémy. Čitateľom ponúka zoznámenie sa s pani Zlosťou, unaveným hláskom, neposlušným zúbkom a ďalšími veselými postavičkami. Nájd Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
10,71€

Úspešná maturita - Občianska náuka

, Taktik (2022)

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky. Kvalitne spracovaná a súhrnná publikácia Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
13,90€
10,98€

Precvičovanie pravopisu 5

, Taktik (2019)
Vnútri aj kľúč s riešením

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 5. ročníku - precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien, určovanie podstatných a prídavných mien, ich gramatických kategórií a vzorov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,80€
5,22€

Biológia do vrecka

Praktická publikácia zhrňujúca poznatky z oblasti živej prírody je výborným pomocníkom nielen pre žiakov základnej školy. Na 96 stranách ponúka množstvo informácií a fotografií, ktoré prehľadne sumarizujú vedomosti o živých organizmoch... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,10€
4,59€

Príprava na testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra

, Taktik (2016)
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí...

Pracovný zošit Príprava na testovanie 9 pomôže všetkým deviatakom zodpovedne sa pripraviť na záverečné testovanie zo slovenského jazyka a literatúry. Spracovanie a typ úloh sú rovnaké, s akými sa žiaci stretnú na reálnom Testovaní 9... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,80€
7,92€

Precvičovanie pravopisu - Slovenský jazyk pre 9. ročník

Pripravené v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 9. ročníku – pravopis ohybných a neohybných slovných druhov, písanie interpunkčných znamienok... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,80€
5,22€

Úspešná maturita - Organická chémia a Biochémia

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. Takmer dvestostranová učebnica pozostáva z dvoch tematických celkov - časť Organická chémia je rozdelená do troch kapitol... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,90€
12,51€

Precvičovanie počítania pre 4.ročník ZŠ

, Taktik (2021)
Precvičovací zošit z matematiky pre 4. ročník ZŠ

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 4. ročník... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,80€
5,22€

Precvičovanie pravopisu 4

, Taktik (2019)
Vnútri aj kľúč s riešením

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú vo 4. ročníku -identifikácia a popužívanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,80€
5,22€

Precvičovanie počítania 8

Precvičovací zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 8. ročník. Jeho súčasťou sú aj dva testy, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
5,80€
5,22€

Slovenčina do vrecka

, Taktik (2014)
Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka nielen pre študentov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,10€
4,59€

Hravé počítanie 5-6 rokov

Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k osvojovaniu si základov matematických poznatkov a zručností. Prostredníctvom úloh sa deti oboznámia s jednotlivými geometrickými tvarmi, naučia sa počítať v číselnom obore do 10, osvoja si pojmy viac... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,40€
4,86€

Hravé počítanie pre deti 4-5 rokov

Dáša Mochňacká, Mária Župová, Taktik (2019)
Pracovný zošit

Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k osvojovaniu si základov matematických poznatkov a zručností. Prostredníctvom úloh sa deti oboznámia s jednotlivými geometrickými tvarmi, naučia sa počítať v číselnom obore do 6, osvoja si pojmy viac, menej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,40€
4,86€

Maľované odtlačky 2

, Taktik (2022)

"Pršteky ušpinené od farby povolené, rozkošné obrázky pripravené a obrovské množstvo zábavy zaručené - to sú Maľované odtlačky! Ozdobiť slimačie ulity, pridať čerešňu na koláčik, skrášliť chvosty morským vílam či doplniť ve Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,50€
8,55€

Dejepis do vrecka

Dejepis ZŠ do vrecka je skvelým pomocníkom študentov na upevnenie či rýchle zopakovanie vedomostí, ale rovnako zaujme každého, kto chce mať prehľadné spracovanie dejín ľudstva stále po ruke... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,10€
4,59€

Víla zo šatôčky

Zuzana Kubašáková, Taktik (2018)
a iné rozprávky

Druhá knižka rozprávok pre malých aj veľkých je voľným pokračovaním úspešnej knižky Škriatok v pyžamku. Prevedie vás svetom každodenných detských situácií v 13 nových rozprávkach. Hlavní hrdinovia sa popasujú so zápalom v ušku, s trénovaním výslovnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
11,61€

Hravé diktáty 8

, Taktik (2020)
Slovenský jazyk pre 8. roč. ZŠ

Predstavujeme Vám špeciálnu edíciu precvičovacích pracovných zošitov v praktickom formáte A5 - Hravé diktáty, venované žiakom 2. stupňa ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,80€
7,41€

Škriatok, Víla a Hviezdička

Tretia knižka rozprávok pre malých aj veľkých je voľným pokračovaním úspešných knižiek Škriatok v pyžamku a Víla zo šatôčky. Obsahuje 13 nových príbehov poprepletaných fantáziou, priateľstvom i každodennými situáciami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
13,41€