Poštovné zadarmo už pri objednávke nad 39€

Taktik

Našli sme 312 titulov

Hravá etika 8

Slavomír Lesňák, Taktik (2019)
Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ. V súlade s inovovaným ŠVP

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,00€
4,92€

Škriatok v pyžamku

Zuzana Kubašáková, Taktik (2018)
a iné rozprávky

Knižka rozprávok pre malých aj veľkých obsahuje situačné rozprávky, zamerané na rôzne výchovné problémy. Čitateľom ponúka zoznámenie sa s pani Zlosťou, unaveným hláskom, neposlušným zúbkom a ďalšími veselými postavičkami. Nájd Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
9,40€

Víla zo šatôčky

Zuzana Kubašáková, Taktik (2018)
a iné rozprávky

Druhá knižka rozprávok pre malých aj veľkých je voľným pokračovaním úspešnej knižky Škriatok v pyžamku. Prevedie vás svetom každodenných detských situácií v 13 nových rozprávkach. Hlavní hrdinovia sa popasujú so zápalom v ušku, s trénovaním výslovnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
11,61€

Hravá geografia 8

Hravá geografia 8

Taktik (2012)
Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ a terciu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia...

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ a terciu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
3,00€

Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y (Spišáková Viera)

Viera Spišáková, Taktik (2016)
Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez...

Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných poučiek. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,21€

Príprava na testovanie 5 Matematika (autorov Kolektív)

Taktik (2015)
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 5 počas celého školského roka. Úspešnosť žiakov v Testovaní 5 vo...

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 5 počas celého školského roka. Úspešnosť žiakov v Testovaní 5 vo veľkej miere závisí od ich schopnosti čítať s porozumením, vyhľadávať dôležité informácie či údaje v danom texte a následne s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,30€

Precvičovanie počítania 1

Andrea Tláskalová, Taktik (2019)
Precvičovací zošit z matematiky pre 1. ročník ZŠ

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na precvičovanie matematiky pre 1. ročník. Každá strana je prehľadne rozdelená do troch stĺpcov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,60€
4,14€

Hravá chémia 7

Hravá chémia 7

Taktik (2014)
Pracovný zošit Hravá chémia 6-7 predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie....

Pracovný zošit Hravá chémia 7 predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. V úlohách sú originálne prepojené odborné pojmy a termíny so zábavnými a kreatívnymi prvkami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
3,00€

Hravá matematika 3 1.diel (autorov Kolektív)

Taktik (2017)
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce...

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne osvojenie a precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,00€
4,50€

Hravá matematika 8 ( nové vydanie )

Taktik (2013)
Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie...

Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
4,25€
3,83€

Slovenčina do vrecka

Taktik (2014)
Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka nielen pre študentov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,50€
2,25€

Hravá slovenčina 3

Taktik (2013)
Pracovný zošit Hravá slovenčina 3 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné...

Pracovný zošit Hravá slovenčina 3 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
4,55€

Fyzika do vrecka (Mgr. Trojčáková a kolektív Eva)

Taktik (2017)
Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
2,50€
2,25€

Precvičovanie pravopisu 2

, Taktik (2019)
Vnútri aj kľúč s riešením

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník sa zameriava na precvičovanie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci oboznamujú v tomto ročníku - mäkčene, dĺžne, rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, mäkkých a tvrdých spoluhlások... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
4,60€
4,14€

Hravá čítanka 3 (autorov Kolektív)

Taktik (2016)
Pracovný zošit Hravá čítanka 3 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 3. ročník ZŠ. Jednotlivé úlohy v pracovnom...

Pracovný zošit Hravá čítanka 3 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 3. ročník ZŠ. Jednotlivé úlohy v pracovnom zošite sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením vychádzajúc zo štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,00€
5,40€

Hravá chémia 9

Taktik (2012)
Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a kvartu GOŠ

Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,40€

Príprava na Testovanie 9- Slovenský jazyk a literatúra (autorov Kolektív)

Taktik (2016)
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí...

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,30€

Chémia do vrecka (Mgr. Trojčáková a kolektív Eva)

Taktik (2017)
Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
2,50€
2,25€

Matematika do vrecka

Taktik (2014)
V súlade s novým ŠVP Bonusom k pracovným zošitom Hravá matematika pre 5. až 9. ročník ZŠ je publikácia Matematika ZŠ do...

Bonusom k pracovným zošitom Hravá matematika pre 5. až 9. ročník ZŠ je publikácia Matematika ZŠ do vrecka. Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,50€
2,25€

Hravá geografia 9 ( nové vyd.)

Hravá geografia 9 ( nové vyd.)

Taktik (2013)
Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 9. ročník ZŠ a kvartu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia...

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 9. ročník ZŠ a kvartu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
3,00€