📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Aktualizace I/4 2020 - Daňový řád, DPH, Nemovitosti -

Aktualizace I/4 2020 - Daňový řád, DPH, Nemovitosti

Dílčí změny právní úpravy


🍌 Odosielame o 6 dní.
5,17€
Zľava 7%
4,81€

Dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury.

Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele:
- Daňový řád
- Zákon o DPH
- Zákon o dani z nemovitosti
- Zákon o hazardních hrách
- Celní zákon
- Zákon o finanční správě ČR
- Zákon o oceňování majetku

Upozornění na změnu:
- Živnostenský zákon

Nosičem klíčových témat je navržená novela daňového řádu, která je řazena na prvním místě, zatímco zbývající návrhy změn se týkají navazujících souvislostí v zákonech, které jsou vůči daňovému řádu v postavení speciální právní úpravy (lex specialis). Řazení ostatních zákonů odpovídá datu jejich platnosti.

Těžištěm navrhovaných změn jsou čtyři tematické celky, kterým se podrobně věnují následující kapitoly. Jde o tato témata:
- podpora elektronizace,
- zjednodušení kontrolních postupů,
- revize sankčního systému,
- vracení daňového odpočtu.

Návrh zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti.
Za jednu z priorit veřejné správy lze označit zjednodušení a digitalizaci systému správy daní, přičemž za jeden z hlavních pilířů této priority lze označit přesun komunikace daňových subjektů se správcem daně jako celku do elektronické podoby, resp. do on-line prostředí. Návrh vytváří právní rámec pro realizaci výše uvedené koncepce.
Návrhem zákona nedochází k integraci daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností do jednoho kontrolního postupu. Nadále zůstávají zachovány oba kontrolní postupy, přičemž návrh zákona má za cíl upravit stávající mechanismy tak, aby došlo k jejich zjednodušení a zefektivnění. Právní úpravu zjednodušení kontrolních postupů lze rozčlenit do tří podkapitol, a sice:
- zjednodušení procesu daňové kontroly,
- změny v postupu k odstranění pochybností a
- vztah kontrolních postupů k výzvě podle § 145 daňového řádu.

Ambicí navrhované úpravy je řešení reagující na poptávku ze strany daňových subjektů, které aktivně plní svoje daňové povinnosti, nicméně se nevyhnou situacím, kdy je jim díky pochybnostem týkajícím se pouze malé části tvrzených skutečností zadržován celý daňový odpočet do doby, než budou ukončeny příslušné kontrolní postupy a ukončeno vyměřovací řízení. Cílem je vytvoření koncepce umožňující nezadržovat celý daňový odpočet, ale pouze tu jeho část, o níž vznikly pochybnosti či nejasnosti, a proto je nutné ji podrobit kontrole. Tímto bude umožněno zbývající část daňového odpočtu, resp. vratitelného přeplatku z něj vzniklého, vrátit daňovému subjektu bez nutnosti čekat, jak dopadne vyjasnění pochybností o části, kterou je nutné zkontrolovat.

Jazyk: český Rok vydania: 2020 Rozmer: neuvedený ISBN: 9771335151071 Počet strán: 224 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách