📚 Veľký knižný výpredaj

Husľová škola - zošit 1

Viliam KořínekRaabe (2020) • Séria Husľová škola

🍌 Odosielame o 6 dní.
28,00€
Zľava 18%
22,96€

Jediná slovenská ucelená husľová škola pre vyučovanie hry na husle pre ZUŠ.

Husľová škola prof. Viliama Kořínka je výsledkom jeho dlhoročnej pedagogickej práce so žiakmi. Cyklus piatich zošitov postupne naučí mladého hráča základným hmatom hry na husle od prípravného ročníka až po II. stupeň ZUŠ. Jednotlivé zošity obsahujú nielen cvičenia na vycibrenie techniky, ale autor dáva neskôr priestor aj na samostatnú improvizáciu.

1. zošit husľovej školy prináša žiakom ZUŠ a ich učiteľom:

◦ fotografie, aby žiaci vedeli, ako správne držať husle,
◦ základnú teóriu o hre z nôt,
◦ cvičenia pre prípravný ročník, aby žiaci dokázali hrať spamäti aj za sprievodu svojho učiteľa,
◦ cvičenia na získanie základnej techniky ľavej a pravej ruky.

Obsah:

Úvod
Fotografická príloha
Stručná teoretická príprava

Prípravné štúdium
Pizzicato (bez sprievodu a so sprievodom)
Hra so sláčikom
Postavenie prstov (gitarové držanie husieľ)
Cvičenie so sláčikom a rytmické cvičenie
Striedavé držanie: gitarové, husľové
Husľové držanie (hra všetkými prstami ľavej ruky)
Hra sláčikom Intervaly
Hra so sprievodom
Riekanka a piesne (durový hmat)
Riekanka a piesne (molový hmat)

Durový/molový hmat
Hra v rôznych zadeleniach ťahu sláčika
Cvičenie intervalov
Piesne a melódie (na jednej strune bez legata)
Cvičenie legata
Hra na dvoch strunách
Piesne s legatom
Príprava a hra stupníc (G dur, D dur, A dur)
Pružnosť prstov
Piesne (hra cez struny)
Príprava a nácvik molového hmatu
Príprava a hra stupníc (C dur, G dur, F dur)
Rytmické cvičenie
Tance

Rok vydania: 2020 ISBN: 9788081403972 Rozmer: 250×350 mm Počet strán: 92 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách