🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom

Zákon o dani z príjmov po novelách k 1. 1. 2021

Poradca s.r.o. (2021) • Edícia Poradca • Séria Poradca 2021

🍌 Odosielame o 7 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
9,60€
Zľava 10%
8,64€

🎁 Nakúp a vyhraj 15 x 50€ na ďalšie darčeky. Bližšie informácie a pravidlá súťaže TU

Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov. Zámerom týchto zmien je obmedziť odkláňanie príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením. Tiež sa rozšírili benefity pre daňovníkov, ktoré im poskytuje finančná správa. Zároveň sa ruší zvýhodnenie 13. a 14. platov a upravuje sa aj daňový bonus. Aké ďalšie zmeny prináša novela zákona, sa dozviete v komentári.

Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom:
Legislatíva
Zákon o dani z príjmov s komentárom

Autor: Ing. Miroslava Brnová, Ing. Michaela Vidová

Medzi najdôležitejšie a najviac diskutované zmeny v novele zákona o dani z príjmov patrí:
- Spresnenie podmienok pre 15 % sadzbu dane a postavenie mikrodaňovníka od roku 2021
- Zníženie sadzby dane pri odklade platenia dane na 3 % od roku 2021
- Zrušenie zvýhodnenia 13. a 14. platov od roku 2021
- Postupná zmena výšky daňového bonusu na dieťa od 1. 7. 2021
- Zrušenie príspevku na kúpeľnú starostlivosť od roku 2021
- Oslobodenie plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce od roku 2021
- Zavedenie oznamovania výšky a splatnosti preddavkov od roku 2021
- Zrušenie povinnosti vyrovnania preddavkov od roku 2021
- „Moment“ vzniku stálej prevádzkarne od roku 2021
- Adresnejšie zacielenie definície daňovníka nespolupracujúceho štátu od roku 2021
- Spresnenie daňového výdavku pri odpise pohľadávky u mikrodaňovníka od roku 2021
- Určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v Slovenskej republike od roku 2021
- Rozhraničovacie kritériá pre osoby pravidelne prekračujúce hranice Slovenska od roku 2021
- Ročné zúčtovanie od ktoréhokoľvek zamestnávateľa od roku 2021
- Asignácia dane a nepeňažný dar od roku 2021
- Hybridné subjekty a nová definícia transparentného subjektu od roku 2022
- Rozšírenie pravidiel pre kontrolované zahraničné subjekty aj pre fyzické osoby od roku 2022

Ďalšie zmeny a novinky sa dočítate v tejto publikácii.

Úvodom
Zbierka v kocke

Legislatíva
Zákon o dani z príjmov s komentárom

Rok vydania: 2021 Rozmer: 146×210 mm Počet strán: 496 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách